Gmina Jabłoń - www.jablon.pl


Idź do treści

Gminazjum w Jabłoniu

OświataRada pedagogiczna :

mgr Justyna Kowalska-Babicz
mgr Małgorzata Łobejko
ks. Robert Mączka
mgr Bożena Szypulska
mgr Iwona Malczewska
mgr Andrzej Kukhta
mgr Agnieszka Wasilewska
mgr Barbara Wiczuk
mgr Dariusz Nastaj
mgr Wiesława Górczyńska
mgr Ryszard Wasilewski
mgr inż. Jadwiga Mospinek
mgr Tomasz Jaroszkiewicz
mgr Marzena ZieńczukKontakt :
Gimnazjum w Jabłoniu im. Wincentego Witosa
ul. Jadwigi Tokarskiej 2
21-205 Jabłoń
Telefon : 0833560595
Email: jablon_g@wp.pl

 

Krótka historia szkoły
Gimnazjum w Jabłoniu rozpoczęło swoją działalność w roku 1999 wraz z wejściem nowej reformy w szkolnictwie. Początkowo siedzibą szkoły było nowo dobudowane skrzydło obiektu Szkoły Podstawowej. Następnie zbudowano kolejny segment przeznaczony dla gimnazjum.

W 2001r. rozpoczęliśmy pracę wychowawczą nad wybranym patronem. Miała ona na celu przybliżenie uczniom postaci Wincentego Witosa oraz jego imponującego dorobku i wielkich zasług dla kraju. Dnia 30 listopada 2002 r. miała miejsce uroczystość nadania szkole imienia, połączona ze ślubowaniem klas pierwszych. W październiku 2003r. Gimnazjum im. W. Witosa otrzymało swój sztandar.

8 września 2005r. odbyło się otwarcie Sali sportowej im. 500-lecia Jabłonia. Natomiast 25 maja 2009r. nastąpiło uroczyste otwarcie kompleksu boisk sportowych "Moje boisko Orlik 2012". Oba te kompleksy umożliwiły uczniom rozwijanie swoich pasji oraz doskonalenie się w wielu dziedzinach sportowych.

Gimnazjum w ciągu swej działalności wypracowało wiele własnych tradycji. Organizowane są m.in. : otrzęsiny oraz ślubowanie klas pierwszych, spotkania opłatkowe, Dzień Samorządności, Targi Edukacyjne, Dzień Integracji i Sportu, Dzień Patrona oraz wiele innych uroczystości, w których zarówno uczniowie jak i nauczyciele biorą czynny udział.

Szkoła to nie tylko budynek, ale także społeczność szkolna. Uczniowie cały czas odnoszą sukcesy dydaktyczne, plastyczne oraz sportowe. Swoje pasje i zainteresowania mogą rozwijać na licznych zajęciach poza lekcyjnych prowadzonych przez naszych nauczycieli, do których zaliczyć można m.in.: zajęcia SKS - przygotowania do zawodów, koło taneczne, koło teatralne, kolo plastyczne, koło dziennikarskie, koło wędkarskie, koło zainteresowań z biologii, fizyki, chemii oraz geografii. Organizowany jest również szereg zajęć wyrównawczych oraz prac z uczniami mającymi trudności w nauce. Z każdym rokiem nasza drużyna sportowa jest coraz silniejsza, wygrywamy wiele meczy zarówno na szczeblu powiatowym, jak i rejonowym oraz wojewódzkim w różnorodnych dziedzinach sportowych. Szczególne sukcesy odnosimy w tenisie stołowym, piłce ręcznej, piłce nożnej, a także w dyscyplinach lekkoatletycznych. W maju trzech uczniów naszej szkoły zajęło I w Ogólnopolskim Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym na szczeblu powiatowym, w województwie byli siódmi na 19 drużyn.

W roku szkolnym 2012/2013 miało miejsce wiele wydarzeń kulturalno-sportowych zorganizowanych na terenie naszej szkoły. 7 listopada 2012r. odbyła się uroczystość poświęcona naszemu patronowi - Wincentemu Witosowi. Ten dzień był szczególnie ważny dla klas pierwszych. Właśnie tego dnia odbyło się uroczyste ślubowanie, dzięki któremu zostali włączeni oni w poczet naszej szkoły. Uczniowie pod czujnym okiem grona pedagogicznego przygotowali wiele uroczystości, do których zaliczyć można: Dzień Edukacji Narodowej, Dzień Papieski, Dzień Niepodległości, wigilię szkolną, Dzień Kobiet czy Święto Konstytucji 3-go Maja. W kwietniu odbyły się Targi Edukacyjne adresowane do uczniów klas III stoiska przygotowane przez okoliczne szkoły, dały odwiedzającym możliwość zapoznania się z bogatą
i różnorodną ofertą edukacyjną szkół proponowaną na rok szkolny 2013/2014.

WsteczPlayDalej
WsteczPlayDalej

Powrót do treści | Wróć do menu głównego