Strona Główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Zakończono inwestycję pn.„Zagospodarowanie terenu i zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Kalinka”, w ramach której przeprowadzono roboty budowlane w zakresie utwardzenia części działki z kostki betonowej pod altanę, a także dostawę i montaż małej architektury. Zagospodarowano teren w altanę rekreacyjną, grill, kosze na śmieci, ławki z oparciem, huśtawki wahadłowe, huśtawki typu "ważka", zestaw zabawowy, sprężynowce, stół do ping-ponga, lampy oświetleniowe solarne, tablicę ogłoszeniową oraz stojaki na rowery. W celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom korzystającym z placu zabaw wykonano monitoring, ogrodzenie terenu oraz parking. Wzbogacono warunki lokalowe świetlicy wiejskiej poprzez wyposażenie jej w nowe elektryczne grzejniki z nawiewem oraz sprzęt komputerowy.

Całkowita wartość inwestycji: 211.000,00 zł

Dofinansowania: 199.920,00 zł


Inwestycje pn. „Zagospodarowanie terenu i zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w msc. Kalinka” dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych-edycja trzecia-PGR