Strona Główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Już po raz 51. w dniach 07 - 08.06.2024 r. odbył się Sejmik Wiejskich Zespołów Teatralnych - impreza, która na stałe wpisała Stoczek Łukowski na mapę kulturalną Polski. Sejmik jest okazją do prezentacji osiągnięć teatrów wiejskich, sposobnością do wymiany doświadczeń, a także formą edukacji teatralnej. Organizatorami Sejmiku był Zarząd Główny Towarzystwa Kultury Teatralnej w Warszawie, Centrum Spotkania Kultur w Lublinie oraz Miejski Ośrodek Kultury w Stoczku Łukowskim wraz z Urzędem Miasta pod honorowym patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Tegoroczne Sejmikowanie rozpoczęto od uroczystego przemarszu korowodu spod Szkoły Podstawowej im. J. Dwernickiego przez centrum miasta do Miejskiego Ośrodka Kultury w Stoczku Łukowskim.

Do Sejmiku w Stoczku Łukowskim zakwalifikowano siedem grup teatralnych, w tym trzy grupy z Powiatu Parczewskiego: Zespół ludowy „Kalina” z Jabłonia oraz nowo powstały w ramach projektu „Aktywni mieszkańcy - inspirująca gmina” w ramach Programu Dom Kultury+ Edycja 2023 - Amatorski Teatr Podwórkowy Dawidy, działające przy Gminnym Ośrodku Kultury w Jabłoniu oraz Zespół „Teatr w budowie” z Podedwórza, działający przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Podedwórzu. Wszystkie zespoły 07.06.2024 r. dzięki sfinansowaniu wyjazdu przez Zarząd Powiatu Parczewskiego godnie reprezentowały Powiat oraz swoje gminy: Jabłoń i Podedwórze. Na scenie zaprezentowały spektakle pt.: „Zapusty”, „Wieczorki u Teodory” oraz „Matka Boska Gromniczna”. Sejmiki w Stoczku Łukowskim nie mają charakter konkursowy, który obserwowała komisja artystyczna, w skład której wchodzą reżyserzy teatralni, etnografowie, specjaliści od folkloru, teatrolodzy i aktorzy. W tym roku występy zespołów oceniała komisja w składzie prof. AT Lech Śliwonik, dr hab. Tomasz Rokosz Prof. KUL oraz dr hab. Bożena Suchocka  Prof. AT.

Po wystąpieniu wszystkich trzech zespołów odbyło się spotkanie warsztatowe Rady Artystycznej ze wszystkimi zespołami zaproszonymi na sejmik, na którym zespoły otrzymały cenne wskazówki odnośnie swoich występów. O wynikach do kolejnego etapu grupy teatralne zostaną powiadomione w późniejszym terminie. Najlepsze zespoły zobaczymy jesienią w Tarnogrodzie na Ogólnopolskim Sejmiku Teatrów Wsi Polskiej.

            Dziękujemy Zespołowi ludowemu „Kalina” oraz Amatorskiemu Teatrowi Podwórkowemu Dawidy za piękną reprezentację Gminy Jabłoń i Powiatu Parczewskiego oraz Zarządowi Powiatu Parczewskiego za umożliwienie grupom możliwości promocji naszych regionów na szerszej arenie. Dzięki zaangażowaniu Zarządu, jak i zespołów możemy podtrzymywać i kultywować tradycje i kulturę naszych terenów.

Link do galerii: https://www.facebook.com/media/set/?vanity=100040790264105&set=a.1241504653885865


 

Gminny Ośrodek Kultury w Jabłoniu

fot. Zdjęcie grupowe uczestników 51. Sejmiku Wiejskich Zespołów Teatralnych w Stoczku Łukowskim