Gmina Jabłoń - Aktualności


Idź do treści
www.jablon.pl ::: AKTUALNOŚCI - WYDARZENIA - OGŁOSZENIA ::: www.jablon.pl

 

Informacja Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Parczewie
__________________________________________________________________________

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Parczewie zaprasza na bezpłatne szkolenia. Szczegóły w załączeniu.

czytaj więcej>>

43 Sejmik Wiejskich Zespołów Teatralnych w Stoczku Łukowskim
__________________________________________________________________________

W dniu 19 czerwca 2016 roku zespół Jarzębina z Paszenek brał udział w eliminacjach międzywojewódzkich
43 Sejmiku Wiejskich Zespołów Teatralnych w Stoczku Łukowskim. Zaprezentował widowisko "Spór o spadek".
Rada Programowa tegorocznej edycji zakwalifikowała nasz zespół do Ogólnopolskiego Sejmiku Teatrów Wsi Polskiej w Tarnogrodzie.

czytaj więcej>>

Zarządzenie nr 23/16 WÓJTA GMINY JABŁOŃ
__________________________________________________________________________

Zarządzenie nr 23/16 WÓJTA GMINY JABŁOŃ z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

czytaj więcej>>

EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU
__________________________________________________________________________

We wrześniu 2016 r. we wszystkich państwach Unii Europejskiej będzie obchodzony Europejski Tydzień Sportu (ETS) - inicjatywa Komisji Europejskiej zapoczątkowana w 2015 r. To ogólnoeuropejskie wydarzenie powstało z myślą o wszystkich obywatelach, bez względu na wiek, pochodzenie lub poziom sprawności i realizowane jest pod hasłem #BeActive (Bądź Aktywny)

czytaj więcej>>

List Prezesa KRUS skierowany do rolników
__________________________________________________________________________

Szanowni rolnicy, lato to dla Państwa czas intensywnej pracy. Związane z nią zmęczenie, pośpiech, chwilowa nieuwaga, nasilają ryzyko wypadku. Tragiczne w skutkach są zwłaszcza pochwycenia przez prasy i przyczepy do zbioru siana i słomy, przygniecenia przez przewrócone ciągniki czy maszyny rolnicze. Wielu wypadków można by uniknąć, przestrzegając zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym.

czytaj więcej>>

Zapraszamy do udziału w kursie języka angielskiego w ramach projekt "Kompetentni"
__________________________________________________________________________

Projekt skierowany jest do osób w wieku 25 lat i więcej, posiadających wykształcenie max. ponadgimnazjalne, zgłaszające z własnej inicjatywy chęć podniesienia umiejętności z języka angielskiego, zamieszkujących na terenie województwa lubelskiego.

czytaj więcej>>

AZBEST - OSTATNI NABÓR !
__________________________________________________________________________

Wójt Gminy informuje, iż w terminie od dnia 11 do 15 lipca 2016r. w Urzędzie Gminy Jabłoń, w ramach naboru uzupełniającego, przyjmowane będą wnioski dotyczące bezpłatnego zdjęcia i odbioru pokryć dachowych zawierających azbest (płyty eternitowe) na rok 2016 w ramach projektu "Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie Województwa Lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania".

czytaj więcej>>

Konkurs na wybór partnera do opracowania i realizacji projektu
__________________________________________________________________________

Wójt Gminy Jabłoń ogłasza otwarty konkurs na wybór partnera do opracowania i realizacji projektu pt. "Dostosowanie obiektu konserwatorskiego na potrzeby Muzeum Augusta Zamoyskiego w Jabłoniu" przewidzianego do złożenia w konkursie, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 7 Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne.

czytaj więcej>>

Lubelski piknik z okazji szczytu NATO
__________________________________________________________________________

Wojewoda lubelski profesor Przemysław Czarnek oraz szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Lublinie płk dypl. Piotr Chudzik zapraszają mieszkańców województwa lubelskiego na „Ogólnopolskie Dni NATO – Lublin razem z NATO”. Wydarzenie odbędzie się w dn. 8-9 lipca 2016 roku w Lublinie pod honorowym patronatem ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza.

czytaj więcej>>

Dożynki Powiatu Parczewskiego w Jabłoniu
__________________________________________________________________________

W związku z organizacją Dożynek Powiatu Parczewskiego w Jabłoniu, które odbędą się 4 września 2016r. w Jabłoniu na stadionie sportowym zapraszamy do składania ofert na: 1. Zapytanie ofertowe - "Dmuchańce" 2. Zapytanie ofertowe - Lody 3. Zapytanie ofertowe - "Ogródek Piwny"

czytaj więcej>>

Kolonie nad morzem
__________________________________________________________________________

Lubelska Izba Rolnicza wraz z Krajową Radą Izb Rolniczych organizują 14 dniowe kolonie dofinansowane ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników dla dzieci i młodzieży szkolnej do 16 roku życia ( najstarsze dzieci urodzone w roku 2000), których przynajmniej jedno z rodziców jest ubezpieczone w pełnym zakresie (jednocześnie na ubezpieczenie emerytalno – rentowe oraz chorobowe, wypadkowe i macierzyńskie) lub jedno z rodziców jest uprawnione do świadczeń z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – w okresie jakim jest organizowana kolonia.

czytaj więcej>>

"Otoczcie dzieci parasolem bezpieczeństwa, podarujcie im szczęśliwe dzieciństwo"
__________________________________________________________________________

Szanowni Rolnicy, Drogie Dzieci, za kilka dni koniec roku szkolnego i wyczekiwane przez dzieci letnie wakacje. Część z nich wyjedzie na obozy, kolonie, turnusy rehabilitacyjne. Jednak wiele dzieci z terenów wiejskich pozostanie w gospodarstwie swoich rodziców, mających w tym okresie szczególnie dużo pracy. Z jej sezonowym nasileniem wzrasta niestety ryzyko wypadków.

czytaj więcej>>

Uchwała w sprawie zatwierdzenia listy operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”
__________________________________________________________________________

W dniu 14 czerwca 2016 r. Zarząd Województwa Lubelskiego podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania 7.2 „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

czytaj więcej>>

Biała Niedziela w Gminie Jabłoń - 2016
__________________________________________________________________________

W dniu 5 czerwca 2016 r. w Zespole Placówek Oświatowych w Jabłoniu odbyła się „Biała Niedziela”, w której uczestniczyło 11 lekarzy specjalistów i 6 pielęgniarek z 1 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką w Lublinie. Pacjentom z terenu Gminy Jabłoń udzielono porad i świadczeń zdrowotnych: Liczba udzielonych konsultacji lekarzy specjalistów: kardiolog - 21 okulista (2 lekarzy) - 48 pulmonolog - 19 laryngolog - 24 ginekolog - 36 neurolog - 24 geriatra - 17 ortopeda - 29 dermatolog - 32 chirurg-urolog - 23 RAZEM KONSULTACJI - 273

czytaj więcej>>

Ankietowe Badania Rolne
__________________________________________________________________________

Od 1 czerwca do 31 lipca realizowane są przez GUS Ankietowe badania rolne : badanie struktury gospodarstw rolnych (R-SGR), Badanie pogłowia bydła, owiec i drobiu oraz produkcji zwierzęcej (R-ZW-B), Badanie pogłowia świń i produkcji żywca wieprzowego (R-ZW-S).

czytaj więcej>>

Powiatowe Zawody Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych CTIF
__________________________________________________________________________

W pierwszą sobotę czerwca w Parczewie odbyły się Powiatowe Zawody Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych wg. regulaminu CTIF. Otwarcia zawodów dokonał : Wiceprezes OP ZOSP RP w Parczewie Wiesław Nowak oraz
Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Parczewie st.bryg.mgr.inż. Bernard Lipko. Powitano wszystkie drużyny i przybyłych gości oraz widzów na trybunach i rozpoczęto zawody.

czytaj więcej>>

Podsumowanie Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego pt. "Zapobiegajmy pożarom"
__________________________________________________________________________

Z oceny prac plastycznych Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego " Zapobiegajmy pożarom" dokonanej przez komisję ds. Młodzieży OW ZOSP RP w Lublinie, 09 lutego 2016 r. w składzie: 1. Andrzej Biernat - przewodniczący 2. Andrzej Grzesiuk - członek 3. Krzysztof Karaś - członek 4. Zbigniew Narolski - członek 5. Dariusz Gawlik - członek Stwierdzono, że do oceny na szczeblu wojewódzkim przesłano 142 prace z terenu województwa, wykonane różną techniką, z czego do oceny na szczeblu centralnym wybrano prace w poszczególnych grupach w/w jn:.

czytaj więcej>>

Dofinansowanie nowych pokryć dachowych w roku 2016 - NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY
__________________________________________________________________________

Wójt Gminy Jabłoń informuje, iż w terminie od dnia 06.06-10.06.2016 r. w Urzędzie Gminy przyjmowane będą w ramach naboru uzupełniającego wnioski dotyczące realizacji zadania dofinansowania nowych pokryć dachowych w roku 2016, w ramach projektu "Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie Województwa Lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania".

czytaj więcej>>

XVII Ogólnopolski Festiwal w Krainie Pierogów na Kulinarnym Szlaku Wschodniej Polski Bychawa 28-29 maja 2016 r.
__________________________________________________________________________

Dnia 28 maja zespół Jarzębina z Paszenek promował produkty regionalne i tradycyjne z Gminy Jabłoń : takie jak korowaj - chleb weselny, parowańce z jagodami, pierogi zapiekane z soczewicą i mięsem oraz koladniki (pieczywo dla kolędników). Na scenie zespół przedstawił teatr obrzędowy - "Korowaj chleb weselny z Paszenek".

czytaj więcej>>

Dzień Rodziny w Szkole Podstawowej im. SGO "Polesie" w Jabłoniu
__________________________________________________________________________

Szkoła Podstawowa im. SGO "Polesie" w Jabłoniu zaprasza na DZIEŃ RODZINY, który odbędzie się 4 czerwca 2016 roku o godzinie 9.30 na kompleksie boisk Orlik 2012 w Jabłoniu.

czytaj więcej>>

Ogłoszenie o konkursie
__________________________________________________________________________

ZARZĄD STOWARZYSZENIA "SZKOŁA MARZEŃ" w DAWIDACH ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Dawidach

czytaj więcej>>

Nowe nakładki bitumiczne na trzech drogach powiatowych w Gminie Jabłoń
__________________________________________________________________________

Przy współpracy samorządów Gminy Jabłoń oraz Powiatu Parczewskiego zostały wyremontowane trzy odcinki nawierzchni na drogach powiatowych o łącznej długości : 2,540 km za kwotę 270 000 zł, przy równym udziale finansowym z obydwu stron.

czytaj więcej>>


Realizacja projektu "Razem możemy więcej" - Stowarzyszenie "SZKOŁA MARZEŃ"

__________________________________________________________________________

Szkoła Podstawowa w Dawidach - Stowarzyszenie " SZKOŁA MARZEŃ" uczestniczy w projekcie " Lubelskie Lokalnie- Mikrodotacje FIO" finansowanego ze środków Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

czytaj więcej>>

Biała Niedziela - 5 czerwca 2016 r.
__________________________________________________________________________

Dariusz Łobejko - Wójt Gminy Jabłoń, Jerzy Maśluch - Starosta Powiatu Parczewskiego, Marcin Sygut - Komendant 1 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ w Lublinie zapraszają Mieszkańców Gminy Jabłoń w dniu 5 czerwca 2016 roku w godzinach 10.00 - 15.00 do Zespołu Placówek Oświatowych, Gimnazjum im. W. Witosa w Jabłoniuna bezpłatne konsultacje lekarzy specjalistów...

czytaj więcej>>

Dzień poświęcony Jadwidze Tokarskiej - 22.05.2016
__________________________________________________________________________

Serdecznie zapraszamy na DZIEŃ POŚWIĘCONY JADWIDZE TOKARSKIEJ "Pod wspólnym dachem", który odbędzie się dnia 22 maja 2016 roku.

czytaj więcej>>

DZIEŃ INTEGRACJI - 19.05.2016
__________________________________________________________________________

Serdecznie zapraszamy na DZIEŃINTEGRACJI "Pod wspólnym dachem", który odbędzie się dnia 19 maja 2016 roku. W programie pokazy z fizyki i chemii, projekty edukacyjne uczniów gimnazjum...

czytaj więcej>>

Międzygminne zawody sportowo pożarnicze 2016
__________________________________________________________________________

Dnia 8.05.2016 w Jabłoniu, odbyły się międzygminne zawody sportowo pożarnicze. W zawodach udział wzięły jednostki OSP z terenu gmin : Sosnowica, Podedwórze, Jabłoń.

czytaj więcej>>

XIII Sesja Rady Gminy Jabłoń VII kadencji
__________________________________________________________________________

Zapraszamy do wzięcia udziału w XIII Sesji Rady Gminy Jabłoń VII kadencji, która odbędzie się 19 maja 2016 r. (czwartek) o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Gminnej Biblioteki Publicznej w Jabłoniu.

czytaj więcej>>

LGD „Jagiellońska Przystań” ogłasza nabór na stanowisko specjalisty ds. operacji
__________________________________________________________________________

Lokalna Grupa Działania „Jagiellońska Przystań” 21-200 Parczew, ul. Harcerska 8, tel. 83 354 37 34 ogłasza nabór na stanowisko specjalisty ds. operacji: Zakres obowiązków: 1. Organizacja naborów wniosków w ramach wsparcia realizacji operacji dot. Lokalnej Strategii Rozwoju (dalej LSR) zgodnie z harmonogramem naboru wniosków, w tym: przygotowywanie wniosku o uzgodnienie terminu naboru z Zarządem...

czytaj więcej>>

Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
__________________________________________________________________________

Wykładany do publicznego wglądu projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko obejmuje tereny zabudowy zagrodowej i zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w miejscowościach: Jabłoń, Dawidy, Kolano, Gęś i Kudry.

czytaj więcej>>

I Gminny Rajd Rowerowy - 2016
__________________________________________________________________________

19 czerwca 2016r. odbędzie się I Gminny Rajd Rowerowy, którego organizatorem jest Wójt Gminy Jabłoń, Gminny Ośrodek Kultury w Jabłoniu, Szkoła Podstawowa w Gęsi i Ochotnicza Straż Pożarna w Jabłoniu. Rajd ma na celu popularyzację turystyki rowerowej jako formy rekreacji i aktywnego wypoczynku na rowerach, promocję walorów turystyczno - krajoznawczych gminy Jabłoń...

czytaj więcej>>

OBWIESZCZENIE
__________________________________________________________________________

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłoń.

czytaj więcej>>

ZAPRASZAMY NA MIĘDZYGMINNE ZAWODY SPORTOWO POŻARNICZE 2016
__________________________________________________________________________

Zapraszamy na Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze, które odbędą się dnia 8 maja 2016 r. o godzinie 10.00 na stadionie sportowym w Jabłoniu. W zawodach wezmą udział jednostki OSP z terenu gmin : Sosnowica, Podedwórze, Jabłoń.

czytaj więcej>>

ZAPRASZAMY NA BADANIE WZROKU I POMIAR CIŚNIENIA ŚRÓDGAŁKOWEGO
(PROFILAKTYKA JASKRY I ZAĆMY)
__________________________________________________________________________

W dniu: 10.05.2016r. w Ośrodku Zdrowia ul. Zamojskiego 15 w Jabłoniu w godzinach od 8:00 do 12:00 odbędą się badania wzroku oraz pomiar ciśnienia śródgałkowego dla Mieszkańców gminy. Zapisy telefonicznie (83)356-00-24. Koszt badania ostrości wzroku - 5zł. Koszt pomiaru ciśnienia śródgałkowego - 10zł. Zapisy prowadzone będą do dnia 10.05.2016r.

czytaj więcej>>

Powiatowy Przegląd Kapel i Śpiewaków Ludowych - Dębowa Kłoda 2016
__________________________________________________________________________

Powiatowy Przegląd Kapel i Śpiewaków Ludowych "Śladami Pieśni i Tradycji" odbył się 24 kwietnia 2016r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Dębowej Kłodzie. W prezentacjach stanowiących eliminacje na Wojewódzki Przegląd Kapel i Śpiewaków Ludowych w Lublinie, który odbędzie się 29 maja 2016r. w Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie. Kolejnym etapem, a zarazem kończącym ten przegląd będzie 50. Ogólnopolski Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym, który odbędzie się w dniach 23 - 26 czerwca 2016r.

czytaj więcej>>

Informacja Zarządu Dróg Powiatowych w Parczewie
__________________________________________________________________________

W związku z powtarzającymi się w ostatnich latach gwałtownymi i intensywnymi opadami deszczu, mając na uwadze porządek i bezpieczeństwo wszystkich użytkowników naszych dróg oraz terenów przyległych do nich, Zarząd Dróg Powiatowych w Parczewie informuje...

czytaj więcej>>

KONKURS HISTORYCZNO-LITERACKI "Jadwiga Tokarska - spojrzenie mieszkańców Jabłonia"
__________________________________________________________________________

Proponujemy dorosłym mieszkańcom Gminy Jabłoń wzięcie udziału w konkursie, którego celem jest rozwijanie zainteresowań przeszłością Gminy Jabłoń oraz ludzi w niej mieszkających, którzy wpisali się na stałe w karty historii naszej gminy.

czytaj więcej>>

Powiatowy Przegląd Teatrów Wiejskich "Śladami Pieśni i Tradycji" w Paszenkach
__________________________________________________________________________

17 kwietnia 2016 r. w Wiejskim Domu Kultury w Paszenkach odbył się już po raz kolejny Powiatowy Przegląd Teatrów Wiejskich. Organizatorami przeglądu byli : Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie, Powiatowa Biblioteka Publiczna - Centrum Kultury w Parczewie, Wójt Gminy Jabłoń, Wiejski Dom Kultury w Paszenkach i Gminny Ośrodek Kultury w Jabłoniu.

czytaj więcej>>

Masz pytania o program rodzina 500+ ?
__________________________________________________________________________

Rodzina 500 plus. Bus rządowego programu odwiedza Gminę Jabłoń.

czytaj więcej>>

Informacja dotycząca usuwania wyrobów azbestowych - 2016
__________________________________________________________________________

Wójt Gminy informuje, iż w terminie od dnia 18 do 29 kwietnia 2016r. w Urzędzie Gminy Jabłoń, w ramach naboru uzupełniającego, przyjmowane będą wnioski dotyczące bezpłatnego zdjęcia i odbioru pokryć dachowych zawierających azbest (płyty eternitowe) na rok 2016 w ramach projektu "Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie Województwa Lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania".

czytaj więcej>>

Zgłoszenie zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni
ścieków do ewidencji gminnej
__________________________________________________________________________

W związku z obowiązkiem ewidencjonowania zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków wynikającym z art. 3 ust. 3 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250), uprzejmie proszę o wypełnienie poniższego zgłoszenia i przekazanie do Urzędu Gminy Jabłoń (pokój nr 7) osobiście, pocztą lub w formie elektronicznej na adres email: gzk@jablon.pl

czytaj więcej>>

Nestle buduje siłownie miejskie w całej Polsce
__________________________________________________________________________

Chcesz żeby jedna z nich znalazła się w naszej gminie? Wejdź na NestlePorusza.pl zagłosuj na Szkołę Podstawową w Gęsi i powalcz o zwycięstwo.

czytaj więcej>>

Oferta edukacyjna szkoły Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Parczewie
__________________________________________________________________________

Oferta edukacyjna szkoły Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Parczewie w roku szkolnym 2016/2017.

czytaj więcej>>

INFORMACJA
__________________________________________________________________________

Dyżur Dzielnicowego Komendy Powiatowej Policji w Parczewie mł. asp. Gabriel Juszczyński, tel. kom. 798-003-585, tel. (0-83) 355-32-50 Gminna Biblioteka Publiczna w Jabłoniu, ul. J. Tokarskiej 2/3 w każdą pierwszą i trzecią środę miesiąca od godz. 9:00 do 13:00

czytaj więcej>>

INFORMACJA
__________________________________________________________________________

Gmina Jabłoń informuje, że od 4 kwietnia 2016 r. rozpoczęto działania modernizacyjne, związane z wymianą złoż filtracyjnych w 4 filtrach ciśnieniowych na Stacji Ujęcia Wody w Jabłoniu. Planowana jest etapowa, jednostkowa wymiana złoż w poszczególnych filtrach, przy pracy pozostałych.

czytaj więcej>>

Zaproszenie na Powiatowy Przegląd Teatrów Wiejskich "Śladami pieśni i tradycji"
__________________________________________________________________________

Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie, Powiatowa Biblioteka Publiczna-Centrum Kultury w Parczewie, Wójt Gminy Jabłoń, Gminny Ośrodek Kultury w Jabłoniu, Wiejski Dom Kultury w Paszenkach zapraszają na Powiatowy Przegląd Teratrów Wiejskich "Śladami pieśni i tradycji" 17 kwietnia 2016 (niedziela) godz. 13.00 w Wiejskim Domu Kultury w Paszenkach.

czytaj więcej>>

Zapisy na kotły i ogniwa fotowoltaiczne w Gminie Jabłoń
__________________________________________________________________________

W związku ze zmianą przez Urząd Marszałkowski w Lublinie warunków konkursu związanego z Odnawialnymi Źródłami Energii, Urząd Gminy Jabłoń prowadzi dodatkowe zapisy osób zainteresowanych...

czytaj więcej>>

Turniej szachowy i warcabowy
__________________________________________________________________________

Gminny Ośrodek Kultury w Jabłoniu zaprasza dzieci, młodzież oraz dorosłych na turniej szachowy oraz turniej warcabowy, który odbędzie się dnia 17.04.2016 r. o godzinie 16.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Jabłoniu.

czytaj więcej>>

Konkurs Plastyczny pt. "Baranek Wielkanocny"
__________________________________________________________________________

Dnia 23.03.2016r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Jabłoniu odbyło się podsumowanie i wyłonienie zwycięzców konkursu. Po obejrzeniu 46 prac Komisja w składzie: 1. Zbigniew Smółko - redaktor tygodnika Wspólnota Parczewska 2. Katarzyna Matczuk - dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Jabłoniu 3. Magdalena Łukasiuk - animator kultury Gminnego Ośrodka Kultury w Jabłoniu Postanowiła przyznać następujące miejsca w poszczególnych kategoriach wiekowych...

czytaj więcej>>

I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Parczewie
__________________________________________________________________________

Propozycja klas pierwszych 2016/2017 - IA - klasa humanistyczna z rozszerzonym językiem polskim, historią i językiem angielskim, IC - klasa turystyczna z rozszerzoną geografią, wiedzą o społeczeństwie i językiem angielskim...

czytaj więcej>>

Lubelski Festiwal Produktów Regionalnych i Tradycyjnych
__________________________________________________________________________

W niedzielę Palmową w Muzeum Wsi Lubelskiej odbył się Lubelski Festiwal Produktów Regionalnych i Tradycyjnych. W festiwalu udział wzięło ponad 100 wystawców z całej lubelszczyzny. Z zaproszenia skorzystal też zespół Jarzębina z Paszenek. Zespół na swoim stoisku zaprezentował tradycyjne ciasta wielkanocne , stroiki i palmy wielkanocne wykonane przez Panie z zespołu.

czytaj więcej>>

INFORMACJA
__________________________________________________________________________

Gmina Jabłoń informuje, że w ramach prowadzonego monitoringu jakości wody, w dniu 18 marca 2016 r. pobrano do badań laboratoryjnych próbki wody w ramach monitoringu kontrolnego i przeglądowego. Po zapoznaniu się z wynikami badań informujemy, że woda odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia...

czytaj więcej>>

Ogłoszenie - taryfa za wodę i ścieki
__________________________________________________________________________

Gmina Jabłoń działając na podstawie art. 24 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 139), ogłasza „Taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków" obowiązującą od 1 kwietnia 2016 roku do 31 marca 2017 roku.

czytaj więcej>>

XII Sesja Rady Gminy Jabłoń VII kadencji
__________________________________________________________________________

Zapraszamy do wzięcia udziału w XII Sesji Rady Gminy Jabłoń VII kadencji, która odbędzie się 18 marca 2016 r. (piątek) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Gminnej Biblioteki Publicznej w Jabłoniu.

czytaj więcej>>

Program "Rodzina 500 plus"
__________________________________________________________________________

Uprzejmie informujemy, iż wnioski o przyznanie świadczenia wychowawczego można składać od 1 kwietnia 2016 r. Obsługę świadczeń rodzinnych, w tym również świadczenia wychowawczego realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłoniu.

czytaj więcej>>

XX Turniej o Puchar Wójta Gminy Jabłoń w tenisie stołowym
__________________________________________________________________________

W dniu 27.02.2016 r. w sali Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Jabłoniu odbył się XX Turniej o Puchar Wójta Gminy Jabłoń w tenisie stołowym.

czytaj więcej>>

Ferie w Wiejskim Domu Kultury w Kolanie
__________________________________________________________________________

Od dnia 15.02 do 26. 02. 2016r. w Wiejskim Domu Kultury w Kolanie podczas ferii odbywały się zajęcia dla dzieci. Prowadzone były przez pracownika kultury i biblioteki gminnej po dwie godziny dziennie.

czytaj więcej>>

Biuro Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Parczewie informuje :
__________________________________________________________________________

Biuro Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Parczewie informuje, iż w dniu 3 marca 2016 roku o godz. 11.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Jabłoń odbędzie się szkolenie...

czytaj więcej>>

Montaż kotłów centralnego ogrzewania - paliwo typu pellet [PRZEDŁUŻONE ZAPISY]
__________________________________________________________________________

Urząd Gminy Jabłoń prowadzi zapisy osób zainteresowanych montażem kotłów centralnego ogrzewania spalających paliwo typu pellet w jednorodzinnych budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Jabłoń.

czytaj więcej>>

XX Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Wójta Gminy Jabłoń
__________________________________________________________________________

Serdecznie zapraszamy na XX Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Wójta Gminy Jabłoń, który odbędzie się 27.02.2016 r.

czytaj więcej>>

Gminny Turniej Wiedzy Pożarniczej "Młodzież Zapobiega Pożarom" Jabłoń 2016
__________________________________________________________________________

W lutym 2016 r. odbyły się w gminie Jabłoń eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież zapobiega pożarom." Turniej miał na celu propagowanie wśród dzieci i młodzieży szkolnej, znajomości tradycji i historii straży pożarnej, przepisów z zakresu ochrony ludności, ekologii i ratownictwa, znajomości sprzętu ratowniczo- gaśniczego oraz zasad udzielania pierwszej pomocy.

czytaj więcej>>

"Zapusty na ludowo" w Paszenkach
__________________________________________________________________________

W Gminie Jabłoń podtrzymujemy i kultywujemy pieśni, obrzędy i tradycje ludowe organizując różnego rodzaju spotkania, przeglądy i uroczystości związane z kulturą naszego regionu.

czytaj więcej>>

Ferie zimowe w Gminnym Ośrodku Kultury w Jabłoniu
__________________________________________________________________________

Zapraszamy do wzięcia udziału w zajęciach organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Jabłoniu, które odbędą się podczas ferii zimowych w godzinach 13.00 - 15.00

czytaj więcej>>

KONKURS Starosty Parczewskiego „Lider Przedsiębiorczości Powiatu Parczewskiego 2015”
__________________________________________________________________________

Starosta Parczewski zaprasza do udziału w konkursie „Lider Przedsiębiorczości Powiatu Parczewskiego 2015”, którego celem jest nagrodzenie różnych form działalności gospodarczej za szczególne osiągnięcia na rzecz rozwoju i promocji Powiatu Parczewskiego. Konkurs skierowany jest do przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Powiatu Parczewskiego. Nagrodą w konkursie jest statuetka oraz dyplom stanowiący potwierdzenie przyznania nagrody.

czytaj więcej>>

POŻYCZKA NA ROZWÓJ
__________________________________________________________________________

Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego "OIC Poland" z siedzibą w Lublinie uprzejmie informuje o ofercie preferencyjnych pożyczek na finansowanie na terenie województwa lubelskiego przedsięwzięć związanych z rozszerzeniem prowadzonej działalności gospodarczej przez mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

czytaj więcej>>

Nabór na solary
__________________________________________________________________________

Gmina Jabłoń informuje, że planuje realizację inwestycji "Gmina z Energią" polegającej na zakupie i montażu instalacji solarnych produkujących ciepłą wodę użytkową z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii.

czytaj więcej>>

BEZPŁATNE BADANIA MAMMOGRAFICZNE
__________________________________________________________________________

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne badania mammograficzne dla Pań w wieku od 50 do 69 lat. Finansowane przez NFZ co 24 mc. Badania będą przeprowadzone w mammobusie.

czytaj więcej>>

Ankietowe Badania Rolne
__________________________________________________________________________

Urząd Statystyczny w Lublinie zwraca się do Państwa z prośbą o udział w badaniach statystyki publicznej z zakresu rolnictwa. Państwa przychylność wobec ankieterów statystycznych, czas im poświęcony, zapewnią wysoką jakość uzyskanych danych statystycznych.

czytaj więcej>>

Koncert Kolęd i Pastorałek w Gęsi
__________________________________________________________________________

17 stycznia 2016r.po mszy świętej po godz. 12.00 w Kościele pw. św. Jozafata w Gęsi odbył się Koncert Kolęd i Pastorałek, w którym wystąpiły dzieci ze Szkoły Podstawowej w Gęsi przygotowane przez Beatę Lipińską, dzieci ze Szkoły Podstawowej im. Amelii hr. Łubieńskiej w Kolanie przygotowane przez Renatę Iwaszko...

czytaj więcej>>

INFORMACJA DOTYCZĄCA ODŚNIEŻANIA
__________________________________________________________________________

Uwagi oraz problemy związane z odśnieżaniem dróg gminnych należy zgłaszać pod numerem tel. 502 283 230

 

ROLNICY
__________________________________________________________________________

Grupa Producentów Trzody "BEKON PLUS" zaprasza zainteresowanych rolników na spotkanie informacyjne w sprawie powołania gminnej grupy producentów rzepaku i zbóż. Spotkanie odbędzie się dnia 20.01.2016 (środa) o godz. 11.00 w GOK przy Gimnazjum w Jabłoniu.

Organizatorzy

OGŁOSZENIE
__________________________________________________________________________

Wójt Gminy Jabłoń informuje, iż w terminie od dnia 18.01.2016 do 29.01.2016r. w Urzędzie Gminy przyjmowane będą wnioski dotyczące realizacji zadania dofinansowania nowych pokryć dachowych w roku 2016, w ramach projektu „Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie Województwa Lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania”.

czytaj więcej>>

Zaproszenie
__________________________________________________________________________

Samorząd Gminy Jabłoń serdecznie zaprasza osoby samotne na spotkanie noworoczno - opłatkowe, które odbędzie się 28 stycznia (czwartek) 2016 r. w Szkole Podstawowej w Jabłoniu o godz.16.00.

Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie się u swoich sołtysów lub w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jabłoniu, w terminie do
22.01.2016r.
Organizatorzy zapewniają transport osobom zainteresowanym.

ORGANIZATORZY

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
__________________________________________________________________________

Zasady udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, a także zasady działania organów administracji publicznej w zakresie edukacji prawnej określa ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1255).

czytaj więcej>>

ZAPYTANIE OFERTOWE na „Odśnieżanie dróg gminnych w sezonie 2015/2016 - Gmina Jabłoń"
__________________________________________________________________________

Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015, poz. 2164) Gmina Jabłoń zaprasza do złożenia oferty na "Odśnieżanie dróg gminnych w sezonie 2015/2016 - Gmina Jabłoń"

czytaj więcej>>

Cztery nowe nawierzchnie asfaltowe
__________________________________________________________________________

Po rozliczeniu I etapu zadania Poprawa dostępności obszaru turystycznego "Dolina Zielawy" oraz gmin partnerskich na pograniczu Polski, Białorusi i Ukrainy realizowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina...

czytaj więcej>>

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY JABŁOŃ
__________________________________________________________________________

Plan gospodarki niskoemisyjnej jest dokumentem gminnym przyjmowanym przez Radę Gminy. Wymóg posiadania Planu gospodarki niskoemisyjnej zawarto także w uszczegółowieniu dla 5 Osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

czytaj więcej>>

XI Sesja Rady Gminy Jabłoń VII kadencji
__________________________________________________________________________

Zapraszamy do wzięcia udziału w XI Sesji Rady Gminy Jabłoń VII kadencji, która odbędzie się 30 grudnia 2015 r. (środa) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Gminnej Biblioteki Publicznej w Jabłoniu.

czytaj więcej>>

INFORMACJA
__________________________________________________________________________

W związku z Zarządzeniem Nr 51/15 Wójta Gminy Jabłoń z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy Jabłoń, uprzejmie informuję, że dzień 24 grudnia 2015r. (czwartek) jest dniem wolnym od pracy w zamian za święto przypadające w sobotę 26 grudnia 2015 r. tj. drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia.

URZĄD GMINY JABŁOŃ

Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej Mężczyzn
__________________________________________________________________________

W dniu 06.12.2015r o godz. 11.00 na Sali Gimnastycznej przy Gimnazjum w Jabłoniu odbył się Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej Mężczyzn. Turniej cieszył się dużym zainteresowaniem.

czytaj więcej>>

DO PRZEDSIĘBIORCÓW, STOWARZYSZEŃ ORAZ MIESZKAŃCÓW GMINY JABŁOŃ
__________________________________________________________________________

Wójt Gminy Jabłoń zwraca się z prośbą do przedsiębiorców, stowarzyszeń oraz aktywnych mieszkańców Gminy o podanie do Lokalnej Strategii Rozwoju LGD "Jagiellońska Przystań", która jest tworzona w ramach Wsparcia dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy "LEADER"

czytaj więcej>>

"Zapobiegajmy pożarom" - konkurs plastyczny, eliminacje gminne
_________________________________________________________________________

Dnia 30.11.2015 r. odbyło się posiedzenie komisji konkursowej powołanej w celu wyłonienia prac plastycznych zgłoszonych do eliminacji gminnych Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży na temat: "Zapobiegajmy pożarom".

czytaj więcej>>

Wieczór Andrzejkowy
__________________________________________________________________________

29.11.2015 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Jabłoniu odbył się Wieczór Andrzejkowy. Czarownice przygotowały wróżby, w których dzieci chętnie uczestniczyły, między innymi: magiczne kubeczki, wrzucanie grosików do miski czy popularne lanie wosku.

czytaj więcej>>

"Złote Gody" - Jubileusz 50 - lecia Pożycia Związku Małżeńskiego
__________________________________________________________________________

Uroczysta Msza Święta odprawiona dniu 24 listopada 2015r. o godz. 15:30 w kościele parafialnym pw. Św. Tomasz Bpa w Jabłoniu rozpoczęła uroczystość 50-lecia pożycia związku małżeńskiego mieszkańców gminy Jabłoń. W intencji przybyłych jubilatów mszę św. odprawił proboszcz parafii ks. Robert Mączka.

czytaj więcej>>

Rocznica bitwy pod Kolanem i Holedernią
__________________________________________________________________________


W dniu 18.XI.2015 w Kolanie z udziałem władz lokalnych Agnieszki Kuniszyk Przewodniczącej Rady Gminy w Jabłoniu, Zbigniewa Milaniuka dyrektora Szkoły Podstawowej im. Amelii hr. Łubieńskiej, pocztu sztandarowego tejże szkoły, pracowników instytucji kultury Ewy Abramczuk, Danuty Kliszczewskiej, przedstawicieli zespołu "Prządki", mieszkańców Kolana...

czytaj więcej>>

11 Listopada w Jabłoniu
__________________________________________________________________________

97 rocznica Odzyskania Niepodległości przywołuje na myśl, wszystkich tych, którzy w walce o wolność i niepodległość stracili to, co najcenniejsze - życie. To oni bronili naszej polskości, naszych domów, naszej tradycji, kultury, ale przede wszystkim wolności.

czytaj więcej>>

ZAWIADOMIENIE
__________________________________________________________________________

X sesja Rady Gminy Jabłoń VII kadencji odbędzie się 3 grudnia 2015 r. (czwartek) o godz 9.00 w sali konferencyjnej Gminnej Biblioteki Publicznej w Jabłoniu.

czytaj więcej>>

Ocena stanu zdrowia oraz określenie potrzeb zdrowotnych mieszkańców
__________________________________________________________________________

27 października 2015 r. Zarząd Województwa Lubelskiego podjął uchwałę w sprawie konsultacji dotyczących programów polityki zdrowotnej, rozeznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców województwa lubelskiego zawartych w opracowaniu...

czytaj więcej>>

OGŁOSZENIE
__________________________________________________________________________

W dniach 20-22 listopada 2015 r. przeprowadzone zostaną prace związane z poprawą jakości wody, poprzez chlorowanie wody w sieci wodociągowej na terenie Gminy Jabłoń.

czytaj więcej>>

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłoń
__________________________________________________________________________

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zm.) oraz art. 39 ust 1, art. 40 i art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Jabłoń uchwały Nr IX/51/15 z dnia 10 listopada zmieniającej uchwałę Nr V/26/14 Rady Gminy Jabłoń z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłoń.

czytaj więcej>>

KOMPUTEROWE BADANIE WZROKU I POMIAR CIŚNIENIA ŚRÓDGAŁKOWEGO
__________________________________________________________________________

W dniu: 25.11.2015 w Ośrodku Zdrowia ul. Zamojskiego 15 w Jabłoniu w godzinach od 08:00 do 10:00 odbędą się Komputerowe Badania wzroku oraz Pomiar Ciśnienia Śródgałkowego dla Mieszkańców gminy.

czytaj więcej>>

Informacja
__________________________________________________________________________

URZĄD GMINY JABŁOŃ INFORMUJE, ŻE PROTOKOŁY ODNOŚNIE WYSTĄPIENIA SUSZY W KTÓRYCH STRATY NIE PRZEKROCZYŁY 30% POWIERZCHNII UPRAW ROLNYCH SĄ DO ODBIORU ...

czytaj więcej>>

Strategia Rozwoju Gmin Partnerskich Doliny Zielawy na lata 2015 - 2023
__________________________________________________________________________

Niniejsza strategia rozwoju gmin partnerskich „Doliny Zielawy” jest wynikiem wspólnych ustaleń 6 samorządów gmin: Rossosz, Wisznice, Sosnówka, Podedwórze, Jabłoń, Milanów, których współpraca została zapoczątkowana w 2007 r.

czytaj więcej>>

Eliminacje powiatowe Jesiennego Konkursy Recytatorskiego
__________________________________________________________________________

23 października 2015r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Sosnowicy odbyły się eliminacje powiatowe 19 Jesiennego Konkursu Recytatorskiego, odbywającego się pod hasłem "Świat jest teatrem". W przesłuchaniach wzięło udział 27 recytatorów z całego powiatu parczewskiego.

czytaj więcej>>

Biesiada Jabłońska 2015
__________________________________________________________________________

18 października 2015r. w Świetlicy Wiejskiej przy OSP w Jabłoniu odbyła się "Biesiada Jabłońska". Była to już ósma z kolei tego typu impreza, której organizatorem były zespoły: ludowy "Kalina" i śpiewaczy "Seniorzy" z Jabłonia. Gospodarze gościli również zaprzyjaźnione zespoły z poza jak i z terenu naszej gminy...

czytaj więcej>>

IX Sesja Rady Gminy Jabłoń VII kadencji
__________________________________________________________________________

Zapraszamy do wzięcia udziału w IX Sesji Rady Gminy Jabłoń VII kadencji, która odbędzie się 10 listopada 2015 r. (wtorek) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Gminnej Biblioteki Publicznej w Jabłoniu.

czytaj więcej>>

Warsztaty kulinarne pn. "Jabłońskie Kobiety - Przyszłość w naszych rękach …"
__________________________________________________________________________

Warsztaty kulinarne w ramach projektu pn. "Jabłońskie Kobiety - Przyszłość w naszych rękach …" dofinansowane ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich zbliżają się ku końcowi. Uczestniczki projektu nie tylko poszerzyły swoje umiejętności kulinarne, ale również komunikacyjne.

czytaj więcej>>

Ogłoszenie w sprawie konsultacji społecznych projektu rocznego programu współpracy
__________________________________________________________________________

Ogłoszenie w sprawie konsultacji społecznych projektu rocznego programu współpracy Gminy Jabłoń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 r.

czytaj więcej>>

Bezpłatne zdjęcie i odbiór pokryć dachowych zawierających azbest
__________________________________________________________________________

Wójt Gminy informuje, iż w terminie od dnia 2 do 27 listopada 2015 r. w Urzędzie Gminy Jabłoń przyjmowane będą wnioski dotyczące bezpłatnego zdjęcia i odbioru pokryć dachowych zawierających azbest (płyty eternitowe) w ramach projektu „Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie Województwa Lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania".

czytaj więcej>>

Weź udział w Narodowej Loterii Paragonowej
__________________________________________________________________________

1 października 2015 r. ruszyła w Polsce pierwsza loteria paragonowa. Na uczestników czekają do wygrania samochody Opel Insignia i Astra oraz nowoczesne laptopy i ipady. Aby wziąć udział w loterii, wystarczy mieć ukończone 18 lat i paragon fiskalny na minimum 10 zł oraz zarejestrować go na stronie www.loteriaparagonowa.gov.pl .

czytaj więcej>>

Piknik Edukacyjny Szkół Rolniczych w Jabłoniu
__________________________________________________________________________

Dnia 3 października 2015r. na stadionie sportowym w Jabłoniu odbył się już po raz czwarty z kolei Piknik Edukacyjny Szkół Rolniczych pn. " Rolnictwo ekologiczne i produkty rolne wysokiej jakości przyszłością polskiej wsi - PROW 2014 - 2020". Piknik zorganizowało Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi i Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Rolniczego w Jabłoniu i Korolówce Osadzie. ZSCKR w Jabłoniu było również gospodarzem tego wydarzenia.

czytaj więcej>>

Eliminacje Gminne Jesiennego Konkursu Recytatorskiego
__________________________________________________________________________

Gminny Ośrodek Kultury w Jabłoniu 12 października zorganizował eliminacje gminne 19 Jesiennego Konkursu Recytatorskiego pt.: "Świat jest teatrem". Udział w nim wzięło 16 recytatorów reprezentujących: Zespół Placówek Oświatowych Szkołę Podstawową im. SGO "Polesie" w Jabłoniu, Szkołę Podstawową w Gęsi, Szkołę Podstawową Stowarzyszenia "Szkoła i Wieś" w Paszenkach oraz Zespół Placówek Oświatowych Gimnazjum im. W. Witosa w Jabłoniu.

czytaj więcej>>

Konsultacje społeczne Strategii Rozwoju Gmin Partnerskich Doliny Zielawy na lata 2015-2023
__________________________________________________________________________

Publikujemy finalną wersję "Strategii Rozwoju Gmin Partnerskich Doliny Zielawy na lata 2015-2023" wraz załącznikiem dotyczącym indykatywnego wykazu zadań. Informujemy, że w terminie do dnia 27 października br. można składać uwagi do projektu strategii.

czytaj więcej>>

OGŁOSZENIE KRUS
__________________________________________________________________________

PLACÓWKA TERENOWA KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO W PARCZEWIE informuje o realizacji w miesiącu październiku 2015r. „Programu badań przesiewowych dla mieszkańców obszarów wiejskich”. Udział w badaniach jest bezpłatny i skierowany jest do ubezpieczonych oraz świadczeniobiorców KRUS.

czytaj więcej>>

Bartłomiej Trubaj w reprezentacji Polski : Futbol amerykański
__________________________________________________________________________

W sobotę 26 września 2015 r. w Lubinie, Polska reprezentacja w futbolu amerykańskim pokonała Rosje 7:0. W kadrze znalazł się Bartłomiej Trubaj - Zawodnik lubelskich Tytanów, mieszkaniec naszej Gminy i były zawodnik GLKS-u Jabłoń w piłce nożnej.

czytaj więcej>>

Zaproszenie na konsultacje społeczne dot. dokumentu pn. Strategii Rozwoju
Gmin Partnerskich Doliny Zielawy na lata 2015-2023

___________________________________________________________________________

Zapraszamy Mieszkańców Gminy Jabłoń na konsultacje społeczne dot. dokumentu pn. Strategii Rozwoju Gmin Partnerskich Doliny Zielawy na lata 2015-2023 Strategia Rozwoju to dokument wyznaczający kierunki rozwoju, najważniejsze cele i sposoby ich osiągania.

czytaj więcej>>

III Towarzyskie Zawody Spinningowe na zbiorniku wodnym w Paszenkach
___________________________________________________________________________

Koło Wędkarskie w Jabłoniu zaprasza wszystkich miłośników połowu ryb na III Towarzyskie Zawody Spinningowe na zbiorniku wodnym w Paszenkach, które odbędą się 25 października 2015.

czytaj więcej>>

Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Kalinka
___________________________________________________________________________

W dniu 25 września przy Świetlicy Wiejskiej w Kalince został rozbudowany plac zabaw. Powiększony został o nowe elementy poprzez zakup ze środków funduszu sołeckiego : dużego zestawu zabawowego, ławki i zestawu grillowego.

czytaj więcej>>

Inwestycje drogowe na terenie Gminy Jabłoń realizowane wspólnie z Powiatem Parczewskim
___________________________________________________________________________

W 2015 roku Gmina Jabłoń realizowała wspólnie z Powiatem Parczewskim następujące inwestycje drogowe...

czytaj więcej>>

Budowa drogi gminnej w miejscowości Dawidy
___________________________________________________________________________

Zakończono I etap budowy drogi gminnej (terytorialne w miejscowości Dawidy). Wykonano stabilizację na odcinku: droga nr 103778L długość 539 mb, szerokość 3,5 m.

czytaj więcej>>

Zapraszamy do współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Jabłoniu
___________________________________________________________________________

Gminny Ośrodek Kultury w Jabłoniu zaprasza do współpracy osoby, które chciałyby podzielić się swoimi umiejętnościami ze społecznością naszej gminy.

czytaj więcej>>

Dożynki Powiatowe w Siemieniu
___________________________________________________________________________

30 sierpnia 2015r. w Siemieniu odbyły się Dożynki Powiatu Parczewskiego. Gmina Jabłoń również wzięła w nim czynny udział, a reprezentowali ją: Agnieszka Kuniszyk i Paweł Bakanacz, którzy podczas mszy świętej nieśli dary ołtarza, zespół ludowy "Kalina" z Jabłonia i śpiewaczy "Prządki" z Kolana. Trzy wieńce dożynkowe reprezentujące sołectwo Dawidy, Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego ...

czytaj więcej>>

Cykl zajęć oraz warsztatów dla dzieci i młodzieży zamieszkującej gminę Jabłoń
___________________________________________________________________________

Od 16 września 2015 roku Gminny Ośrodek Kultury w Jabłoniu rozpoczyna cykl zajęć oraz warsztatów dla dzieci i młodzieży zamieszkującej gminę Jabłoń. Zwracam się z prośbą o przekazanie informacji dzieciom i młodzieży odnośnie powyższych zajęć według planu.

czytaj więcej>>

Gminne Święto Plonów - Kolano 2015
___________________________________________________________________________

Dnia 23 sierpnia 2015r. roku w Kolanie odbyło się Gminne Święto Plonów. Organizatorem święta był: Samorząd Gminy Jabłoń, Wiejski Dom Kultury w Kolanie, Gminny Ośrodek Kultury w Jabłoniu, Gminna Biblioteka Publiczna filia w Kolanie, Sołectwo Kolano, Kolano-Kolonia i Holendernia, Szkoła Podstawowa im. Amelii hr. Łubieńskiej w Kolanie, Ochotnicza Straż Pożarna w Kolanie.

czytaj więcej>>

I Lubelskie Święto Ziół "Na zielarskim szlaku"
___________________________________________________________________________

Dnia 15 sierpnia 2015r. w Fajsławicach powiat krasnostawski miało miejsce I Lubelskie Święto Ziół "Na zielarskim szlaku", które zostało zorganizowane przez Gminę Fajsławice, Polską Izbę Produktu Regionalnego i Lokalnego, Centrum Edukacji Zielarskiej "Tymiankowy Smak Fajsławic".

czytaj więcej>>

INFORMACJA W SPRAWIE DOFINANSOWANIA WYPRAWKI SZKOLNEJ
___________________________________________________________________________

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników przysługuje uczniom pobierającym naukę w roku szkolnym 2015/2016 w klasie III oraz uczniów słabo widzących, niesłyszących z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

czytaj więcej>>

"Projekt czas zacząć..."
___________________________________________________________________________

Projekt pod nazwą Jabłońskie Kobiety-"Przyszłość w naszych rękach…" realizowany przez Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Jabłońskiej dofinansowany z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich rozpoczął się (zgodnie z harmonogramem) w dniu 7 sierpnia...

czytaj więcej>>

VII Sesja Rady Gminy Jabłoń VII kadencji
___________________________________________________________________________

Zapraszamy do wzięcia udziału w VII Sesji Rady Gminy Jabłoń VII kadencji, która odbędzie się 28 sierpnia 2015 r. (piątek) o godz. 8.30 w sali konferencyjnej Gminnej Biblioteki Publicznej w Jabłoniu.

czytaj więcej>>

I N F O R M A C J A
__________________________________________________________________________

Urząd Gminy Jabłoń informuje, że do dnia 31 sierpnia 2015 r. przyjmowane będą oświadczenia rolników o wielkości poniesionych strat w uprawach rolnych spowodowanych przez niekorzystne warunki atmosferyczne (suszę).

czytaj więcej>>

Stowarzyszenie LGD "Jagiellońska Przystań"zaprasza na otwarte spotkania konsultacyjne
dotyczące opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju
__________________________________________________________________________

Lokalna Grupa Działania "Jagiellońska Przystań" przystępuje do opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Nowy dokument będzie tworzony z udziałem władz publicznych, lokalnych partnerów społecznych, lokalnych partnerów gospodarczych oraz mieszkańców.

czytaj więcej>>

Dotacja UMWL do budowy drogi gminnej w miejscowości Dawidy
(droga na granicy sołectwa Jabłoń i Dawidy)
__________________________________________________________________________

W dniu 07.08.2015r. Gmina Jabłoń podpisała umowę dotacji na Budowę drogi gminnej nr KDG 103778L (na działce nr 693) w miejscowości Dawidy od km 0+000,00 do km 0+539,00.

czytaj więcej>>

I Lubelskie Święto Ziół
__________________________________________________________________________

Serdecznie zapraszamy do Gminy Fajsławice na I Lubelskie Święto Ziół "Na Zielarskim Szlaku", współorganizatorem imprezy jest gmina Jabłoń oraz pozostałe gminy Doliny Zielawy. 15 sierpnia - Fajsławice.

czytaj więcej>>

Dni Kultury Gminy Jabłoń - "Cudze chwalicie - swego nie znacie..." - 2015
__________________________________________________________________________

2 sierpnia zakończył się XIV Ogólnopolski Plener Rzeźbiarski im. Augusta Zamoyskiego, zorganizowany w ramach realizacji projektu "Cudze chwalicie - Swego nie znacie" finansowanego przez Narodowe Centrum Kultury. Przez 10 dni na terenie przy Zespole Centrum Kształcenia Rolniczego im. Augusta Zamoyskiego w Jabłoniu pracowało 15 rzeźbiarzy.

czytaj więcej>>

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Jabłoń
__________________________________________________________________________

W związku z przystąpieniem Gminy Jabłoń do opracowania "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Jabłoń", uprzejmie proszę o wypełnienie załączonej ankiety i dostarczenie jej do Urzędu Gminy Jabłoń, pok. nr 4 (sekretariat) w terminie do 15 sierpnia 2015 r.

czytaj więcej>>

OBWIESZCZENIE
__________________________________________________________________________

Obieszczenie o przystąpnieniu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłoń...

czytaj więcej>>

Projekt pn. "Jabłońskie Kobiety - Przyszłość w naszych rękach..."
__________________________________________________________________________

Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Jabłońskiej zaprasza kobiety z terenu gminy do udziału w projekcie. Do pobrania formularz zgłoszeniowy, deklaracja uczestnictwa w projekcie oraz regulamin rekrutacji.

czytaj więcej>>

"Cudze chwalicie - swego nie znacie..." Dni Kultury Gminy Jabłoń 2015
__________________________________________________________________________

Serdecznie zapraszamy na Dni Kultury Gminy Jabłoń które odbędą się w dniach 22 lipca - 2 sierpnia 2015 r.

czytaj więcej>>

Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konkursów na stanowisko Dyrektorów
__________________________________________________________________________

Zarządzenie Wójta Gminy Jabłoń z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie przeprowadzenia konkursów na stanowisko Dyrektorów : Szkoły Podstawowej w Dawidach i Szkoły Podstawowej w Gęsi.

czytaj więcej>>

LGD "Jagielońska Przystań" - Ogłoszenie
__________________________________________________________________________

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Jagiellońska Przystań” 21-200 Parczew, ul. Harcerska 8, tel. 501 376 009 ogłasza nabór na stanowisko specjalisty ds. operacji...

czytaj więcej>>

Towarzyskie Zawody Wędkarskie o Puchar Prezesa Koła Wędkarskiego
__________________________________________________________________________

28 czerwca 2015r., już po raz trzeci na zalewie w Jabłoniu odbyły się Towarzyskie Zawody Wędkarskie o Puchar Prezesa Koła Wędkarskiego. Zawody trwały od godziny 16.00 do 21.00. Przed rozpoczęciem zawodów odbyło się losowanie stanowisk.

czytaj więcej>>

Dofinansowanie nowych pokryć dachowych w roku 2015
__________________________________________________________________________

Wójt Gminy Jabłoń informuje, iż w terminie od dnia 29.06-10.07.2015 r. w Urzędzie Gminy przyjmowane będą wnioski dotyczące realizacji zadania dofinansowania nowych pokryć dachowych w roku 2015, w ramach projektu "Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie Województwa Lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania".

czytaj więcej>>

Bezpłatne zdjęcie i odbiór pokryć dachowych zawierających azbest
__________________________________________________________________________

Wójt Gminy informuje, iż w terminie od dnia 22 do 26 czerwca 2015r. w Urzędzie Gminy Jabłoń, w ramach naboru uzupełniającego, przyjmowane będą wnioski dotyczące bezpłatnego zdjęcia i odbioru pokryć dachowych zawierających azbest (płyty eternitowe)

czytaj więcej>>

Konkurs Wójta Gminy na napiękniej zagospodarowaną posesję w Gminie Jabłoń
__________________________________________________________________________

O nagrodę Wójta Gminy mogę się ubiegać wszyscy mieszkańcy Gminy Jabłoń, którzy w sposób szczególny starają się upiększyć miejsce zamieszkania - swoją posesję zagospodarowując przestrzeń zgodnie z zasadami harmonii, ekologii oraz estetyki.

czytaj więcej>>

Ogłoszenie - III przetarg
__________________________________________________________________________

WÓJT GMINY JABŁOŃ, 21-205 Jabłoń ul. Augusta Zamoyskiego 27 woj. Lubelskie ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność GMINY JABŁOŃ

czytaj więcej>>

Ogłoszenie - I przetarg
__________________________________________________________________________

WÓJT GMINY JABŁOŃ, 21-205 Jabłoń ul. Augusta Zamoyskiego 27 woj. Lubelskie ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność GMINY JABŁOŃ

czytaj więcej>>

,,Biała Niedziela" 14 czerwca 2015 r.
___________________________________________________________________________

Wychodząc naprzeciw trudnościom w dostępie do konsultacji u lekarzy specjalistów mieszkańców wsi i małych miasteczek Województwa Lubelskiego, Komendant 1 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ w Lublinie wspólnie z Wójtem Gminy Jabłoń i Starostą Powiatu Parczewskiego w dniu 14 czerwca 2015 r. w Gimnazjum im. Wincentego Witosa w Jabłoniu organizują ,,Białą Niedzielę".

czytaj więcej>>

VI sesja Rady Gminy Jabłoń VII kadencji
___________________________________________________________________________

Serdecznie zapraszamy na VI Sesję Rady Gminy Jabłoń VII kadencji, która odbędzie się 25 czerwca 2015 r. (czwartek) o godz. 08.30 w sali konferencyjnej Gminnej Biblioteki Publicznej w Jabłoniu.

czytaj więcej>>

"Zakup sadzonek drzewek i krzewów wieloletnich do nasadzenia na terenie Gminy Jabłoń"
___________________________________________________________________________

Gmina Jabłoń informuje, że realizacja zadania pn."Zakup sadzonek drzewek i krzewów wieloletnich do nasadzenia na terenie Gminy Jabłoń" jest dotowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie na podstawie umowy nr 370/2014/D/OP z dnia 06.10.2014 r.

czytaj więcej>>

"Spotkania z Augustem Zamoyskim" - 2015
___________________________________________________________________________

Od kilkunastu już lat, miesiąc maj w Jabłoniu jest czasem spotkań ludzi interesujących się życiem i twórczością światowej sławy rzeźbiarza - Augusta Zamoyskiego.

czytaj więcej>>

Gminne zawody sportowo - pożarnicze w Jabłoniu - 2015
___________________________________________________________________________

Dnia 24.05.2015 r. na stadionie sportowym w Jabłoniu odbyły się gminne zawody sportowo - pożarnicze. W zawodach wzięły udział trzy gminy: Jabłoń, Podedwórze i Milanów.

czytaj więcej>>

Uchwała NR V/24/15 Rady Gminy Jabłoń z dnia 29 maja 2015 r.
___________________________________________________________________________

W sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Jabłoń. Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013 r., poz. 594, z późn. zm.)

czytaj więcej>>

Konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Jabłoniu
___________________________________________________________________________

Na podstawie art. 36a ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.), oraz art. 26 ust. 1 i art. 30 ust 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)zarządza się, co następuje:

czytaj więcej>>

Kolonie letnie 2015
___________________________________________________________________________

Społeczne Stowarzyszeniem "DIALOG" wspólnie z Funduszem Składkowym Ubezpieczenia Społecznego Rolników oferuje atrakcyjną ofertę 14-dniowego wypoczynku letniego dla dzieci w przedziale wiekowym do lat 16, będących dziećmi rolników, których przynajmniej jedno z rodziców jest płatnikiem pełnej składki KRUS, pobiera rentę bądź emeryturę z KRUS.

czytaj więcej>>

Bezpłatne szkolenia z obsługi komputera i Internetu dla mieszkańców
___________________________________________________________________________

Projekt ma na celu rozbudzenie wśród mieszkańców województwa potrzeb korzystania z Internetu oraz rozwinięcie umiejętności obsługi komputera i Internetu w celu pełnego ich uczestnictwa w życiu publicznym, społecznym i gospodarczym. Szkolenia, które realizujemy na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego z Lublina są zupełnie bezpłatne i skierowane do osób powyżej 45 roku życia.

czytaj więcej>>

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Jagiellońska Przystań” - Ogłoszenie
___________________________________________________________________________

Nabór na stanowisko specjalisty ds. operacji: Pracownikiem Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Jagiellońska Przystań” może być osoba, która: 1. jest obywatelem polskim, 2. posiada niezbędne kwalifikacje do pracy na określonym stanowisku, 3. nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie...

czytaj więcej>>

Informacja dotycząca wyboru ławników sądowych na kadencję 2016 - 2019
___________________________________________________________________________

W związku z pismem Prezesa Sądu Okręgowego w Lublinie ogłasza się nabór kandydatów na ławników na kadencję 2016 - 2019 do Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej.

czytaj więcej>>

V sesja Rady Gminy Jabłoń VII kadencji
___________________________________________________________________________

Serdecznie zapraszamy na V Sesję Rady Gminy Jabłoń VII kadencji, która odbędzie się 29 maja 2015 r. (piątek ) o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Gminnej Biblioteki Publicznej w Jabłoniu.

czytaj więcej>>

Gminne zawody Sportowo-Pożarnicze w Jabłoniu 2015
___________________________________________________________________________

Serdecznie zapraszamy na Gminne zawody Sportowo-Pożarnicze które odędą się dnia 24 maja 2015 roku o godz 10.00 na stadionie sportowym w Jabłoniu. W zawodach wezmą udział jednostki z gmin Jabłoń, Podedwórze i Milanów.

czytaj więcej>>

Obwieszczenie
___________________________________________________________________________

Dnia 31 maja 2015 r. w godz. 8.00 - 18.00 odbędą się wybory do Rady Powiatowej Lubelskiej Izby Rolniczej w Powiecie Parczew w lokalu wyborczym w Szkole Podstawowej w Jabłoniu.

czytaj więcej>>

Spotkania z Augustem Zamoyskim - 2015
___________________________________________________________________________

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców Gminy Jabłoń na spotkania z Augustem Zamoyskim z okazji 45 rocznicy śmierci artysty, które odbędą się dnia 31.05.2015 r.

czytaj więcej>>

Eliminacje powiatowe XXXIV Małego Konkursu Recytatorskiego
___________________________________________________________________________

Dnia 29 kwietnia 2015r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Jabłoniu odbyły się eliminacje powiatowe XXXIV Małego Konkursu Recytatorskiego. W konkursie wzięło udział 32 recytatorów ze szkół podstawowych powiatu parczewskiego.

czytaj więcej>>

Jabłońskie Kobiety - Przyszłość w naszych rękach...
___________________________________________________________________________

Dnia 30 kwietnia Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej opublikowało listy rankingowe ofert na najlepsze projekty dofinansowywane w 2015 r. ze środków krajowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w ramach Priorytet 2. Aktywne społeczeństwo dla tzw. projektów "jednorocznych".

czytaj więcej>>

Kurs komputerowy "Komputer bez tajemnic"
___________________________________________________________________________

W dniach 25 - 26 marca 2015r. zakończył się kurs komputerowy pt. "Komputer bez tajemnic". Ze względu na duże zainteresowanie zostały stworzone 2 grupy kursantów po 10 osób. Kurs trwał przez 12 spotkań po 4 godziny.

czytaj więcej>>

Konkurs plastyczny, pt.: "Zajączek wielkanocny"
___________________________________________________________________________

Dnia 24.03.2015r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Jabłoniu odbyło się posiedzenie komisji w celu wyłonienia prac plastycznych zgłoszonych do konkursu plastycznego pt. "Zajączek wielkanocny".

czytaj więcej>>

Eliminacje gminne XXXIV Małego Konkursu Recytatorskiego
___________________________________________________________________________

Dnia 22 kwietnia 2015 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Jabłoniu odbyły się eliminacje gminne XXXIV Małego Konkursu Recytatorskiego, w którym uczestniczyło łącznie 21 recytatorów ze Szkoły Podstawowej im. SGO "Polesie" w Jabłoniu, Szkoły Podstawowej w Gęsi, Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia "Szkoła i Wieś" w Paszenkach i Szkoły Podstawowej w Dawidach.

czytaj więcej>>

Powiatowy Przegląd Teatrów Wiejskich
___________________________________________________________________________

19 kwietnia 2015 r. w Wiejskim Domu Kultury w Paszenkach odbył się już po raz kolejny Powiatowy Przegląd Teatrów Wiejskich.

czytaj więcej>>

Powiatowy Przegląd Kapel i Śpiewaków Ludowych
___________________________________________________________________________

Powiatowy Przegląd Kapel i Śpiewaków Ludowych "Śladami Pieśni i Tradycji" odbył się 12 kwietnia 2015r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Dębowej Kłodzie. W prezentacjach stanowiących eliminacje na Wojewódzki Przegląd Kapel i Śpiewaków Ludowych w Lublinie, który odbędzie się 31 maja 2015r.

czytaj więcej>>

Zapisy na mikroinstalacje prosumenckie
___________________________________________________________________________

Wójt Gminy Jabłoń informuje że do dnia 17.04.2015 r. przyjmowane są zapisy na montaż mikroinstalacji prosumenckich w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Wymaganym dokumentem jest wypełniona w załączeniu ankieta. Zapisy w pokoju nr 11 w Urzędzie Gminy Jabłoń.

czytaj więcej>>

Spotkanie promujące Sieć Szerokopasmową Polski Wschodniej
___________________________________________________________________________

Chcesz korzystać z Internetu, ale nie wiesz od czego zacząć? Przyjdź na bezpłatne spotkanie informacyjne o zaletach internetu oraz poznać projekt sieci szerokopasmowej, która powstaje na Lubelszczyźnie.

czytaj więcej>>

Bezpłatna mamografia
___________________________________________________________________________

Zapraszamy na badania mamograficznej kobiety w wieku 50-69 lat, które w ciągu ostatnich 2 lat (24 miesięcy) nie wykonywały bezpłatnego badania.

czytaj więcej>>

Drużyna PMN Agro Gęś wygrywa ligę !
___________________________________________________________________________

Drużyna z Gęsi odniosła wielki sukces wygrywając XV Jubileuszową Edycję Miejsko-Powiatowej Ligi Futsalu w Parczewie w sezonie 2014/2015. Po zeszłorocznym trzecim miejscu oraz drugim z przed dwóch lat, przyszedł czas na zwycięstwo w rozgrywkach.

czytaj więcej>>

Zwrot nadpłaty na udział własny montażu kolektorów "Czysta energia w Dolinie Zielawy"
___________________________________________________________________________

Gmina Jabłoń w latach 2010 -2012 realizowała projekt "Czysta energia w Dolinie Zielawy" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013.

czytaj więcej>>

Zaproszenie na spotkanie - montaż instalacji fotowoltaicznych
___________________________________________________________________________

Wójt Gminy Jabłoń zaprasza mieszkańców na spotkanie informacyjne dotyczące propozycji realizacji na terenie gminy inwestycji proekologicznej z programu Prosument polegającej na montażu instalacji fotowoltaicznych w gospodarstwach domowych.

czytaj więcej>>

Głosujmy na nasze lokalizacje placów zabaw !
___________________________________________________________________________

Urząd Gminy w Jabłoniu informuje, iż Gmina Jabłoń zgłosiła swój udział w konkursie pn. „Podwórko NIVEA” którego organizatorem jest GPD Agency Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą przy ul. Okrężnej 36, 02-916 Warszawa.

czytaj więcej>>

Droga krzyżowa ulicami Jabłonia
___________________________________________________________________________

30 marca 2015 r. ulicami Jabłonia przeszła droga krzyżowa. Zapraszamy do galerii.

czytaj więcej>>

OGŁOSZENIE
___________________________________________________________________________

Urząd Gminy w Jabłoniu uprzejmie przypomina mieszkańcom Gminy Jabłoń, że 31 marca 2015r. mija termin obowiązku dokonywania wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

czytaj więcej>>

IV sesja Rady Gminy Jabłoń VII kadencji
___________________________________________________________________________

Serdecznie zapraszamy na IV sesję Rady Gminy Jabłoń VII kadencji, która odbędzie się w dniu 24 marca 2015 r. (wtorek) o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Gminnej Biblioteki Publicznej w Jabłoniu.

czytaj więcej>>

Gminny Turniej Wiedzy Pożarniczej Młodzież Zapobiega Pożarom - Jabłoń 2015
___________________________________________________________________________

W lutym 2015 r. odbyły się w gminie Jabłoń eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej Młodzież zapobiega pożarom. Turniej miał na celu propagowanie wśród dzieci i młodzieży szkolnej, znajomości tradycji i historii straży pożarnej, przepisów z zakresu ochrony ludności, ekologii i ratownictwa, znajomości sprzętu ratowniczo- gaśniczego oraz zasad udzielania pierwszej pomocy.

czytaj więcej>>

Wędrowna wystawa Augusta Zamoyskiego w Puławach
___________________________________________________________________________

W dniach od 17 lutego do 4 marca w puławskim "Domu Chemika" prezentowana była biograficzna, wędrowna wystawa Augusta Zamoyskiego.

czytaj więcej>>

Doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Dawidy
___________________________________________________________________________

Informujemy, że w dniu 24.02.2015 roku została podpisana umowa przyznania pomocy na operację z zakresu tzw. małych projektów tj. działania 413 wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013, Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europa Inwestująca w obszary wiejskie.

czytaj więcej>>

Wniosek na montaż instalacji solarnej
___________________________________________________________________________

Wójt Gminy Jabłoń zaprasza właścicieli nieruchomości z budynkiem mieszkalnym na terenie gminy Jabłoń do złożenia deklaracji uczestnictwa w planowanym przez Gminę projekcie z wykorzystaniem funduszy zewnętrznych na lata 2014 – 2020, dotyczącym montażu instalacji solarnych. Deklarację można złożyć w Urzędzie Gminy Jabłoń.

czytaj więcej>>

Uniwersytet Trzeciego Wieku
___________________________________________________________________________

Dnia 22.02.2015r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Jabłoniu, odbyło się spotkanie z Małgorzatą Stanowską, kierownikiem Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Lublinie. Celem spotkania było uzyskanie jak najwięcej informacji na temat działalności UTW ze względu na to, że chcielibyśmy taki oddział utworzyć w Gminie Jabłoń.

czytaj więcej>>

"Zapobiegajmy pożarom" - Eliminacje gminne, powiatowe i wojewódzkie
___________________________________________________________________________

Dnia 9.12.2014r. w GOK w Jabłoniu odbyło się posiedzenie komisji konkursowej powołanej w celu wyłonienia prac plastycznych zgłoszonych do Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży na temat: "Zapobiegajmy pożarom"

czytaj więcej>>

Ferie zimowe w GOK i GBP w Jabłoniu oraz w Świetlicy Wiejskiej w Kalince
___________________________________________________________________________

W dniach od 2 lutego do 14 lutego 2015r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Jabłoniu odbyły się ferie zimowe podczas których dzieci mogły uczestniczyć w różnego rodzaju zajęciach, niektóre z nich były zorganizowane wspólnie z GBP w Jabłoniu.

czytaj więcej>>

Ferie w Kolanie
___________________________________________________________________________

WDK w Kolanie prowadził dla dzieci szkoły podstawowej zajęcia podczas ferii zimowych. Dzieci miały do wyboru dwa rodzaje zajęć: warsztaty plastyczne, które prowadził pan Zygmunt Walenciuk, nasz twórca ludowy, oraz zajęcia kulinarne prowadzone przez Ewę Abramczuk i Danutę Kliszczewską, gdyż były zorganizowane przy współpracy z filią biblioteczną w Kolanie.

czytaj więcej>>

Spotkanie Karnawałowe w Kolanie
___________________________________________________________________________

25.01.2015r. w Wiejskim Domu Kultury w Kolanie odbyła się uroczystość karnawałowa, której organizatorem i gospodarzem był zespół śpiewaczy ,,Prządki" z Kolana. Na spotkanie przybyły zaproszone zespoły z Jabłonia, ludowy ,,Kalina" i śpiewaczy "Seniorzy"

czytaj więcej>>

Jarmark Pszczelarski
___________________________________________________________________________

7 marca (sobota) 2015 roku w godzinach od 10.00 do 16.00, w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Parczewie, ul. Warszawska 24 odbędzie się Jarmark Pszczelarski.

czytaj więcej>>

Zapusty na ludowo w Paszenkach
___________________________________________________________________________

W ostatnią niedziele karnawału zespoły ludowe z terenu gminy Jabłoń oraz z sąsiednich gmin skorzystali z zaproszenia zespołu Jarzębina, Wiejskiego Domu Kultury w Paszenkach, Filii Bibliotecznej w Paszenkach i Gminnego Ośrodka Kultury w Jabłoniu i wzięli udział w imprezie ludowej "Zapusty na ludowo"

czytaj więcej>>

III sesja Rady Gminy Jabłoń VII kadencji ___________________________________________________________________________

Serdecznie zapraszamy na III sesję Rady Gminy Jabłoń VII kadencji, która odbędzie się w dniu 26 lutego 2015 r. (czwartek) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Gminnej Biblioteki Publicznej w Jabłoniu.

czytaj więcej>>

Turniej Halowej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Jabłoń
___________________________________________________________________________

8 lutego 2015r. na Hali Sportowej przy Gimnazjum im. W. Witosa w Jabłoniu odbył się już po raz kolejny Turniej Halowej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Jabłoń. W turnieju udział wzięło 10 drużyn w dwóch 5 osobowych grupach...

czytaj więcej>>

Zaproszemnie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na spotkania informacyjne
___________________________________________________________________________

W związku ze zbliżającym się terminem rozpoczęcia przyjmowania wniosków o przyznanie płatności obszarowych na rok 2015, który przypada na dzień 15.03.2015 roku, Kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zaprasza na spotkania informacyjne, które mają na celu prezentacje nowego wniosku o przyznanie płatności obszarowych i wniosków rolno środowiskowych na rok 2015 .

czytaj więcej>>

Turniej Halowej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Jabłoń
___________________________________________________________________________

Serdecznie zapraszamy na Turniej Halowej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Jabłoń, który odbedzie się 8 lutego 2015 r. na sali sportowej Gimnazjum im. Wincentego Witosa w Jabłoniu o godz. 10.00.

czytaj więcej>>

XIX Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Wójta Gminy Jabłoń
___________________________________________________________________________

Serdecznie zapraszamy na XIX Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Wójta Gminy Jabłoń, który odbedzie się 7 lutego 2015 r. na sali sportowej ZSCKR w Jabłoniu o godz. 10.00.

czytaj więcej>>

Harmonogram zebrań wiejskich
___________________________________________________________________________

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem zebrań wiejskich dotyczących wyboru Sołtysa i członków Rady Sołeckiej.

czytaj więcej>>

Ferie zimowe w GOK i GBP w Jabłoniu
____________________________________________________________________________

Zapraszamy do zapoznania się z planem zajęć podczas ferii zimowych organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury i Gminną Bibliotekę Publiczną w Jabłoniu w Jabłoniu.

czytaj więcej>>

Naucz się zarządzać talentami i kapitałem ludzkim
____________________________________________________________________________

Ludzie są największym kapitałem naszej firmy! Czesto słyszymy taką deklarację ze strony kadry zarządzającej zarówno dużych, jak i mniejszych przedsiebiorstw. Czy tak jest w rzeczywistosci? I co to własciwie miałoby znaczyć?

czytaj więcej>>

Kurs informatyczny - "KOMPUTER BEZ TAJEMNIC"
____________________________________________________________________________

Projekt "KOMPUTER BEZ TAJEMNIC", skierowany jest do osób, które : 1. Są w wieku 45 - 64 lata w chwili przystąpienia do Projektu, 2. Są osobami z wykształceniem co najwyżej średnim, 3. Pracują lub zamieszkują na obszarze województwa lubelskiego.

czytaj więcej>>

11 stycznia 2015r. już po raz 23 grała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy - Jabłoń
____________________________________________________________________________

Zebrane pieniądze zostaną przeznaczone na zakup sprzętu medycznego dla podtrzymania wysokich standardów leczenia dzieci na oddziałach pediatrycznych i onkologicznych oraz dla godnej opieki medycznej seniorów.

czytaj więcej>>

II sesja Rady Gminy Jabłoń VII kadencji
____________________________________________________________________________

Serdecznie zapraszamy na II sesję Rady Gminy Jabłoń VII kadencji, która odbędzie się w dniu 30 grudnia 2014 r. (wtorek) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Gminnej Biblioteki Publicznej w Jabłoniu.

czytaj więcej>>

Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę - Jabłoń 2014
____________________________________________________________________________

W dniu 14 grudnia 2014 r. odbędzie się turniej piłki siatkowej oraz przedstawienie "Mały książe" na sali gimnastycznej Gimnazjum w Jabłoniu. Tradycyjnie biletem wstępu będą dary rzeczowe przeznaczone na rzecz potrzebujących dzieci.

czytaj więcej>>

Kiermasz Bożonarodzeniowy
____________________________________________________________________________

W dniach 14 - 20 grudnia 2014r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Jabłoniu odbędzie się Kiermasz Bożonarodzeniowy. Uczestnikami kiermaszu mogą być osoby fizyczne, szkoły, stowarzyszenia koła gospodyń wiejskich, zespoły i twórcy ludowi.

czytaj więcej>>

Uroczystości 11 listopada w Gminie Jabłoń
____________________________________________________________________________

96 rocznica Odzyskania Niepodległości przywołuje na myśl, wszystkich tych, którzy w walce o wolność i niepodległość stracili to, co najcenniejsze - życie. To oni bronili naszej polskości, naszych domów, naszej tradycji, kultury, ale przede wszystkim wolności...

czytaj więcej>>

Kwesta na renowację pomników
____________________________________________________________________________

Podobnie jak w latach ubiegłych w okresie Święta Zmarłych została zorganizowana zbiórka pieniędzy na renowację zabytkowego pomnika cmentarnego Wita Hrubanta. Zebrana kwota 2 135,48 zł i 0,92€ będzie uzupełnieniem wkładu własnego do projektu na renowację w/w pomnika.

czytaj więcej>>

ZAPROSZENIE NA I SESJĘ RADY GMINY JABŁOŃ VII KADENCJI
____________________________________________________________________________

Serdecznie zapraszamy na I sesję Rady Gminy Jabłoń VII kadencji, która odbędzie się w dniu 1 grudnia 2014 r. (poniedziałek) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Gminnej Biblioteki Publicznej w Jabłoniu, przy ul. Jadwigi Tokarskiej 2/3.

czytaj więcej>>

Bezpłatne szkolenie chemizacyjne (podstawowe) dla rolników
____________________________________________________________________________

Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli organizuje dwudniowe szkolenie z zakresu stosowania środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy (tzw. szkolenie chemizacyjne - podstawowe).

czytaj więcej>>

Turniej Gier PS3 - Fifa 2014
____________________________________________________________________________

Gminna Biblioteka Publiczna zaprasza czytelników naTurniej Gier PS3 - "FIFA 14" o Puchar Wójta Gminy Jabłoń

czytaj więcej>>

Zaproszenie na XXXV sesję Rady Gminy Jabłoń VI kadencji
____________________________________________________________________________

Zapraszamy do wzięcia udziału w XXXV sesji Rady Gminy Jabłoń VI kadencji, która odbędzie się 13 listopada 2014 r. (czwartek) o godz 11.00 w sali konferencyjnej Gminnej Biblioteki Publicznej w Jabłoniu...

czytaj więcej>>

Przed 1 listopada…
____________________________________________________________________________

Grupa wolontariuszy z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Jabłoniu postanowiła posprzątać miejsca pamięci w okolicy Jabłonia.

czytaj więcej>>

II Spinningowe Zawody Wędkarskie
____________________________________________________________________________

26 października w Mostach odbyły się II Towarzyskie Zawody Spinningowe, których organizatorem było Koło Wędkarskie ,,Sazan" w Jabłoniu i Samorząd Gminy Jabłoń. Do rywalizacji przystąpiło 18 zawodników z Jabłonia, Wisznic, Parczewa, Kodnia oraz Białej Podlaskiej.

czytaj więcej>>

Ogłoszenie
____________________________________________________________________________

Zakład Usług Komunalnych w Parczewie wyznacza termin bezpłatnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na dzień 5 listopada 2014 r. (środa)

czytaj więcej>>

Biesiada Jabłońska - 2014
____________________________________________________________________________

W Gminie Jabłoń staramy się podtrzymywać i kultywować pieśni, obrzędy i tradycje ludowe i tak 19 października 2014r. muzyka ludowa i biesiadna rozbrzmiewała w budynku Świetlicy Wiejskiej przy OSP w Jabłoniu, a wszystko za sprawą "Biesiady Jabłońskiej". Impreza ta to przedsięwzięcie zespołu ludowego "Kalina" z Jabłonia, który gościł takie zespoły jak: ludowy "Dysowiacy" z Dysa...

czytaj więcej>>

18 Jesienny Konkurs Recytatorski pt. "Teraz i Tu"
____________________________________________________________________________

Gminny Ośrodek Kultury w Jabłoniu 17 października zorganizował eliminacje gminne 18 Jesiennego Konkursu Recytatorskiego pt. "Teraz i Tu" Udział w nim wzięło 27 recytatorów reprezentujących: Szkołę Podstawową im. SGO "Polesie" w Jabłoniu, Szkołę Podstawową w Gęsi, Szkołę Podstawową w Dawidach, Szkołę Podstawową Stowarzyszenia "Szkoła i Wieś" w Paszenkach, Gimnazjum im. W. Witosa w Jabłoniu, Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Augusta Zamoyskiego w Jabłoniu i Gminną Bibliotekę Publiczna w Jabłoniu.

czytaj więcej>>

Ogłoszenie w sprawie konsultacji społecznych
____________________________________________________________________________

Ogłoszenie w sprawie konsultacji społecznych projektu rocznego programuwspółpracy Gminy Jabłoń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 r.

czytaj więcej>>

Przebudowa ulic T. Kościuszki i J. Tokarskiej oraz budowa drogi gminnej
tzw. Kolański Gościniec
____________________________________________________________________________

W ramach projektu "Poprawa dostępności obszaru turystycznego "Dolina Zielawy" oraz gmin partnerskich na pograniczu Polski, Białorusi i Ukrainy" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007-2013, trwają prace remontowe ulic Tadeusza Kościuszki i Jadwigi Tokarskiej...

czytaj więcej>>

Tadeusz Górecki odwiedza grób swego ojca porucznika Rafała Góreckiego
____________________________________________________________________________

W bieżącym roku 1 września obchodziliśmy 75 rocznicę wybuchy II wojny światowej podczas której 29 września 1939r. na naszych ziemiach stoczyła się zwycięska Bitwa pod Jabłoniem 60.

czytaj więcej>>

Konferencja podsumowująca realizację projektu
"Poprawa Bezpieczeństwa Ekologicznego w Dolinie Zielawy" w miejscowości Gęś
____________________________________________________________________________

Gminy należące do Partnerstwa Doliny Zielawy (Jabłoń, Podedwórze, Rossosz, Sosnówka, Wisznice) złożyły w dniu 29 października 2010 roku wniosek do Marszałka Województwa Lubelskiego o dofinansowanie projektu „Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego w Dolinie Zielawy". Po analizie wniosków w dniu 23 października 2012 r. Gmina Jabłoń jako lider tego projektu podpisała umowę o przyznaniu dofinansowania.

czytaj więcej>>

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy
____________________________________________________________________________

Wójt Gminy Jabłoń oogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Jabłoń.

czytaj więcej>>

II Towarzyskie Zawody Spinningowe na Zbiorniku w Paszenkach
____________________________________________________________________________

Serdecznie zapraszamy wędkarzy z kół Okręgu PZW w Białej Podlaskiej posiadających aktualne opłaty wędkarskie na II Towarzyskie Zawody Spinningowe na Zbiorniku w Paszenkach, które odbedą się 26 października 2014.

czytaj więcej>>

XI Biegi Niepodległości
____________________________________________________________________________

2 października 2014r. w Jabłoniu odbył się już po raz XI Bieg Niepodległości upamiętniający 75 rocznicę Bitwy pod Jabłoniem.

czytaj więcej>>

Gmina Jabłoń podczas Święta Kultury Powiatu Parczewskiego
____________________________________________________________________________

W dniu 27 września 2014r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Parczewie odbyło się Święto Kultury Ziemi Parczewskiej.

czytaj więcej>>

Otwarcie nowej siedziby Gminnej Biblioteki Publicznej i Gminnego Ośrodka Kultury w Jabłoniu
____________________________________________________________________________

25 września 2014r. został oddany do użytku dla społeczności Gminy Jabłoń budynek nowej siedziby Gminnej Biblioteki Publicznej i Gminnego Ośrodka Kultury w Jabłoniu. Uroczystość rozpoczął Dariusz Łobejko, wójt Gminy Jabłoń, który powitał licznie przybyłych gości, dzieci, młodzież oraz mieszkańców Gminy.

czytaj więcej>>

"Nowe miejsca zabaw dla dzieci"
____________________________________________________________________________

Od września Szkoły Podstawowe na terenie Gminy Jabłoń mogą się pochwalić nowymi placami zabaw. Szkoły Podstawowe, przy których place zabaw już istniały w momencie rozpoczęcia działań, mogły liczyć na doposażenie tych obiektów. SP w Jabłoniu otrzymała:2 x huśtawka podwójna, karuzelę tarczową, linealia, ściankę wspinaczkową, trzy sprężynowce, huśtawkę ważkę i równoważnię łamaną.

czytaj więcej>>

"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu gmin partnerskich północnej Lubelszczyzny"
____________________________________________________________________________

Urząd Gminy Jabłoń informuje o zakończonych pracach w zakresie części I zamówienia publicznego tj. dostarczenie, instalacja i uruchomienie fabrycznie nowego zestawu komputerowego dla Beneficjentów Ostatecznych i jednostek podległych w ramach realizacji projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu gmin partnerskich północnej Lubelszczyzny".

czytaj więcej>>

Gminna Biblioteka Publiczna w Jabłoniu - Otwarcie nowego budynku
____________________________________________________________________________

Gminna Bibliotek Publiczna w Jabłoniu zaprasza wszystkich mieszkańców gminy Jabłoń na uroczyste otwarcie nowej siedziby.

czytaj więcej>>

XXXIV Sesja Rady Gminy Jabłoń VI kadencji
____________________________________________________________________________

Zapraszamy do wzięcia udziału w XXXIV sesji Rady Gminy Jabłoń VI kadencji, która odbędzie się 25 września 2014 r. (czwartek) o godz. 8.00 w sali konferencyjnej Gminnej Biblioteki Publicznej w Jabłoniu (obiekt przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Jabłoniu)

czytaj więcej>>

Gminne Święto Plonów - Dawidy 2014
____________________________________________________________________________

Dnia 7 września 2014r. roku w Dawidach odbyło się Gminne Święto Plonów. Organizatorem święta był: Samorząd Gminy Jabłoń, Sołectwo Dawidy, Ochotnicza Straż Pożarna w Dawidach i Gminny Ośrodek Kultury w Jabłoniu.

czytaj więcej>>

Zarządzenie NR VI/193/14 Wójta Gminy Jabłoń
____________________________________________________________________________

z dnia 12 września 2014 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

czytaj więcej>>

Plener rzeźbiarski w Jabłoniu - 2014
____________________________________________________________________________

W dniach od 23 lipca do 3 sierpnia 2014 r. na placu przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Augusta Zamoyskiego odbywał się Plener Rzeźbiarski p.n. "Zatrzymaj się w Jabłoniu" w którym wzięło udział 14 rzeźbiarzy z terenu całej Polski. Otwarty i dostępny teren twórczy przy ZSCKR w Jabłoniu był magnesem dla społeczności lokalnej i turystów, których przyciągała ciekawość zobaczenia jak naprawdę wyglądały dzieła artysty.

czytaj więcej>>

Gminne Święto Plonów - Dawidy 2014
____________________________________________________________________________

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkanców Gminy Jabłoń na Gminne Święto Plonów, które odbędzie się 7 września 2014 roku w Dawidach.

czytaj więcej>>

Grand Prix Gminy Jabłoń
____________________________________________________________________________

Na obiektach sportowych znajdujących się na terenie gminy Jabłoń zorganizowano cykl turniejów piłki siatkowej pod nazwą Grand Prix Trójek Siatkarskich Mężczyzn o puchar Wójta Gminy Jabłoń. W rywalizacji wzieło udział 9 zespołów: Orlik Jabłoń, Orlik Gęś, Kalinka, Hetman Sosnówka, Orlik Parczew, Orlik Komarówka, Zeus Dawidy, Młodzi KPS Siedlce, Podmuch Palestyna.

czytaj więcej>>

"Twoja Przyszłość" - Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny zaprasza - bezpłatne szkolenia + staż
___________________________________________________________________________

Osoby bezrobotne zarejestrowane w urzędzie pracy mieszkające na terenie województwa lubelskiego (powiaty: bialski, m. Biała Podlaska, kraśnicki, lubartowski, lubelski, m. Lublin, Łęczyński, łukowski, opolski, parczewski, puławski, radzyński, rycki, świdnicki). W ramach projektu oferujemy : 1. Poradnictwo psychologiczne: 2 godz../osobę, 2. Poradnictwo zawodowe: 4 godz./osobę, 3. Szkolenia.

czytaj więcej>>

Zapytanie ofertowe nr 1/2014 dotyczące zamówienia: Usługa sprzątania biur i pomieszczeń Gminnej Biblioteki Publicznej oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Jabłoniu
____________________________________________________________________________

Przedmiotem zamówienia jest usługa sprzątania biur i pomieszczeń Gminnej Biblioteki Publicznej oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Jabłoniu

czytaj więcej>>

"Czysta Energia w Dolinie Zielawy" Top Inwestycją Komunalną Polski Wschodniej!
____________________________________________________________________________

Projekt "Czysta Energia w Dolinie Zielawy" został nominowany w konkursie Top Inwestycje Komunalne Polski Wschodniej, w konkursie bierze udział 20 najlepszych inwestycji zrealizowanych na terenie pięciu województw : podlaskiego, lubelskiego, warmińsko-mazurskiego, podkarpackiego.

czytaj więcej>>

"ZATRZYMAJ SIĘ W JABŁONIU" - 3.08.2014 r.
____________________________________________________________________________

Pod taką nazwą zorganizowano w Jabłoniu cały szereg imprez kulturalnych i sportowych. O godz.10.00 odbyło się uroczyste zakończenie Pleneru Rzeźbiarskiego trwającego od 23 lipca do 3 sierpnia br. mieszkańcy gminy Jabłoń i goście mogli podziwiać dzieła artystów na wystawie poplenerowej zorganizowanej wzdłuż ulicy Augusta Zamoyskiego.

czytaj więcej>>

Budowa drogi w miejscowości Gęś
____________________________________________________________________________

W miesiącu wrześniu 2014 r. rozpocznie się I etap budowy drugiego odcinka drogi gminnej Nr 103765L w miejscowości Gęś na długości 540,86 m stanowiącej drogę dojazdową do gruntów rolnych i leśnych. Ze środków Województwa Lubelskiego Gmina Jabłoń otrzymała dotację celową na ww. inwestycję w wysokości 80 tys. zł.

czytaj więcej>>

 

Powrót do treści | Wróć do menu głównego