Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłoń

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłoń dla terenu usług zlokalizowanych na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 2031/4 i 2034/3 w obrębie Jabłoń.

PLIKI DO POBRANIA:

  1. Obwieszczenie
  2. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłoń
  3. Załącznik graficzny do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłoń
  4. Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy jabłoń

 

Skontaktuj się z nami

Urząd Gminy Jabłoń
ul. Augusta Zamoyskiego 27, 21-205 Jabłoń
email: ugjablon@jablon.pl 
tel. 83 356 00 06 
fax: 83 356 00 13
sponsorzy