Strona Główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłoń dla terenu usług zlokalizowanych na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 2031/4 i 2034/3 w obrębie Jabłoń.

PLIKI DO POBRANIA:

  1. Obwieszczenie
  2. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłoń
  3. Załącznik graficzny do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłoń
  4. Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy jabłoń