Strona Główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Jabłoń pozyskała dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadań: 

  1. Budowa ciągu komunikacyjnego dróg gminnych nr 103765L i 103788L w miejscowości Gęś
  2. Remont drogi gminnej nr 103768L w miejscowości Kolano od km 0+000,00 do km 0+839,81