Zainwestuj w Jabłoniu

Oferta inwestycyjna Gminy Jabłoń

Samorząd Gminy Jabłoń działając na podstawie uchwały Rady Gminy Jabłoń Nr XII/70/12 z dnia 16 lutego 2012 r. przyjmującej zmiany w STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Z ELEMENTAMI STRATEGII ROZWOJU oferuje teren około 240 ha, stanowiący w myśl zapisu powyższego studium obszar zorganizowanej działalności inwestycyjnej o dominującej funkcji przemysłowo - usługowej.

Wskazany obszar stanowi w większości teren prywatny, i w razie zainteresowania potencjalnych inwestorów, może być przeznaczony w MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY JABŁOŃ pod konkretny rodzaj działalności przemysłowo - usługowej oznaczony jako :  

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Jabłoń u pani Agnieszki Michalak (nr tel. 83 356 00 06 w. 29)