Strona Główna
Biuletyn Informacji Publicznej
Święto Plonów Gminy Jabłoń – Paszenki 2023

Dnia 27 sierpnia 2023r. w Paszenkach odbyło się Święto Plonów Gminy Jabłoń. Święto wyrażające szacunek i wdzięczność rolnikom za ich ciężką pracę i włożony trud. Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą o godz. 12.00 w kościele pw. Trójcy Świętej w Paszenkach. Liturgia sprawowana była w intencji rolników i tegorocznych plonów. Po nabożeństwie nastąpił przemarsz korowodu z kościoła na plac pod WDK i OSP w Paszenkach, gdzie miały miejsce dalsze uroczystości dożynkowe. Korowód prowadziły poczty sztandarowe: Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Augusta Zamoyskiego w Jabłoniu i Straży Pożarnych z Paszenek, Dawidów, Kolana, Gęsi i Jabłonia.

Gospodarz gminy, Dariusz Łobejko powitał wszystkich przybyłych na tą uroczystość gości. Następnie przyjął z rąk starostów dożynek bochen chleba, który jest symbolem wszelkich dóbr potrzebnych do życia i owocem ludzkiej pracy, a szczególnie rolników. Wójt dziękując za ten dar otrzymany z rąk starostów powiedział, że z szacunkiem i powagą pochyla się nad nim bo chleb jest symbolem jedności, łączy w sobie wiele ziaren, a poprzez swoją podzielność jest także symbolem braterskiej miłości. Poprosił aby ten chleb podzielić sprawiedliwie, by go nigdy nie zabrakło mieszkańcom naszej Gminy. Po pokrojeniu chleba starostowie dożynek, którymi byli: Agnieszka Szypulska z Dawidów oraz Mateusz Hurko z Paszenek, podzielili się nim ze wszystkimi zgromadzonymi. Następnie odbyła się prezentacja wieńców dożynkowych. Wieńce przygotowały wsie: Paszenki – reprezentowane przez Koło Gospodyń Wiejskich z Paszenek, Sołectwo Dawidy, Sołectwo Gęś, Sołectwo Kudry – reprezentowane przez Koło Gospodyń Wiejskich „Drużyna sprzed Olszyny”, dwa wieńce z sołectwa Jabłoń – pierwszy wykonany przez Zespół Ludowy „Kalina” i drugi przez Koło Gospodyń Wiejskich, wspólny wieniec wsi Kolano, Kolano – Kolonii, Holendernii i Kalinki – reprezentowany przez Koło Gospodyń Wiejskich z Kolana oraz wieniec z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Augusta Zamoyskiego w Jabłoniu.

W uroczystościach dożynkowych uczestniczyło wielu zaproszonych gości. Z pośród nich zabrali głos: Marcin Duszek – Poseł na Sejm RP, Jerzy Szwaj - Przewodniczący Sejmiku Województwa Lubelskiego, Janusz Hordejuk – Starosta Powiatu Parczewskiego, oraz zostały przesłane listy okolicznościowe od Moniki Pawłowskiej – Poseł na Sejm RP, Lecha Sprawki – Wojewody Lubelskiego, Roberta Gmitruczuka – Wicewojewody Lubelskiego. Następnie rozpoczęła się część artystyczna. Wystąpili: Zespół śpiewaczy Koła Gospodyń Wiejskich z Paszenek, dzieci z Paszenek z przedstawieniem „Dziad i Baba” pod opieką Renaty Waszczuk - Dyrektora Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia „Szkoła i Wieś” w Paszenkach, duet Agata Korpysz i Katarzyna Paluszkiewicz, Zespół ludowy „Kalina” z Jabłonia i Koło Gospodyń Wiejskich z Kolana.

Podczas Święta Plonów swój koncert „Folkowe Wędrowanie” miał Zespół „Jabłoneczka” ze Szkoły Podstawowej im. SGO „Polesie” w Jabłoniu. Koncert odbył się w ramach projektu „Aktywni mieszkańcy – inspirująca gmina” realizowanego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury Dom Kultury+ Edycja 2023. W trakcie trwania dożynek można było odwiedzać wystawę ze starym sprzętem rolniczym i gospodarstwa domowego jak i stoiska regionalne, w których znajdowały się przeznaczone do degustacji różnego rodzaju potrawy tradycyjne jak i nowoczesne wykonane przez mieszkańców gminy: Koło Gospodyń Wiejskich z Paszenek, Sołectwo Dawidy, Sołectwo Kolano, Kolano – Kolonia, Holendernia i Kalinka reprezentowane przez KGW Kolano, Sołectwo Gęś, Sołectwo Jabłoń reprezentowane przez KGW Jabłoń i Sołectwo Puchowa Góra. Wszystkie występy oraz wykonawcy stoisk regionalnych zostały nagrodzone. Nagrody zostały zakupione w ramach Projektu pn. (Od)tworzyć lokalną tradycję dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Narodowego Centrum Kultury EtnoPolska Edycja 2023, którego beneficjentem było Koło Gospodyń Wiejskich z Paszenek. W ramach tego projektu odbyły się warsztaty ze śpiewu pieśni żniwnych, korowajowych i weselnych, plecenia wieńca dożynkowego, kulinarne ze szczególnym uwzględnieniem pieczenia korowaja weselnego. Uwieńczeniem projektu było ukazanie podczas Święta Plonów nabytych umiejętności. Po wystąpieniach artystycznych nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu na wieniec dożynkowy. W tym roku Wójt Gminy Jabłoń postanowił nagrodzić wszystkie piękne i misternie przygotowane wieńce dożynkowe, które stały się uhonorowaniem zakończonych żniw. Zostały również rozstrzygnięte konkursy KRUS o bezpiecznej pracy w gospodarstwach rolnych przeprowadzone przez placówkę terenową KRUS w Parczewie.

Podczas trwania święta odbywało się również spotkanie informacyjne z pracownikami komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii. Przedsięwzięcie adresowane było do społeczności lokalnej, ukierunkowane na tematykę przeciwdziałania występowania przyczyn przestępczości m.in. w Gminie Jabłoń. Realizacja zadania finansowana była ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Przeciwdziałania przyczynom przestępczości dla jednostek sektora finansów publicznych na 2023 r.

Dla miłośników motoryzacji  Klub Motocyklowy „Jadziem” przygotował wystawę starych motocykli i samochodów. Całe rodziny, a w szczególności dzieci mogły skorzystać z przygotowanych dla nich animacji i konkursów, zaś w godzinach popołudniowych i wieczornych na scenie wystąpił zespół Cooces Band z najpiękniejszymi piosenkami Anny Jantar, Casandra & Ms. Max oraz zespół „Prezydent” z Lublina.

Uroczystości związane ze Świętem Plonów mają bogatą tradycję ludową w naszej Gminie, są ważnym elementem integracyjnym społeczności. Każde uroczystości budzą w mieszkańcach gminy poczucie dumy z miejsca zamieszkania i są inspiracją do inwestowania w rozwój gospodarczy i kulturalny regionu. Święto nie mogłoby się odbyć gdyby nie wsparcie finansowe poszczególnych firm za które organizatorzy dziękują. Wsparcia udzielili: Firma HPU SLAWEX Janusz Sławiński z Włodawy, Kółko Rolnicze z Gęsi, HBMS Spółka z o. o. z Lubartowa, Bank Spółdzielczy w Parczewie o/ w Jabłoniu, Lewiatan – P & P Trubaj Spółka Komandytowa.

Serdecznie dziękujemy starostom dożynkowym, przedstawicielom poszczególnych sołectw, Kołom Gospodyń Wiejskich, które zorganizowały stoiska promocyjne, delegacjom wieńcowym, zespołom ludowym i śpiewaczym oraz uczestnikom korowodu i wystawcom, a także wszystkim tym, którzy zaangażowali się w udział i przygotowanie uroczystości dożynkowych – mieszkańcom Paszenek.

Listy gratulacyjne z okazji Święta Plonów Gminy Jabłoń:

Link do galerii:

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=100040790264105&set=a.1046454333390899

 

logotyp 2023 1

 


Gminny Ośrodek Kultury w Jabłoniu