Strona Główna
Biuletyn Informacji Publicznej

ROK 2022

RAZEM: 9 130 167,14 zł

LP.  Przedmiot dofinansowania  Źródło dofinansowania Kwota dofinansowania 
1. Budowa i modernizacja dróg na terenie Gminy Jabłoń Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – Edycja II 2 997 630,00 zł
2. Budowa i modernizacja dróg na terenie sołectwa Kalinka Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – Edycja III PGR 1 998 710,00 zł
3. Zagospodarowanie terenu i zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Kalinka Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – Edycja III PGR 199 920,00 zł
4. Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR Centrum Projektów Polska Cyfrowa ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 100 300,00 zł
5. Dostępny samorząd - Gmina Jabłoń Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 100 000,00 zł
6. Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych w Gminie Jabłoń Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Programu wyrównywania różnic między regionami III” 300 000,00 zł
7. Cyfrowa Gmina Centrum Projektów Polska Cyfrowa ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 114 840,00 zł
8. Renowacja kwatery poległych żołnierzy Samodzielnej Grupy Operacyjnej „Polesie” Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 11 200,00 zł

9.

 Pod biało-czerwoną  Wojewoda Lubelski 7 020,00 zł

10.

Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 1605L i 1600L w miejscowości Gęś.  Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2021  2 000 000,00 zł

11.

Modernizacja budynku i zakup wyposażenia do Gminnej Biblioteki Publicznej w Jabłoniu  Priorytet 2 Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 Kierunek interwencji 2.1.”Infrastruktura bibliotek 2021-2025” ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego  1 032 510,00 zł

12.

Wakacyjna AktywAKCJA „Lato z biblioteką”  Polski Fundusz Rozwoju 5 000,00 zł
13. Ballady i romanse 2022 „Poezyje Mickiewicza – to lubię”  Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 10 000,00 zł
14. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 – Priorytet 1 Poprawa oferty bibliotek publicznych ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego  12 000,00 zł 
15.  Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych  Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 – Priorytet 1 Poprawa oferty bibliotek publicznych ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 6 000,00 zł
16. Dotacja Podręczniki  Wojewoda Lubelski 24 054,12 zł
17.  Stypendia socjalne dla uczniów  Wojewoda Lubelski 48 000,00 zł
18.  Pomoc państwa w zakresie dożywiania  Wojewoda Lubelski 43.000,00 zł
19.  Dotacja na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego  Wojewoda Lubelski 119 983,02 zł