Strona Główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Wykonawcą zadania jest Iwar bud sp. z o.o. z Parczewa

Okres realizacji zadania: 12.2023 r. - 06.2024 r.
Łączny kwalifikowalny koszt zadania: 286 082,99 zł
Kwota dofinansowania ze środków RFRD: 228 866,39 zł
Kwota udziału Gminy Jabłoń: 57 216,60 zł

Zakres prac:

  • prace przygotowawcze
  • wykonanie podbudowy
  • krawężniki
  • wykonanie nawierzchni
  • roboty wykończeniowe

Planowany termin odbioru inwestycji: maj 2024 r.

Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 103754 L w miejscowości Gęś realizowana będzie na odcinku od km 0+038,74 do km 0+429,11 zgodnie z kilometrażem roboczym. W ramach zadania zostanie wybudowany odcinek drogi dla pieszych o długości 390,37 mb i szerokości 2 mb. Zadanie ma na celu poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu.

 

tablica fundusz 180x120 chodnik ges