Strona Główna
Biuletyn Informacji Publicznej

ROK 2012

Razem : 1 064 407,62 zł

 

       

Lp.

Przedmiot dofinansowania

Źródło dofinansowania

Kwota dofinansowania

1.

413 "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi", projekt
pt. Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Gęś

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

54 032 zł

2.

"Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego w Dolinie Zielawy"1

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

594 328 zł

3.

413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla małych projektów,
projekt pt. "Aktywne kobiety w świetlicy wiejskiej
w miejscowości Gęś"

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

15 563 zł

4.

413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla małych projektów,
projekt pt. "Doposażenie wiejskiego domu kultury w Paszenkach"

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

8 284 zł

5.

413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla małych projektów,
projekt pt. "Doposażenie Galerii Sztuki Ludowej"

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

5 000 zł

6.

413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla małych projektów,
projekt pt. "Zakup strojów ludowych krzczonowskich dla zespołu Kalina z Jabłonia"

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

14 020 zł

7.

413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla małych projektów,
projekt pt. "Modernizacja świetlicy wiejskiej w Jabłoniu"

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

25 000 zł

8.

413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla małych projektów,
projekt pt. "Renowacja pomnika płk. Piotra Strzyżewskiego"

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

11 188, 12 zł

9.

413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla małych projektów,
projekt pt. "Plac zabaw Jabłoń dzieciom"

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

22 456, 50 zł

10.

Budowa dróg gminnych nr 103767 i 103758 w miejscowości Dawidy

Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2012 - 2015

101 566 zł

11.

Budowa stabilizacji na drodze gminnej nr 103751 w miejscowości Kolano

Dotacja Samorządu
Województwa Lubelskiego

60 000 zł

12.

Budowa stabilizacji na drodze gminnej nr 103765 w miejscowości Gęś

Dotacja Samorządu
Województwa Lubelskiego

20 000 zł

13.

Stypendia socjalne dla uczniów

Wojewoda Lubelski

65 154 zł

14.

Pomoc państwa w zakresie dożywiania

Urząd Marszałkowski
w Lublinie

44 574 zł

15.

"Animator - Moje boisko - Orlik 2012"

Ministerstwo Sportu i Turystyki

9 000 zł

16.

Wyprawka szkolna

Wojewoda Lubelski

14 242 zł

 

 

Objaśnienia :
1. Wniosek w partnerstwie 5 gmin "Dolina Zielawy". Kwota dofinansowania przypadająca na Gminę Jabłoń.