Strona Główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Jabłoń informuje, iż prowadzi profilaktyczne chlorowanie wody z sieci wodociągowej na terenie Gminy Jabłoń, w dawce zgodnej z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Efektem towarzyszącym procesowi chlorowania wody może być zmiana jej walorów smakowych i zapachowych, niepowodujących zagrożeń natury zdrowotnej.


 Urząd Gminy Jabłoń