Program Czyste Powietrze


Dodano: 17.11.2022 r.

Urząd Gminy Jabłoń zaprasza mieszkańców na spotkanie informacyjne dot. Programu „Czyste Powietrze”, które odbędzie się w dniu 24.11.2022 r. (czwartek) o godz. 11:00 w Gminnej Bibliotece Publicznej w Jabłoniu. Spotkanie poprowadzą Doradcy Energetyczni Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie, którzy opowiedzą o najnowszych zmianach w programie, kwotach dofinansowania, rodzajach finansowanych źródeł ciepła oraz o innych programach prowadzonych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska np. „Moje Ciepło”, „Mój Prąd”.


Organizator: Gminny Punkt Konsultacyjno – Informacyjny programu „Czyste Powietrze” w Jabłoniu


Gmina Jabłoń informuje, że na podstawie porozumienia zawartego z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie, w Urzędzie Gminy Jabłoń (Pokój Nr 1) działa Punkt Konsultacyjno - Informacyjny Programu w ramach realizacji Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze"

Punkt konsultacyjno – informacyjny jest czynny w godzinach:

Poniedziałek – piątek: 7:30 - 15:30

 • Adres punkt konsultacyjno – informacyjnego
  Urząd Gminy Jabłoń
  pokój nr 1
  ul. Augusta Zamoyskiego 27, 21-205 Jabłoń
  Tel.: 83 356 00 06 wew. 25

W punkcie można uzyskać informacje na temat warunków i zasad udziału w Programie "Czyste Powietrze", jak również pomoc w sporządzeniu i złożeniu wniosku o dofinansowanie, wniosku o płatność rozliczającego dotację.

Osoba koordynująca: Ewelina Niczyporuk, tel. 83 356 00 06 wew. 25

„Czyste Powietrze” to kompleksowy program rządowy, którego celem jest poprawa jakości powietrza, zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne oraz poprawę efektywności energetycznej budynków.

Program Czyste Powietrze skierowany jest do osób fizycznych, które są:

 • właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub
 • wydzielonego w takim budynku lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą.

W ramach programu można zrealizować następujące zadania termomodernizacyjne oraz otrzymać dofinansowanie w poziomie podstawowym, podwyższonym oraz najwyższym na:

 • źródło ciepła – wymiana, zakup, montaż,
 • instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
 • wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła,
 • mikroinstalację fotowoltaiczną,
 • ocieplenie przegród budowlanych,
 • stolarkę drzwiową i okienną,
 • dokumentację (audyt energetyczny, dokumentacja projektowa).

Z dniem 15 lipca 2022 r. zmianie uległ program priorytetowy „Czyste Powietrze”.

Zmiana umożliwi beneficjentom uprawnionym do podwyższonego lub najwyższego poziomu dofinansowania otrzymanie prefinansowania przedsięwzięcia (wypłaty części kwoty dotacji w formie zaliczki) oraz wprowadza wzrost maksymalnych kwot dotacji dla przedsięwzięć realizowanych przez beneficjentów Programu do 47 000 zł i Programu do 79 000 zł.

Link do programu Czyste Powietrze: https://czystepowietrze.gov.pl/

Dane liczbowe dot. stanu wdrażania Programu Czyste Powietrze na terenie Gminy Jabłoń ze stanem na dzień 30.09.2022 r.:

- liczba złożonych Wniosków o dofinansowanie : 43 szt

- liczba zrealizowanych przedsięwzięć: 23 szt

- sumaryczna kwota wypłaconych dotacji: 360 627,44 zł


Istotne informacje związane z programem „Czyste Powietrze”:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie

Adres: ul. Wojciechowska 5, 20-704 Lublin

Tel. 81-561-21-58, 81-561-21-61

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  

Strona www: portal.wfos.lublin.pl


Generator wniosków o płatność: gwd.nfosigw.gov.pl

Skontaktuj się z nami

Urząd Gminy Jabłoń
ul. Augusta Zamoyskiego 27, 21-205 Jabłoń
email: ugjablon@jablon.pl 
tel. 83 356 00 06 
fax: 83 356 00 13
sponsorzy