Strona Główna
Biuletyn Informacji Publicznej

W dniu 6 czerwca 2024 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego Wójt Gminy Jabłoń Dariusz Łobejko przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Katarzyny Szajdy wraz z przedstawicielem Zarządu Wicemarszałkiem Markiem Wojciechowskim podpisali umowy o dofinansowanie na realizacje trzech operacji typu „Zarządzanie zasobami wodnymi” w Gminie Jabłoń.

  1. Przedsięwzięcie pn. „Budowa dwóch otwartych zbiorników retencyjnych w miejscowości Gęś” zakłada poprawę gospodarki wodnej poprzez budowę dwóch otwartych zbiorników retencyjnych w miejscowości Gęś na działkach ew. 719/1, 719/2.
    Wartość dofinansowania 500.000,00 zł -100% kosztów kwalifikowalnych.

  2. Przedsięwzięcie pn. ”Budowa otwartego zbiornika retencyjnego w miejscowości Gęś” zakłada poprawę gospodarki wodnej poprzez budowę otwartego zbiornika retencyjnego  w miejscowości Gęś na działkach nr ew. 1183/1.
     Wartość dofinansowania 98 076,00 zł -100% kosztów kwalifikowalnych.

  3. Przedsięwzięcie pn. „Budowa otwartego zbiornika retencyjnego w miejscowości Paszenki” zakłada poprawę gospodarki wodnej poprzez budowę otwartego zbiornika retencyjnego w miejscowości Paszenki na działkach nr ew. 309/1, 309/2.
    Wartość dofinansowania 211 728,00 zł -100% kosztów kwalifikowalnych.

Planowany termin realizacji powyższych przedsięwzięć: IV kw. 2024 r. 

 belka logotypy 2024

Projekty realizowane będą w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


 Urząd Gminy Jabłoń

IMG 20240607 WA0002