Deklaracja dostępności strony internetowej Urzędu Gminy Jabłoń

Urząd Gminy Jabłoń zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Gminy Jabłoń.

 • Data publikacji strony internetowej: 
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Pewne dokumenty opublikowane na stronie mogą być niedostępne, ponieważ:

 • zostały utworzone przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • opublikowane zostały na prośbę innych instytucji w których nie spełnia się wymogów,
 • były skanowane lub dostarczone przez podmiot zewnętrzny,
 • mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.

Wyłączenia

 • filmy opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej mogą nie posiadać napisów
 • mapy umieszczone na stronie są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny pracownika Urzędu Gminy Jabłoń.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Inspektor ds. obsługi informatycznej - Lucjan Kowalski.
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 508 235 326

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Wójt Gminy Jabłoń
 • Adres: ul. Augusta Zamoyskiego 27, 21-205 Jabłoń
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 83 356 00 06

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Strona internetowa Urzędu Gminy Jabłoń posiada ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami: 

 • mapa strony
 • kontrast nocny
 • kontrast czarno-biały
 • kontrast czarno-żółty
 • kontrast żółto-czarny
 • powiększ tekst
 • zmniejsz tekst

Skróty klawiaturowe

 • na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Aplikacje mobilne

 • brak

Dostępność architektoniczna

Urząd Gminy Jabłoń mieści się w budynku przy ulicy Augusta Zamoyskiego 27

 • do budynku prowadzi jedno wejście przy którym są schody z lewostronną poręczą,
 • budynek ten nie jest przystosowany do obsługi osób mających trudności w poruszaniu się, 
 • nie ma podjazdów ułatwiających wejście do budynku,
 • osoby mające problem z poruszaniem się które chcą załatwić sprawę w Urzędzie Gminy powinny telefonicznie zgłosić się do właściwego pracownika,
 • toalety wewnątrz budynków nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,
 • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych,
 • przy budynku Urzędu Gminy wydzielone zostało miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

 

 Parking dla osób z niepełnosprawności przy Urzędzie Gminy

 

Skontaktuj się z nami

Urząd Gminy Jabłoń
ul. Augusta Zamoyskiego 27, 21-205 Jabłoń
email: ugjablon@jablon.pl 
tel. 83 356 00 06 
fax: 83 356 00 13
sponsorzy