Strona Główna
Biuletyn Informacji Publicznej

ROK 2008

Razem : 1 084 313,88 zł

 

       

Lp.

Przedmiot dofinansowania

Źródło dofinansowania

Kwota dofinansowania

1.

Budowa zespołu boisk przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum
w Jabłoniu w ramach rządowego programu "Moje Boisko - Orlik 2012"

Wojewoda Lubelski,
Samorząd Województwa

666 000 zł

2.

Modernizacja drogi gminnej we wsi Łubno

Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych

70 000 zł

3.

Zakup używanego samochodu bojowego dla OSP Jabłoń

Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Lublinie

25 000 zł

4.

Środki dla Gimnazjum w Jabłoniu na dofinansowanie realizacji projektu w zakresie wyrównywania szans edukacyjnych młodzieży szkolnej

Europejski Fundusz Społeczny

8 337,60 zł

5.

Środki na GOPS w Jabłoniu na dofinansowanie projektu
w zakresie rozwoju i upowszechniania aktywnej integracji

Europejski Fundusz Społeczny

17 307,18 zł

6.

Zakup samochodu bojowego dla jednostki OSP Jabłoń

PZU

2 000 zł

7.

Zakup sadzonek, drzew i krzewów wieloletnich do nasadzzeń na terenie gminy

Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Lublinie

5 000 zł

8.

Organizacja imprez kulturalnych

Wpłaty sponsorów

4 500 zł

9.

Dotacja na promocję czytelnictwa

Minister Kultury

2 539 zł

10.

Nauczanie języka angielskiego w pierwszych klasach
szkół podstawowych

Wojewoda Lubelski

32 900 zł

11.

Dofinansowanie dożywiania uczniów

Wojewoda Lubelski

58 345 zł

12.

Stypendia socjalne dla uczniów

Wojewoda Lubelski

131 243 zł

13.

Wyprawka szkolna

Wojewoda Lubelski

4 130 zł

14.

Wyrównanie szans edukacyjnych młodzieży szkolnej

Wojewoda Lubelski

47 092,10 zł

15.

Środki pozyskane na realizację projektu
"Klub Przedszkolaka" 
1

Fundacja im. Jana Kantego Steczkowskiego

9 920 zł

 

 

Objaśnienia :
1. Projekt jest realizowany przy współpracy Stowarzyszenia Na Rzecz Inicjatyw Gminy Jabłoń