Strona Główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Wójt Gminy Jabłoń ogłasza otwarty konkurs na wyłonienie Partnerów spoza sektora finansów publicznych do wspólnej realizacji projektów stanowiących odpowiedź na nabory ogłaszane przez Zarząd Województwa Lubelskiego - Instytucję Zarządzającą Programem Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027, Departament Wdrażania Europejskiego Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu XI Rozwój zrównoważony terytorialnie programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027, Działania 11.5 Ochrona dziedzictwa naturalnego, bezpieczeństwo i rozwój zrównoważonej turystyki obszarów innych niż miejskie.

PLIKI DO POBRANIA: 


 Urząd Gminy Jabłoń