Strona Główna
Biuletyn Informacji Publicznej

W dniu 28.07.2023 r. w Urzędzie Gminy Jabłoń Wójt Dariusz Łobejko podpisał umowę z wykonawcą ERES Piotr Szymański z Parczewa na realizację zamówienia publicznego pn. „Zagospodarowanie terenu i zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Kalinka”. Zamówienie obejmować będzie przygotowanie terenu w tym roboty przygotowawcze, wykonanie utwardzeń części działki z kostki betonowej pod altanę, a także dostawę i montaż małej architektury.

W skład zakupu małej architektury wejdą m.in. 

  • altana rekreacyjna
  • grill prefabrykowany stacjonarny
  • kosze na śmieci
  • ławki z oparciem
  • huśtawki wahadłowe, huśtawki typu "ważka"
  • zestaw zabawowy, sprężynowce
  • stół do ping-ponga
  • lampy oświetleniowe solarne
  • tablica ogłoszeniowa
  • stojaki na rowery

W celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom korzystającym z placu zabaw, zostanie wykonany monitoring, ogrodzenie terenu oraz parking dla samochodów. Wzbogacone zostanie wyposażenie świetlicy o nowe elektryczne grzejniki z nawiewem oraz sprzęt komputerowy, co wpłynie na poprawę warunków lokalowych świetlicy dla mieszkańców z sołectwa Kalinka.

Planowana wartość inwestycji: 211 000,00 zł

Dofinansowania: 199.920,00 zł

 

Inwestycje pn. „Zagospodarowanie terenu i zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w msc. Kalinka” dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.