Strona Główna
Biuletyn Informacji Publicznej


dostepna-przestrzen.jpeg

Dostępna Przestrzeń Publiczna - Urząd Gminy w Jabłoniu

W dniu 04.12.2023 r. została zawarta z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie, al. Jana Pawła II nr 13 umowa na realizację zadania „Dostępna Przestrzeń Publiczna - Urząd Gminy w Jabłoniu” w ramach Programu Dostępna przestrzeń publiczna. Moduł A: likwidacja barier architektonicznych lub informacyjno-komunikacyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego lub ich jednostki organizacyjne.

Termin realizacji projektu: 01.10.2023 do 31.08.2024

Dofinansowanie z PFRON: 350 612,41 zł

Zakres dostosowań oraz dostępności usług uruchomionych na skutek otrzymania dofinansowania: przebudowa wraz z rozbudową budynku urzędu gminy o systemowy dźwig platformowy dla osób niepełnosprawnych w szybie samonośnym, wykonanie utwardzenia nawierzchni - dojazd oraz 2 miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych przy windzie oraz ich oznakowanie, dojście do platformy dla osób niepełnosprawnych, wykonanie tablic informacyjnych z rozkładem pomieszczeń o większym kontraście i wielkości liter - 3 szt.


pfron logo 2021