Gmina Jabłoń - Aktualności


Idź do treści


 

www.jablon.pl ::: AKTUALNOŚCI - WYDARZENIA - OGŁOSZENIA ::: www.jablon.pl

KONKURS Starosty Parczewskiego „Lider Przedsiębiorczości Powiatu Parczewskiego 2015”
__________________________________________________________________________

Starosta Parczewski zaprasza do udziału w konkursie „Lider Przedsiębiorczości Powiatu Parczewskiego 2015”, którego celem jest nagrodzenie różnych form działalności gospodarczej za szczególne osiągnięcia na rzecz rozwoju i promocji Powiatu Parczewskiego. Konkurs skierowany jest do przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Powiatu Parczewskiego. Nagrodą w konkursie jest statuetka oraz dyplom stanowiący potwierdzenie przyznania nagrody.

czytaj więcej>>

POŻYCZKA NA ROZWÓJ
__________________________________________________________________________

Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego "OIC Poland" z siedzibą w Lublinie uprzejmie informuje o ofercie preferencyjnych pożyczek na finansowanie na terenie województwa lubelskiego przedsięwzięć związanych z rozszerzeniem prowadzonej działalności gospodarczej przez mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

czytaj więcej>>

Nabór na solary
__________________________________________________________________________

Gmina Jabłoń informuje, że planuje realizację inwestycji "Gmina z Energią" polegającej na zakupie i montażu instalacji solarnych produkujących ciepłą wodę użytkową z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii.

czytaj więcej>>

BEZPŁATNE BADANIA MAMMOGRAFICZNE
__________________________________________________________________________

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne badania mammograficzne dla Pań w wieku od 50 do 69 lat. Finansowane przez NFZ co 24 mc. Badania będą przeprowadzone w mammobusie.

czytaj więcej>>

Ankietowe Badania Rolne
__________________________________________________________________________

Urząd Statystyczny w Lublinie zwraca się do Państwa z prośbą o udział w badaniach statystyki publicznej z zakresu rolnictwa. Państwa przychylność wobec ankieterów statystycznych, czas im poświęcony, zapewnią wysoką jakość uzyskanych danych statystycznych.

czytaj więcej>>

Koncert Kolęd i Pastorałek w Gęsi
__________________________________________________________________________

17 stycznia 2016r.po mszy świętej po godz. 12.00 w Kościele pw. św. Jozafata w Gęsi odbył się Koncert Kolęd i Pastorałek, w którym wystąpiły dzieci ze Szkoły Podstawowej w Gęsi przygotowane przez Beatę Lipińską, dzieci ze Szkoły Podstawowej im. Amelii hr. Łubieńskiej w Kolanie przygotowane przez Renatę Iwaszko...

czytaj więcej>>

INFORMACJA DOTYCZĄCA ODŚNIEŻANIA
__________________________________________________________________________

Uwagi oraz problemy związane z odśnieżaniem dróg gminnych należy zgłaszać pod numerem tel. 502 283 230

 

ROLNICY
__________________________________________________________________________

Grupa Producentów Trzody "BEKON PLUS" zaprasza zainteresowanych rolników na spotkanie informacyjne w sprawie powołania gminnej grupy producentów rzepaku i zbóż. Spotkanie odbędzie się dnia 20.01.2016 (środa) o godz. 11.00 w GOK przy Gimnazjum w Jabłoniu.

Organizatorzy

OGŁOSZENIE
__________________________________________________________________________

Wójt Gminy Jabłoń informuje, iż w terminie od dnia 18.01.2016 do 29.01.2016r. w Urzędzie Gminy przyjmowane będą wnioski dotyczące realizacji zadania dofinansowania nowych pokryć dachowych w roku 2016, w ramach projektu „Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie Województwa Lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania”.

czytaj więcej>>

Zaproszenie
__________________________________________________________________________

Samorząd Gminy Jabłoń serdecznie zaprasza osoby samotne na spotkanie noworoczno - opłatkowe, które odbędzie się 28 stycznia (czwartek) 2016 r. w Szkole Podstawowej w Jabłoniu o godz.16.00.

Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie się u swoich sołtysów lub w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jabłoniu, w terminie do
22.01.2016r.
Organizatorzy zapewniają transport osobom zainteresowanym.

ORGANIZATORZY

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
__________________________________________________________________________

Zasady udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, a także zasady działania organów administracji publicznej w zakresie edukacji prawnej określa ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1255).

czytaj więcej>>

ZAPYTANIE OFERTOWE na „Odśnieżanie dróg gminnych w sezonie 2015/2016 - Gmina Jabłoń"
__________________________________________________________________________

Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015, poz. 2164) Gmina Jabłoń zaprasza do złożenia oferty na "Odśnieżanie dróg gminnych w sezonie 2015/2016 - Gmina Jabłoń"

czytaj więcej>>

Cztery nowe nawierzchnie asfaltowe
__________________________________________________________________________

Po rozliczeniu I etapu zadania Poprawa dostępności obszaru turystycznego "Dolina Zielawy" oraz gmin partnerskich na pograniczu Polski, Białorusi i Ukrainy realizowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina...

czytaj więcej>>

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY JABŁOŃ
__________________________________________________________________________

Plan gospodarki niskoemisyjnej jest dokumentem gminnym przyjmowanym przez Radę Gminy. Wymóg posiadania Planu gospodarki niskoemisyjnej zawarto także w uszczegółowieniu dla 5 Osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

czytaj więcej>>

XI Sesja Rady Gminy Jabłoń VII kadencji
__________________________________________________________________________

Zapraszamy do wzięcia udziału w XI Sesji Rady Gminy Jabłoń VII kadencji, która odbędzie się 30 grudnia 2015 r. (środa) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Gminnej Biblioteki Publicznej w Jabłoniu.

czytaj więcej>>

INFORMACJA
__________________________________________________________________________

W związku z Zarządzeniem Nr 51/15 Wójta Gminy Jabłoń z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy Jabłoń, uprzejmie informuję, że dzień 24 grudnia 2015r. (czwartek) jest dniem wolnym od pracy w zamian za święto przypadające w sobotę 26 grudnia 2015 r. tj. drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia.

URZĄD GMINY JABŁOŃ

Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej Mężczyzn
__________________________________________________________________________

W dniu 06.12.2015r o godz. 11.00 na Sali Gimnastycznej przy Gimnazjum w Jabłoniu odbył się Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej Mężczyzn. Turniej cieszył się dużym zainteresowaniem.

czytaj więcej>>

DO PRZEDSIĘBIORCÓW, STOWARZYSZEŃ ORAZ MIESZKAŃCÓW GMINY JABŁOŃ
__________________________________________________________________________

Wójt Gminy Jabłoń zwraca się z prośbą do przedsiębiorców, stowarzyszeń oraz aktywnych mieszkańców Gminy o podanie do Lokalnej Strategii Rozwoju LGD "Jagiellońska Przystań", która jest tworzona w ramach Wsparcia dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy "LEADER"

czytaj więcej>>

"Zapobiegajmy pożarom" - konkurs plastyczny, eliminacje gminne
_________________________________________________________________________

Dnia 30.11.2015 r. odbyło się posiedzenie komisji konkursowej powołanej w celu wyłonienia prac plastycznych zgłoszonych do eliminacji gminnych Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży na temat: "Zapobiegajmy pożarom".

czytaj więcej>>

Wieczór Andrzejkowy
__________________________________________________________________________

29.11.2015 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Jabłoniu odbył się Wieczór Andrzejkowy. Czarownice przygotowały wróżby, w których dzieci chętnie uczestniczyły, między innymi: magiczne kubeczki, wrzucanie grosików do miski czy popularne lanie wosku.

czytaj więcej>>

"Złote Gody" - Jubileusz 50 - lecia Pożycia Związku Małżeńskiego
__________________________________________________________________________

Uroczysta Msza Święta odprawiona dniu 24 listopada 2015r. o godz. 15:30 w kościele parafialnym pw. Św. Tomasz Bpa w Jabłoniu rozpoczęła uroczystość 50-lecia pożycia związku małżeńskiego mieszkańców gminy Jabłoń. W intencji przybyłych jubilatów mszę św. odprawił proboszcz parafii ks. Robert Mączka.

czytaj więcej>>

Rocznica bitwy pod Kolanem i Holedernią
__________________________________________________________________________


W dniu 18.XI.2015 w Kolanie z udziałem władz lokalnych Agnieszki Kuniszyk Przewodniczącej Rady Gminy w Jabłoniu, Zbigniewa Milaniuka dyrektora Szkoły Podstawowej im. Amelii hr. Łubieńskiej, pocztu sztandarowego tejże szkoły, pracowników instytucji kultury Ewy Abramczuk, Danuty Kliszczewskiej, przedstawicieli zespołu "Prządki", mieszkańców Kolana...

czytaj więcej>>

11 Listopada w Jabłoniu
__________________________________________________________________________

97 rocznica Odzyskania Niepodległości przywołuje na myśl, wszystkich tych, którzy w walce o wolność i niepodległość stracili to, co najcenniejsze - życie. To oni bronili naszej polskości, naszych domów, naszej tradycji, kultury, ale przede wszystkim wolności.

czytaj więcej>>

ZAWIADOMIENIE
__________________________________________________________________________

X sesja Rady Gminy Jabłoń VII kadencji odbędzie się 3 grudnia 2015 r. (czwartek) o godz 9.00 w sali konferencyjnej Gminnej Biblioteki Publicznej w Jabłoniu.

czytaj więcej>>

Ocena stanu zdrowia oraz określenie potrzeb zdrowotnych mieszkańców
__________________________________________________________________________

27 października 2015 r. Zarząd Województwa Lubelskiego podjął uchwałę w sprawie konsultacji dotyczących programów polityki zdrowotnej, rozeznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców województwa lubelskiego zawartych w opracowaniu...

czytaj więcej>>

OGŁOSZENIE
__________________________________________________________________________

W dniach 20-22 listopada 2015 r. przeprowadzone zostaną prace związane z poprawą jakości wody, poprzez chlorowanie wody w sieci wodociągowej na terenie Gminy Jabłoń.

czytaj więcej>>

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłoń
__________________________________________________________________________

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zm.) oraz art. 39 ust 1, art. 40 i art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Jabłoń uchwały Nr IX/51/15 z dnia 10 listopada zmieniającej uchwałę Nr V/26/14 Rady Gminy Jabłoń z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłoń.

czytaj więcej>>

KOMPUTEROWE BADANIE WZROKU I POMIAR CIŚNIENIA ŚRÓDGAŁKOWEGO
__________________________________________________________________________

W dniu: 25.11.2015 w Ośrodku Zdrowia ul. Zamojskiego 15 w Jabłoniu w godzinach od 08:00 do 10:00 odbędą się Komputerowe Badania wzroku oraz Pomiar Ciśnienia Śródgałkowego dla Mieszkańców gminy.

czytaj więcej>>

Informacja
__________________________________________________________________________

URZĄD GMINY JABŁOŃ INFORMUJE, ŻE PROTOKOŁY ODNOŚNIE WYSTĄPIENIA SUSZY W KTÓRYCH STRATY NIE PRZEKROCZYŁY 30% POWIERZCHNII UPRAW ROLNYCH SĄ DO ODBIORU ...

czytaj więcej>>

Strategia Rozwoju Gmin Partnerskich Doliny Zielawy na lata 2015 - 2023
__________________________________________________________________________

Niniejsza strategia rozwoju gmin partnerskich „Doliny Zielawy” jest wynikiem wspólnych ustaleń 6 samorządów gmin: Rossosz, Wisznice, Sosnówka, Podedwórze, Jabłoń, Milanów, których współpraca została zapoczątkowana w 2007 r.

czytaj więcej>>

Eliminacje powiatowe Jesiennego Konkursy Recytatorskiego
__________________________________________________________________________

23 października 2015r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Sosnowicy odbyły się eliminacje powiatowe 19 Jesiennego Konkursu Recytatorskiego, odbywającego się pod hasłem "Świat jest teatrem". W przesłuchaniach wzięło udział 27 recytatorów z całego powiatu parczewskiego.

czytaj więcej>>

Biesiada Jabłońska 2015
__________________________________________________________________________

18 października 2015r. w Świetlicy Wiejskiej przy OSP w Jabłoniu odbyła się "Biesiada Jabłońska". Była to już ósma z kolei tego typu impreza, której organizatorem były zespoły: ludowy "Kalina" i śpiewaczy "Seniorzy" z Jabłonia. Gospodarze gościli również zaprzyjaźnione zespoły z poza jak i z terenu naszej gminy...

czytaj więcej>>

IX Sesja Rady Gminy Jabłoń VII kadencji
__________________________________________________________________________

Zapraszamy do wzięcia udziału w IX Sesji Rady Gminy Jabłoń VII kadencji, która odbędzie się 10 listopada 2015 r. (wtorek) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Gminnej Biblioteki Publicznej w Jabłoniu.

czytaj więcej>>

Warsztaty kulinarne pn. "Jabłońskie Kobiety - Przyszłość w naszych rękach …"
__________________________________________________________________________

Warsztaty kulinarne w ramach projektu pn. "Jabłońskie Kobiety - Przyszłość w naszych rękach …" dofinansowane ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich zbliżają się ku końcowi. Uczestniczki projektu nie tylko poszerzyły swoje umiejętności kulinarne, ale również komunikacyjne.

czytaj więcej>>

Ogłoszenie w sprawie konsultacji społecznych projektu rocznego programu współpracy
__________________________________________________________________________

Ogłoszenie w sprawie konsultacji społecznych projektu rocznego programu współpracy Gminy Jabłoń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 r.

czytaj więcej>>

Bezpłatne zdjęcie i odbiór pokryć dachowych zawierających azbest
__________________________________________________________________________

Wójt Gminy informuje, iż w terminie od dnia 2 do 27 listopada 2015 r. w Urzędzie Gminy Jabłoń przyjmowane będą wnioski dotyczące bezpłatnego zdjęcia i odbioru pokryć dachowych zawierających azbest (płyty eternitowe) w ramach projektu „Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie Województwa Lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania".

czytaj więcej>>

Weź udział w Narodowej Loterii Paragonowej
__________________________________________________________________________

1 października 2015 r. ruszyła w Polsce pierwsza loteria paragonowa. Na uczestników czekają do wygrania samochody Opel Insignia i Astra oraz nowoczesne laptopy i ipady. Aby wziąć udział w loterii, wystarczy mieć ukończone 18 lat i paragon fiskalny na minimum 10 zł oraz zarejestrować go na stronie www.loteriaparagonowa.gov.pl .

czytaj więcej>>

Piknik Edukacyjny Szkół Rolniczych w Jabłoniu
__________________________________________________________________________

Dnia 3 października 2015r. na stadionie sportowym w Jabłoniu odbył się już po raz czwarty z kolei Piknik Edukacyjny Szkół Rolniczych pn. " Rolnictwo ekologiczne i produkty rolne wysokiej jakości przyszłością polskiej wsi - PROW 2014 - 2020". Piknik zorganizowało Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi i Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Rolniczego w Jabłoniu i Korolówce Osadzie. ZSCKR w Jabłoniu było również gospodarzem tego wydarzenia.

czytaj więcej>>

Eliminacje Gminne Jesiennego Konkursu Recytatorskiego
__________________________________________________________________________

Gminny Ośrodek Kultury w Jabłoniu 12 października zorganizował eliminacje gminne 19 Jesiennego Konkursu Recytatorskiego pt.: "Świat jest teatrem". Udział w nim wzięło 16 recytatorów reprezentujących: Zespół Placówek Oświatowych Szkołę Podstawową im. SGO "Polesie" w Jabłoniu, Szkołę Podstawową w Gęsi, Szkołę Podstawową Stowarzyszenia "Szkoła i Wieś" w Paszenkach oraz Zespół Placówek Oświatowych Gimnazjum im. W. Witosa w Jabłoniu.

czytaj więcej>>

Konsultacje społeczne Strategii Rozwoju Gmin Partnerskich Doliny Zielawy na lata 2015-2023
__________________________________________________________________________

Publikujemy finalną wersję "Strategii Rozwoju Gmin Partnerskich Doliny Zielawy na lata 2015-2023" wraz załącznikiem dotyczącym indykatywnego wykazu zadań. Informujemy, że w terminie do dnia 27 października br. można składać uwagi do projektu strategii.

czytaj więcej>>

OGŁOSZENIE KRUS
__________________________________________________________________________

PLACÓWKA TERENOWA KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO W PARCZEWIE informuje o realizacji w miesiącu październiku 2015r. „Programu badań przesiewowych dla mieszkańców obszarów wiejskich”. Udział w badaniach jest bezpłatny i skierowany jest do ubezpieczonych oraz świadczeniobiorców KRUS.

czytaj więcej>>

Bartłomiej Trubaj w reprezentacji Polski : Futbol amerykański
__________________________________________________________________________

W sobotę 26 września 2015 r. w Lubinie, Polska reprezentacja w futbolu amerykańskim pokonała Rosje 7:0. W kadrze znalazł się Bartłomiej Trubaj - Zawodnik lubelskich Tytanów, mieszkaniec naszej Gminy i były zawodnik GLKS-u Jabłoń w piłce nożnej.

czytaj więcej>>

Zaproszenie na konsultacje społeczne dot. dokumentu pn. Strategii Rozwoju
Gmin Partnerskich Doliny Zielawy na lata 2015-2023

___________________________________________________________________________

Zapraszamy Mieszkańców Gminy Jabłoń na konsultacje społeczne dot. dokumentu pn. Strategii Rozwoju Gmin Partnerskich Doliny Zielawy na lata 2015-2023 Strategia Rozwoju to dokument wyznaczający kierunki rozwoju, najważniejsze cele i sposoby ich osiągania.

czytaj więcej>>

III Towarzyskie Zawody Spinningowe na zbiorniku wodnym w Paszenkach
___________________________________________________________________________

Koło Wędkarskie w Jabłoniu zaprasza wszystkich miłośników połowu ryb na III Towarzyskie Zawody Spinningowe na zbiorniku wodnym w Paszenkach, które odbędą się 25 października 2015.

czytaj więcej>>

Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Kalinka
___________________________________________________________________________

W dniu 25 września przy Świetlicy Wiejskiej w Kalince został rozbudowany plac zabaw. Powiększony został o nowe elementy poprzez zakup ze środków funduszu sołeckiego : dużego zestawu zabawowego, ławki i zestawu grillowego.

czytaj więcej>>

Inwestycje drogowe na terenie Gminy Jabłoń realizowane wspólnie z Powiatem Parczewskim
___________________________________________________________________________

W 2015 roku Gmina Jabłoń realizowała wspólnie z Powiatem Parczewskim następujące inwestycje drogowe...

czytaj więcej>>

Budowa drogi gminnej w miejscowości Dawidy
___________________________________________________________________________

Zakończono I etap budowy drogi gminnej (terytorialne w miejscowości Dawidy). Wykonano stabilizację na odcinku: droga nr 103778L długość 539 mb, szerokość 3,5 m.

czytaj więcej>>

Zapraszamy do współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Jabłoniu
___________________________________________________________________________

Gminny Ośrodek Kultury w Jabłoniu zaprasza do współpracy osoby, które chciałyby podzielić się swoimi umiejętnościami ze społecznością naszej gminy.

czytaj więcej>>

Dożynki Powiatowe w Siemieniu
___________________________________________________________________________

30 sierpnia 2015r. w Siemieniu odbyły się Dożynki Powiatu Parczewskiego. Gmina Jabłoń również wzięła w nim czynny udział, a reprezentowali ją: Agnieszka Kuniszyk i Paweł Bakanacz, którzy podczas mszy świętej nieśli dary ołtarza, zespół ludowy "Kalina" z Jabłonia i śpiewaczy "Prządki" z Kolana. Trzy wieńce dożynkowe reprezentujące sołectwo Dawidy, Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego ...

czytaj więcej>>

Cykl zajęć oraz warsztatów dla dzieci i młodzieży zamieszkującej gminę Jabłoń
___________________________________________________________________________

Od 16 września 2015 roku Gminny Ośrodek Kultury w Jabłoniu rozpoczyna cykl zajęć oraz warsztatów dla dzieci i młodzieży zamieszkującej gminę Jabłoń. Zwracam się z prośbą o przekazanie informacji dzieciom i młodzieży odnośnie powyższych zajęć według planu.

czytaj więcej>>

Gminne Święto Plonów - Kolano 2015
___________________________________________________________________________

Dnia 23 sierpnia 2015r. roku w Kolanie odbyło się Gminne Święto Plonów. Organizatorem święta był: Samorząd Gminy Jabłoń, Wiejski Dom Kultury w Kolanie, Gminny Ośrodek Kultury w Jabłoniu, Gminna Biblioteka Publiczna filia w Kolanie, Sołectwo Kolano, Kolano-Kolonia i Holendernia, Szkoła Podstawowa im. Amelii hr. Łubieńskiej w Kolanie, Ochotnicza Straż Pożarna w Kolanie.

czytaj więcej>>

I Lubelskie Święto Ziół "Na zielarskim szlaku"
___________________________________________________________________________

Dnia 15 sierpnia 2015r. w Fajsławicach powiat krasnostawski miało miejsce I Lubelskie Święto Ziół "Na zielarskim szlaku", które zostało zorganizowane przez Gminę Fajsławice, Polską Izbę Produktu Regionalnego i Lokalnego, Centrum Edukacji Zielarskiej "Tymiankowy Smak Fajsławic".

czytaj więcej>>

INFORMACJA W SPRAWIE DOFINANSOWANIA WYPRAWKI SZKOLNEJ
___________________________________________________________________________

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników przysługuje uczniom pobierającym naukę w roku szkolnym 2015/2016 w klasie III oraz uczniów słabo widzących, niesłyszących z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

czytaj więcej>>

"Projekt czas zacząć..."
___________________________________________________________________________

Projekt pod nazwą Jabłońskie Kobiety-"Przyszłość w naszych rękach…" realizowany przez Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Jabłońskiej dofinansowany z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich rozpoczął się (zgodnie z harmonogramem) w dniu 7 sierpnia...

czytaj więcej>>

VII Sesja Rady Gminy Jabłoń VII kadencji
___________________________________________________________________________

Zapraszamy do wzięcia udziału w VII Sesji Rady Gminy Jabłoń VII kadencji, która odbędzie się 28 sierpnia 2015 r. (piątek) o godz. 8.30 w sali konferencyjnej Gminnej Biblioteki Publicznej w Jabłoniu.

czytaj więcej>>

I N F O R M A C J A
__________________________________________________________________________

Urząd Gminy Jabłoń informuje, że do dnia 31 sierpnia 2015 r. przyjmowane będą oświadczenia rolników o wielkości poniesionych strat w uprawach rolnych spowodowanych przez niekorzystne warunki atmosferyczne (suszę).

czytaj więcej>>

Stowarzyszenie LGD "Jagiellońska Przystań"zaprasza na otwarte spotkania konsultacyjne
dotyczące opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju
__________________________________________________________________________

Lokalna Grupa Działania "Jagiellońska Przystań" przystępuje do opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Nowy dokument będzie tworzony z udziałem władz publicznych, lokalnych partnerów społecznych, lokalnych partnerów gospodarczych oraz mieszkańców.

czytaj więcej>>

Dotacja UMWL do budowy drogi gminnej w miejscowości Dawidy
(droga na granicy sołectwa Jabłoń i Dawidy)
__________________________________________________________________________

W dniu 07.08.2015r. Gmina Jabłoń podpisała umowę dotacji na Budowę drogi gminnej nr KDG 103778L (na działce nr 693) w miejscowości Dawidy od km 0+000,00 do km 0+539,00.

czytaj więcej>>

I Lubelskie Święto Ziół
__________________________________________________________________________

Serdecznie zapraszamy do Gminy Fajsławice na I Lubelskie Święto Ziół "Na Zielarskim Szlaku", współorganizatorem imprezy jest gmina Jabłoń oraz pozostałe gminy Doliny Zielawy. 15 sierpnia - Fajsławice.

czytaj więcej>>

Dni Kultury Gminy Jabłoń - "Cudze chwalicie - swego nie znacie..." - 2015
__________________________________________________________________________

2 sierpnia zakończył się XIV Ogólnopolski Plener Rzeźbiarski im. Augusta Zamoyskiego, zorganizowany w ramach realizacji projektu "Cudze chwalicie - Swego nie znacie" finansowanego przez Narodowe Centrum Kultury. Przez 10 dni na terenie przy Zespole Centrum Kształcenia Rolniczego im. Augusta Zamoyskiego w Jabłoniu pracowało 15 rzeźbiarzy.

czytaj więcej>>

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Jabłoń
__________________________________________________________________________

W związku z przystąpieniem Gminy Jabłoń do opracowania "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Jabłoń", uprzejmie proszę o wypełnienie załączonej ankiety i dostarczenie jej do Urzędu Gminy Jabłoń, pok. nr 4 (sekretariat) w terminie do 15 sierpnia 2015 r.

czytaj więcej>>

OBWIESZCZENIE
__________________________________________________________________________

Obieszczenie o przystąpnieniu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłoń...

czytaj więcej>>

Projekt pn. "Jabłońskie Kobiety - Przyszłość w naszych rękach..."
__________________________________________________________________________

Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Jabłońskiej zaprasza kobiety z terenu gminy do udziału w projekcie. Do pobrania formularz zgłoszeniowy, deklaracja uczestnictwa w projekcie oraz regulamin rekrutacji.

czytaj więcej>>

"Cudze chwalicie - swego nie znacie..." Dni Kultury Gminy Jabłoń 2015
__________________________________________________________________________

Serdecznie zapraszamy na Dni Kultury Gminy Jabłoń które odbędą się w dniach 22 lipca - 2 sierpnia 2015 r.

czytaj więcej>>

Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konkursów na stanowisko Dyrektorów
__________________________________________________________________________

Zarządzenie Wójta Gminy Jabłoń z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie przeprowadzenia konkursów na stanowisko Dyrektorów : Szkoły Podstawowej w Dawidach i Szkoły Podstawowej w Gęsi.

czytaj więcej>>

LGD "Jagielońska Przystań" - Ogłoszenie
__________________________________________________________________________

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Jagiellońska Przystań” 21-200 Parczew, ul. Harcerska 8, tel. 501 376 009 ogłasza nabór na stanowisko specjalisty ds. operacji...

czytaj więcej>>

Towarzyskie Zawody Wędkarskie o Puchar Prezesa Koła Wędkarskiego
__________________________________________________________________________

28 czerwca 2015r., już po raz trzeci na zalewie w Jabłoniu odbyły się Towarzyskie Zawody Wędkarskie o Puchar Prezesa Koła Wędkarskiego. Zawody trwały od godziny 16.00 do 21.00. Przed rozpoczęciem zawodów odbyło się losowanie stanowisk.

czytaj więcej>>

Dofinansowanie nowych pokryć dachowych w roku 2015
__________________________________________________________________________

Wójt Gminy Jabłoń informuje, iż w terminie od dnia 29.06-10.07.2015 r. w Urzędzie Gminy przyjmowane będą wnioski dotyczące realizacji zadania dofinansowania nowych pokryć dachowych w roku 2015, w ramach projektu "Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie Województwa Lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania".

czytaj więcej>>

Bezpłatne zdjęcie i odbiór pokryć dachowych zawierających azbest
__________________________________________________________________________

Wójt Gminy informuje, iż w terminie od dnia 22 do 26 czerwca 2015r. w Urzędzie Gminy Jabłoń, w ramach naboru uzupełniającego, przyjmowane będą wnioski dotyczące bezpłatnego zdjęcia i odbioru pokryć dachowych zawierających azbest (płyty eternitowe)

czytaj więcej>>

Konkurs Wójta Gminy na napiękniej zagospodarowaną posesję w Gminie Jabłoń
__________________________________________________________________________

O nagrodę Wójta Gminy mogę się ubiegać wszyscy mieszkańcy Gminy Jabłoń, którzy w sposób szczególny starają się upiększyć miejsce zamieszkania - swoją posesję zagospodarowując przestrzeń zgodnie z zasadami harmonii, ekologii oraz estetyki.

czytaj więcej>>

Ogłoszenie - III przetarg
__________________________________________________________________________

WÓJT GMINY JABŁOŃ, 21-205 Jabłoń ul. Augusta Zamoyskiego 27 woj. Lubelskie ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność GMINY JABŁOŃ

czytaj więcej>>

Ogłoszenie - I przetarg
__________________________________________________________________________

WÓJT GMINY JABŁOŃ, 21-205 Jabłoń ul. Augusta Zamoyskiego 27 woj. Lubelskie ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność GMINY JABŁOŃ

czytaj więcej>>

,,Biała Niedziela" 14 czerwca 2015 r.
___________________________________________________________________________

Wychodząc naprzeciw trudnościom w dostępie do konsultacji u lekarzy specjalistów mieszkańców wsi i małych miasteczek Województwa Lubelskiego, Komendant 1 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ w Lublinie wspólnie z Wójtem Gminy Jabłoń i Starostą Powiatu Parczewskiego w dniu 14 czerwca 2015 r. w Gimnazjum im. Wincentego Witosa w Jabłoniu organizują ,,Białą Niedzielę".

czytaj więcej>>

VI sesja Rady Gminy Jabłoń VII kadencji
___________________________________________________________________________

Serdecznie zapraszamy na VI Sesję Rady Gminy Jabłoń VII kadencji, która odbędzie się 25 czerwca 2015 r. (czwartek) o godz. 08.30 w sali konferencyjnej Gminnej Biblioteki Publicznej w Jabłoniu.

czytaj więcej>>

"Zakup sadzonek drzewek i krzewów wieloletnich do nasadzenia na terenie Gminy Jabłoń"
___________________________________________________________________________

Gmina Jabłoń informuje, że realizacja zadania pn."Zakup sadzonek drzewek i krzewów wieloletnich do nasadzenia na terenie Gminy Jabłoń" jest dotowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie na podstawie umowy nr 370/2014/D/OP z dnia 06.10.2014 r.

czytaj więcej>>

"Spotkania z Augustem Zamoyskim" - 2015
___________________________________________________________________________

Od kilkunastu już lat, miesiąc maj w Jabłoniu jest czasem spotkań ludzi interesujących się życiem i twórczością światowej sławy rzeźbiarza - Augusta Zamoyskiego.

czytaj więcej>>

Gminne zawody sportowo - pożarnicze w Jabłoniu - 2015
___________________________________________________________________________

Dnia 24.05.2015 r. na stadionie sportowym w Jabłoniu odbyły się gminne zawody sportowo - pożarnicze. W zawodach wzięły udział trzy gminy: Jabłoń, Podedwórze i Milanów.

czytaj więcej>>

Uchwała NR V/24/15 Rady Gminy Jabłoń z dnia 29 maja 2015 r.
___________________________________________________________________________

W sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Jabłoń. Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013 r., poz. 594, z późn. zm.)

czytaj więcej>>

Konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Jabłoniu
___________________________________________________________________________

Na podstawie art. 36a ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.), oraz art. 26 ust. 1 i art. 30 ust 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)zarządza się, co następuje:

czytaj więcej>>

Kolonie letnie 2015
___________________________________________________________________________

Społeczne Stowarzyszeniem "DIALOG" wspólnie z Funduszem Składkowym Ubezpieczenia Społecznego Rolników oferuje atrakcyjną ofertę 14-dniowego wypoczynku letniego dla dzieci w przedziale wiekowym do lat 16, będących dziećmi rolników, których przynajmniej jedno z rodziców jest płatnikiem pełnej składki KRUS, pobiera rentę bądź emeryturę z KRUS.

czytaj więcej>>

Bezpłatne szkolenia z obsługi komputera i Internetu dla mieszkańców
___________________________________________________________________________

Projekt ma na celu rozbudzenie wśród mieszkańców województwa potrzeb korzystania z Internetu oraz rozwinięcie umiejętności obsługi komputera i Internetu w celu pełnego ich uczestnictwa w życiu publicznym, społecznym i gospodarczym. Szkolenia, które realizujemy na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego z Lublina są zupełnie bezpłatne i skierowane do osób powyżej 45 roku życia.

czytaj więcej>>

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Jagiellońska Przystań” - Ogłoszenie
___________________________________________________________________________

Nabór na stanowisko specjalisty ds. operacji: Pracownikiem Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Jagiellońska Przystań” może być osoba, która: 1. jest obywatelem polskim, 2. posiada niezbędne kwalifikacje do pracy na określonym stanowisku, 3. nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie...

czytaj więcej>>

Informacja dotycząca wyboru ławników sądowych na kadencję 2016 - 2019
___________________________________________________________________________

W związku z pismem Prezesa Sądu Okręgowego w Lublinie ogłasza się nabór kandydatów na ławników na kadencję 2016 - 2019 do Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej.

czytaj więcej>>

V sesja Rady Gminy Jabłoń VII kadencji
___________________________________________________________________________

Serdecznie zapraszamy na V Sesję Rady Gminy Jabłoń VII kadencji, która odbędzie się 29 maja 2015 r. (piątek ) o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Gminnej Biblioteki Publicznej w Jabłoniu.

czytaj więcej>>

Gminne zawody Sportowo-Pożarnicze w Jabłoniu 2015
___________________________________________________________________________

Serdecznie zapraszamy na Gminne zawody Sportowo-Pożarnicze które odędą się dnia 24 maja 2015 roku o godz 10.00 na stadionie sportowym w Jabłoniu. W zawodach wezmą udział jednostki z gmin Jabłoń, Podedwórze i Milanów.

czytaj więcej>>

Obwieszczenie
___________________________________________________________________________

Dnia 31 maja 2015 r. w godz. 8.00 - 18.00 odbędą się wybory do Rady Powiatowej Lubelskiej Izby Rolniczej w Powiecie Parczew w lokalu wyborczym w Szkole Podstawowej w Jabłoniu.

czytaj więcej>>

Spotkania z Augustem Zamoyskim - 2015
___________________________________________________________________________

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców Gminy Jabłoń na spotkania z Augustem Zamoyskim z okazji 45 rocznicy śmierci artysty, które odbędą się dnia 31.05.2015 r.

czytaj więcej>>

Eliminacje powiatowe XXXIV Małego Konkursu Recytatorskiego
___________________________________________________________________________

Dnia 29 kwietnia 2015r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Jabłoniu odbyły się eliminacje powiatowe XXXIV Małego Konkursu Recytatorskiego. W konkursie wzięło udział 32 recytatorów ze szkół podstawowych powiatu parczewskiego.

czytaj więcej>>

Jabłońskie Kobiety - Przyszłość w naszych rękach...
___________________________________________________________________________

Dnia 30 kwietnia Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej opublikowało listy rankingowe ofert na najlepsze projekty dofinansowywane w 2015 r. ze środków krajowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w ramach Priorytet 2. Aktywne społeczeństwo dla tzw. projektów "jednorocznych".

czytaj więcej>>

Kurs komputerowy "Komputer bez tajemnic"
___________________________________________________________________________

W dniach 25 - 26 marca 2015r. zakończył się kurs komputerowy pt. "Komputer bez tajemnic". Ze względu na duże zainteresowanie zostały stworzone 2 grupy kursantów po 10 osób. Kurs trwał przez 12 spotkań po 4 godziny.

czytaj więcej>>

Konkurs plastyczny, pt.: "Zajączek wielkanocny"
___________________________________________________________________________

Dnia 24.03.2015r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Jabłoniu odbyło się posiedzenie komisji w celu wyłonienia prac plastycznych zgłoszonych do konkursu plastycznego pt. "Zajączek wielkanocny".

czytaj więcej>>

Eliminacje gminne XXXIV Małego Konkursu Recytatorskiego
___________________________________________________________________________

Dnia 22 kwietnia 2015 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Jabłoniu odbyły się eliminacje gminne XXXIV Małego Konkursu Recytatorskiego, w którym uczestniczyło łącznie 21 recytatorów ze Szkoły Podstawowej im. SGO "Polesie" w Jabłoniu, Szkoły Podstawowej w Gęsi, Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia "Szkoła i Wieś" w Paszenkach i Szkoły Podstawowej w Dawidach.

czytaj więcej>>

Powiatowy Przegląd Teatrów Wiejskich
___________________________________________________________________________

19 kwietnia 2015 r. w Wiejskim Domu Kultury w Paszenkach odbył się już po raz kolejny Powiatowy Przegląd Teatrów Wiejskich.

czytaj więcej>>

Powiatowy Przegląd Kapel i Śpiewaków Ludowych
___________________________________________________________________________

Powiatowy Przegląd Kapel i Śpiewaków Ludowych "Śladami Pieśni i Tradycji" odbył się 12 kwietnia 2015r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Dębowej Kłodzie. W prezentacjach stanowiących eliminacje na Wojewódzki Przegląd Kapel i Śpiewaków Ludowych w Lublinie, który odbędzie się 31 maja 2015r.

czytaj więcej>>

Zapisy na mikroinstalacje prosumenckie
___________________________________________________________________________

Wójt Gminy Jabłoń informuje że do dnia 17.04.2015 r. przyjmowane są zapisy na montaż mikroinstalacji prosumenckich w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Wymaganym dokumentem jest wypełniona w załączeniu ankieta. Zapisy w pokoju nr 11 w Urzędzie Gminy Jabłoń.

czytaj więcej>>

Spotkanie promujące Sieć Szerokopasmową Polski Wschodniej
___________________________________________________________________________

Chcesz korzystać z Internetu, ale nie wiesz od czego zacząć? Przyjdź na bezpłatne spotkanie informacyjne o zaletach internetu oraz poznać projekt sieci szerokopasmowej, która powstaje na Lubelszczyźnie.

czytaj więcej>>

Bezpłatna mamografia
___________________________________________________________________________

Zapraszamy na badania mamograficznej kobiety w wieku 50-69 lat, które w ciągu ostatnich 2 lat (24 miesięcy) nie wykonywały bezpłatnego badania.

czytaj więcej>>

Drużyna PMN Agro Gęś wygrywa ligę !
___________________________________________________________________________

Drużyna z Gęsi odniosła wielki sukces wygrywając XV Jubileuszową Edycję Miejsko-Powiatowej Ligi Futsalu w Parczewie w sezonie 2014/2015. Po zeszłorocznym trzecim miejscu oraz drugim z przed dwóch lat, przyszedł czas na zwycięstwo w rozgrywkach.

czytaj więcej>>

Zwrot nadpłaty na udział własny montażu kolektorów "Czysta energia w Dolinie Zielawy"
___________________________________________________________________________

Gmina Jabłoń w latach 2010 -2012 realizowała projekt "Czysta energia w Dolinie Zielawy" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013.

czytaj więcej>>

Zaproszenie na spotkanie - montaż instalacji fotowoltaicznych
___________________________________________________________________________

Wójt Gminy Jabłoń zaprasza mieszkańców na spotkanie informacyjne dotyczące propozycji realizacji na terenie gminy inwestycji proekologicznej z programu Prosument polegającej na montażu instalacji fotowoltaicznych w gospodarstwach domowych.

czytaj więcej>>

Głosujmy na nasze lokalizacje placów zabaw !
___________________________________________________________________________

Urząd Gminy w Jabłoniu informuje, iż Gmina Jabłoń zgłosiła swój udział w konkursie pn. „Podwórko NIVEA” którego organizatorem jest GPD Agency Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą przy ul. Okrężnej 36, 02-916 Warszawa.

czytaj więcej>>

Droga krzyżowa ulicami Jabłonia
___________________________________________________________________________

30 marca 2015 r. ulicami Jabłonia przeszła droga krzyżowa. Zapraszamy do galerii.

czytaj więcej>>

OGŁOSZENIE
___________________________________________________________________________

Urząd Gminy w Jabłoniu uprzejmie przypomina mieszkańcom Gminy Jabłoń, że 31 marca 2015r. mija termin obowiązku dokonywania wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

czytaj więcej>>

IV sesja Rady Gminy Jabłoń VII kadencji
___________________________________________________________________________

Serdecznie zapraszamy na IV sesję Rady Gminy Jabłoń VII kadencji, która odbędzie się w dniu 24 marca 2015 r. (wtorek) o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Gminnej Biblioteki Publicznej w Jabłoniu.

czytaj więcej>>

Gminny Turniej Wiedzy Pożarniczej Młodzież Zapobiega Pożarom - Jabłoń 2015
___________________________________________________________________________

W lutym 2015 r. odbyły się w gminie Jabłoń eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej Młodzież zapobiega pożarom. Turniej miał na celu propagowanie wśród dzieci i młodzieży szkolnej, znajomości tradycji i historii straży pożarnej, przepisów z zakresu ochrony ludności, ekologii i ratownictwa, znajomości sprzętu ratowniczo- gaśniczego oraz zasad udzielania pierwszej pomocy.

czytaj więcej>>

Wędrowna wystawa Augusta Zamoyskiego w Puławach
___________________________________________________________________________

W dniach od 17 lutego do 4 marca w puławskim "Domu Chemika" prezentowana była biograficzna, wędrowna wystawa Augusta Zamoyskiego.

czytaj więcej>>

Doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Dawidy
___________________________________________________________________________

Informujemy, że w dniu 24.02.2015 roku została podpisana umowa przyznania pomocy na operację z zakresu tzw. małych projektów tj. działania 413 wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013, Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europa Inwestująca w obszary wiejskie.

czytaj więcej>>

Wniosek na montaż instalacji solarnej
___________________________________________________________________________

Wójt Gminy Jabłoń zaprasza właścicieli nieruchomości z budynkiem mieszkalnym na terenie gminy Jabłoń do złożenia deklaracji uczestnictwa w planowanym przez Gminę projekcie z wykorzystaniem funduszy zewnętrznych na lata 2014 – 2020, dotyczącym montażu instalacji solarnych. Deklarację można złożyć w Urzędzie Gminy Jabłoń.

czytaj więcej>>

Uniwersytet Trzeciego Wieku
___________________________________________________________________________

Dnia 22.02.2015r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Jabłoniu, odbyło się spotkanie z Małgorzatą Stanowską, kierownikiem Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Lublinie. Celem spotkania było uzyskanie jak najwięcej informacji na temat działalności UTW ze względu na to, że chcielibyśmy taki oddział utworzyć w Gminie Jabłoń.

czytaj więcej>>

"Zapobiegajmy pożarom" - Eliminacje gminne, powiatowe i wojewódzkie
___________________________________________________________________________

Dnia 9.12.2014r. w GOK w Jabłoniu odbyło się posiedzenie komisji konkursowej powołanej w celu wyłonienia prac plastycznych zgłoszonych do Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży na temat: "Zapobiegajmy pożarom"

czytaj więcej>>

Ferie zimowe w GOK i GBP w Jabłoniu oraz w Świetlicy Wiejskiej w Kalince
___________________________________________________________________________

W dniach od 2 lutego do 14 lutego 2015r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Jabłoniu odbyły się ferie zimowe podczas których dzieci mogły uczestniczyć w różnego rodzaju zajęciach, niektóre z nich były zorganizowane wspólnie z GBP w Jabłoniu.

czytaj więcej>>

Ferie w Kolanie
___________________________________________________________________________

WDK w Kolanie prowadził dla dzieci szkoły podstawowej zajęcia podczas ferii zimowych. Dzieci miały do wyboru dwa rodzaje zajęć: warsztaty plastyczne, które prowadził pan Zygmunt Walenciuk, nasz twórca ludowy, oraz zajęcia kulinarne prowadzone przez Ewę Abramczuk i Danutę Kliszczewską, gdyż były zorganizowane przy współpracy z filią biblioteczną w Kolanie.

czytaj więcej>>

Spotkanie Karnawałowe w Kolanie
___________________________________________________________________________

25.01.2015r. w Wiejskim Domu Kultury w Kolanie odbyła się uroczystość karnawałowa, której organizatorem i gospodarzem był zespół śpiewaczy ,,Prządki" z Kolana. Na spotkanie przybyły zaproszone zespoły z Jabłonia, ludowy ,,Kalina" i śpiewaczy "Seniorzy"

czytaj więcej>>

Jarmark Pszczelarski
___________________________________________________________________________

7 marca (sobota) 2015 roku w godzinach od 10.00 do 16.00, w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Parczewie, ul. Warszawska 24 odbędzie się Jarmark Pszczelarski.

czytaj więcej>>

Zapusty na ludowo w Paszenkach
___________________________________________________________________________

W ostatnią niedziele karnawału zespoły ludowe z terenu gminy Jabłoń oraz z sąsiednich gmin skorzystali z zaproszenia zespołu Jarzębina, Wiejskiego Domu Kultury w Paszenkach, Filii Bibliotecznej w Paszenkach i Gminnego Ośrodka Kultury w Jabłoniu i wzięli udział w imprezie ludowej "Zapusty na ludowo"

czytaj więcej>>

III sesja Rady Gminy Jabłoń VII kadencji ___________________________________________________________________________

Serdecznie zapraszamy na III sesję Rady Gminy Jabłoń VII kadencji, która odbędzie się w dniu 26 lutego 2015 r. (czwartek) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Gminnej Biblioteki Publicznej w Jabłoniu.

czytaj więcej>>

Turniej Halowej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Jabłoń
___________________________________________________________________________

8 lutego 2015r. na Hali Sportowej przy Gimnazjum im. W. Witosa w Jabłoniu odbył się już po raz kolejny Turniej Halowej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Jabłoń. W turnieju udział wzięło 10 drużyn w dwóch 5 osobowych grupach...

czytaj więcej>>

Zaproszemnie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na spotkania informacyjne
___________________________________________________________________________

W związku ze zbliżającym się terminem rozpoczęcia przyjmowania wniosków o przyznanie płatności obszarowych na rok 2015, który przypada na dzień 15.03.2015 roku, Kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zaprasza na spotkania informacyjne, które mają na celu prezentacje nowego wniosku o przyznanie płatności obszarowych i wniosków rolno środowiskowych na rok 2015 .

czytaj więcej>>

Turniej Halowej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Jabłoń
___________________________________________________________________________

Serdecznie zapraszamy na Turniej Halowej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Jabłoń, który odbedzie się 8 lutego 2015 r. na sali sportowej Gimnazjum im. Wincentego Witosa w Jabłoniu o godz. 10.00.

czytaj więcej>>

XIX Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Wójta Gminy Jabłoń
___________________________________________________________________________

Serdecznie zapraszamy na XIX Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Wójta Gminy Jabłoń, który odbedzie się 7 lutego 2015 r. na sali sportowej ZSCKR w Jabłoniu o godz. 10.00.

czytaj więcej>>

Harmonogram zebrań wiejskich
___________________________________________________________________________

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem zebrań wiejskich dotyczących wyboru Sołtysa i członków Rady Sołeckiej.

czytaj więcej>>

Ferie zimowe w GOK i GBP w Jabłoniu
____________________________________________________________________________

Zapraszamy do zapoznania się z planem zajęć podczas ferii zimowych organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury i Gminną Bibliotekę Publiczną w Jabłoniu w Jabłoniu.

czytaj więcej>>

Naucz się zarządzać talentami i kapitałem ludzkim
____________________________________________________________________________

Ludzie są największym kapitałem naszej firmy! Czesto słyszymy taką deklarację ze strony kadry zarządzającej zarówno dużych, jak i mniejszych przedsiebiorstw. Czy tak jest w rzeczywistosci? I co to własciwie miałoby znaczyć?

czytaj więcej>>

Kurs informatyczny - "KOMPUTER BEZ TAJEMNIC"
____________________________________________________________________________

Projekt "KOMPUTER BEZ TAJEMNIC", skierowany jest do osób, które : 1. Są w wieku 45 - 64 lata w chwili przystąpienia do Projektu, 2. Są osobami z wykształceniem co najwyżej średnim, 3. Pracują lub zamieszkują na obszarze województwa lubelskiego.

czytaj więcej>>

11 stycznia 2015r. już po raz 23 grała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy - Jabłoń
____________________________________________________________________________

Zebrane pieniądze zostaną przeznaczone na zakup sprzętu medycznego dla podtrzymania wysokich standardów leczenia dzieci na oddziałach pediatrycznych i onkologicznych oraz dla godnej opieki medycznej seniorów.

czytaj więcej>>

II sesja Rady Gminy Jabłoń VII kadencji
____________________________________________________________________________

Serdecznie zapraszamy na II sesję Rady Gminy Jabłoń VII kadencji, która odbędzie się w dniu 30 grudnia 2014 r. (wtorek) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Gminnej Biblioteki Publicznej w Jabłoniu.

czytaj więcej>>

Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę - Jabłoń 2014
____________________________________________________________________________

W dniu 14 grudnia 2014 r. odbędzie się turniej piłki siatkowej oraz przedstawienie "Mały książe" na sali gimnastycznej Gimnazjum w Jabłoniu. Tradycyjnie biletem wstępu będą dary rzeczowe przeznaczone na rzecz potrzebujących dzieci.

czytaj więcej>>

Kiermasz Bożonarodzeniowy
____________________________________________________________________________

W dniach 14 - 20 grudnia 2014r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Jabłoniu odbędzie się Kiermasz Bożonarodzeniowy. Uczestnikami kiermaszu mogą być osoby fizyczne, szkoły, stowarzyszenia koła gospodyń wiejskich, zespoły i twórcy ludowi.

czytaj więcej>>

Uroczystości 11 listopada w Gminie Jabłoń
____________________________________________________________________________

96 rocznica Odzyskania Niepodległości przywołuje na myśl, wszystkich tych, którzy w walce o wolność i niepodległość stracili to, co najcenniejsze - życie. To oni bronili naszej polskości, naszych domów, naszej tradycji, kultury, ale przede wszystkim wolności...

czytaj więcej>>

Kwesta na renowację pomników
____________________________________________________________________________

Podobnie jak w latach ubiegłych w okresie Święta Zmarłych została zorganizowana zbiórka pieniędzy na renowację zabytkowego pomnika cmentarnego Wita Hrubanta. Zebrana kwota 2 135,48 zł i 0,92€ będzie uzupełnieniem wkładu własnego do projektu na renowację w/w pomnika.

czytaj więcej>>

ZAPROSZENIE NA I SESJĘ RADY GMINY JABŁOŃ VII KADENCJI
____________________________________________________________________________

Serdecznie zapraszamy na I sesję Rady Gminy Jabłoń VII kadencji, która odbędzie się w dniu 1 grudnia 2014 r. (poniedziałek) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Gminnej Biblioteki Publicznej w Jabłoniu, przy ul. Jadwigi Tokarskiej 2/3.

czytaj więcej>>

Bezpłatne szkolenie chemizacyjne (podstawowe) dla rolników
____________________________________________________________________________

Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli organizuje dwudniowe szkolenie z zakresu stosowania środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy (tzw. szkolenie chemizacyjne - podstawowe).

czytaj więcej>>

Turniej Gier PS3 - Fifa 2014
____________________________________________________________________________

Gminna Biblioteka Publiczna zaprasza czytelników naTurniej Gier PS3 - "FIFA 14" o Puchar Wójta Gminy Jabłoń

czytaj więcej>>

Zaproszenie na XXXV sesję Rady Gminy Jabłoń VI kadencji
____________________________________________________________________________

Zapraszamy do wzięcia udziału w XXXV sesji Rady Gminy Jabłoń VI kadencji, która odbędzie się 13 listopada 2014 r. (czwartek) o godz 11.00 w sali konferencyjnej Gminnej Biblioteki Publicznej w Jabłoniu...

czytaj więcej>>

Przed 1 listopada…
____________________________________________________________________________

Grupa wolontariuszy z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Jabłoniu postanowiła posprzątać miejsca pamięci w okolicy Jabłonia.

czytaj więcej>>

II Spinningowe Zawody Wędkarskie
____________________________________________________________________________

26 października w Mostach odbyły się II Towarzyskie Zawody Spinningowe, których organizatorem było Koło Wędkarskie ,,Sazan" w Jabłoniu i Samorząd Gminy Jabłoń. Do rywalizacji przystąpiło 18 zawodników z Jabłonia, Wisznic, Parczewa, Kodnia oraz Białej Podlaskiej.

czytaj więcej>>

Ogłoszenie
____________________________________________________________________________

Zakład Usług Komunalnych w Parczewie wyznacza termin bezpłatnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na dzień 5 listopada 2014 r. (środa)

czytaj więcej>>

Biesiada Jabłońska - 2014
____________________________________________________________________________

W Gminie Jabłoń staramy się podtrzymywać i kultywować pieśni, obrzędy i tradycje ludowe i tak 19 października 2014r. muzyka ludowa i biesiadna rozbrzmiewała w budynku Świetlicy Wiejskiej przy OSP w Jabłoniu, a wszystko za sprawą "Biesiady Jabłońskiej". Impreza ta to przedsięwzięcie zespołu ludowego "Kalina" z Jabłonia, który gościł takie zespoły jak: ludowy "Dysowiacy" z Dysa...

czytaj więcej>>

18 Jesienny Konkurs Recytatorski pt. "Teraz i Tu"
____________________________________________________________________________

Gminny Ośrodek Kultury w Jabłoniu 17 października zorganizował eliminacje gminne 18 Jesiennego Konkursu Recytatorskiego pt. "Teraz i Tu" Udział w nim wzięło 27 recytatorów reprezentujących: Szkołę Podstawową im. SGO "Polesie" w Jabłoniu, Szkołę Podstawową w Gęsi, Szkołę Podstawową w Dawidach, Szkołę Podstawową Stowarzyszenia "Szkoła i Wieś" w Paszenkach, Gimnazjum im. W. Witosa w Jabłoniu, Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Augusta Zamoyskiego w Jabłoniu i Gminną Bibliotekę Publiczna w Jabłoniu.

czytaj więcej>>

Ogłoszenie w sprawie konsultacji społecznych
____________________________________________________________________________

Ogłoszenie w sprawie konsultacji społecznych projektu rocznego programuwspółpracy Gminy Jabłoń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 r.

czytaj więcej>>

Przebudowa ulic T. Kościuszki i J. Tokarskiej oraz budowa drogi gminnej
tzw. Kolański Gościniec
____________________________________________________________________________

W ramach projektu "Poprawa dostępności obszaru turystycznego "Dolina Zielawy" oraz gmin partnerskich na pograniczu Polski, Białorusi i Ukrainy" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007-2013, trwają prace remontowe ulic Tadeusza Kościuszki i Jadwigi Tokarskiej...

czytaj więcej>>

Tadeusz Górecki odwiedza grób swego ojca porucznika Rafała Góreckiego
____________________________________________________________________________

W bieżącym roku 1 września obchodziliśmy 75 rocznicę wybuchy II wojny światowej podczas której 29 września 1939r. na naszych ziemiach stoczyła się zwycięska Bitwa pod Jabłoniem 60.

czytaj więcej>>

Konferencja podsumowująca realizację projektu
"Poprawa Bezpieczeństwa Ekologicznego w Dolinie Zielawy" w miejscowości Gęś
____________________________________________________________________________

Gminy należące do Partnerstwa Doliny Zielawy (Jabłoń, Podedwórze, Rossosz, Sosnówka, Wisznice) złożyły w dniu 29 października 2010 roku wniosek do Marszałka Województwa Lubelskiego o dofinansowanie projektu „Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego w Dolinie Zielawy". Po analizie wniosków w dniu 23 października 2012 r. Gmina Jabłoń jako lider tego projektu podpisała umowę o przyznaniu dofinansowania.

czytaj więcej>>

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy
____________________________________________________________________________

Wójt Gminy Jabłoń oogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Jabłoń.

czytaj więcej>>

II Towarzyskie Zawody Spinningowe na Zbiorniku w Paszenkach
____________________________________________________________________________

Serdecznie zapraszamy wędkarzy z kół Okręgu PZW w Białej Podlaskiej posiadających aktualne opłaty wędkarskie na II Towarzyskie Zawody Spinningowe na Zbiorniku w Paszenkach, które odbedą się 26 października 2014.

czytaj więcej>>

XI Biegi Niepodległości
____________________________________________________________________________

2 października 2014r. w Jabłoniu odbył się już po raz XI Bieg Niepodległości upamiętniający 75 rocznicę Bitwy pod Jabłoniem.

czytaj więcej>>

Gmina Jabłoń podczas Święta Kultury Powiatu Parczewskiego
____________________________________________________________________________

W dniu 27 września 2014r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Parczewie odbyło się Święto Kultury Ziemi Parczewskiej.

czytaj więcej>>

Otwarcie nowej siedziby Gminnej Biblioteki Publicznej i Gminnego Ośrodka Kultury w Jabłoniu
____________________________________________________________________________

25 września 2014r. został oddany do użytku dla społeczności Gminy Jabłoń budynek nowej siedziby Gminnej Biblioteki Publicznej i Gminnego Ośrodka Kultury w Jabłoniu. Uroczystość rozpoczął Dariusz Łobejko, wójt Gminy Jabłoń, który powitał licznie przybyłych gości, dzieci, młodzież oraz mieszkańców Gminy.

czytaj więcej>>

"Nowe miejsca zabaw dla dzieci"
____________________________________________________________________________

Od września Szkoły Podstawowe na terenie Gminy Jabłoń mogą się pochwalić nowymi placami zabaw. Szkoły Podstawowe, przy których place zabaw już istniały w momencie rozpoczęcia działań, mogły liczyć na doposażenie tych obiektów. SP w Jabłoniu otrzymała:2 x huśtawka podwójna, karuzelę tarczową, linealia, ściankę wspinaczkową, trzy sprężynowce, huśtawkę ważkę i równoważnię łamaną.

czytaj więcej>>

"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu gmin partnerskich północnej Lubelszczyzny"
____________________________________________________________________________

Urząd Gminy Jabłoń informuje o zakończonych pracach w zakresie części I zamówienia publicznego tj. dostarczenie, instalacja i uruchomienie fabrycznie nowego zestawu komputerowego dla Beneficjentów Ostatecznych i jednostek podległych w ramach realizacji projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu gmin partnerskich północnej Lubelszczyzny".

czytaj więcej>>

Gminna Biblioteka Publiczna w Jabłoniu - Otwarcie nowego budynku
____________________________________________________________________________

Gminna Bibliotek Publiczna w Jabłoniu zaprasza wszystkich mieszkańców gminy Jabłoń na uroczyste otwarcie nowej siedziby.

czytaj więcej>>

XXXIV Sesja Rady Gminy Jabłoń VI kadencji
____________________________________________________________________________

Zapraszamy do wzięcia udziału w XXXIV sesji Rady Gminy Jabłoń VI kadencji, która odbędzie się 25 września 2014 r. (czwartek) o godz. 8.00 w sali konferencyjnej Gminnej Biblioteki Publicznej w Jabłoniu (obiekt przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Jabłoniu)

czytaj więcej>>

Gminne Święto Plonów - Dawidy 2014
____________________________________________________________________________

Dnia 7 września 2014r. roku w Dawidach odbyło się Gminne Święto Plonów. Organizatorem święta był: Samorząd Gminy Jabłoń, Sołectwo Dawidy, Ochotnicza Straż Pożarna w Dawidach i Gminny Ośrodek Kultury w Jabłoniu.

czytaj więcej>>

Zarządzenie NR VI/193/14 Wójta Gminy Jabłoń
____________________________________________________________________________

z dnia 12 września 2014 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

czytaj więcej>>

Plener rzeźbiarski w Jabłoniu - 2014
____________________________________________________________________________

W dniach od 23 lipca do 3 sierpnia 2014 r. na placu przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Augusta Zamoyskiego odbywał się Plener Rzeźbiarski p.n. "Zatrzymaj się w Jabłoniu" w którym wzięło udział 14 rzeźbiarzy z terenu całej Polski. Otwarty i dostępny teren twórczy przy ZSCKR w Jabłoniu był magnesem dla społeczności lokalnej i turystów, których przyciągała ciekawość zobaczenia jak naprawdę wyglądały dzieła artysty.

czytaj więcej>>

Gminne Święto Plonów - Dawidy 2014
____________________________________________________________________________

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkanców Gminy Jabłoń na Gminne Święto Plonów, które odbędzie się 7 września 2014 roku w Dawidach.

czytaj więcej>>

Grand Prix Gminy Jabłoń
____________________________________________________________________________

Na obiektach sportowych znajdujących się na terenie gminy Jabłoń zorganizowano cykl turniejów piłki siatkowej pod nazwą Grand Prix Trójek Siatkarskich Mężczyzn o puchar Wójta Gminy Jabłoń. W rywalizacji wzieło udział 9 zespołów: Orlik Jabłoń, Orlik Gęś, Kalinka, Hetman Sosnówka, Orlik Parczew, Orlik Komarówka, Zeus Dawidy, Młodzi KPS Siedlce, Podmuch Palestyna.

czytaj więcej>>

"Twoja Przyszłość" - Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny zaprasza - bezpłatne szkolenia + staż
___________________________________________________________________________

Osoby bezrobotne zarejestrowane w urzędzie pracy mieszkające na terenie województwa lubelskiego (powiaty: bialski, m. Biała Podlaska, kraśnicki, lubartowski, lubelski, m. Lublin, Łęczyński, łukowski, opolski, parczewski, puławski, radzyński, rycki, świdnicki). W ramach projektu oferujemy : 1. Poradnictwo psychologiczne: 2 godz../osobę, 2. Poradnictwo zawodowe: 4 godz./osobę, 3. Szkolenia.

czytaj więcej>>

Zapytanie ofertowe nr 1/2014 dotyczące zamówienia: Usługa sprzątania biur i pomieszczeń Gminnej Biblioteki Publicznej oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Jabłoniu
____________________________________________________________________________

Przedmiotem zamówienia jest usługa sprzątania biur i pomieszczeń Gminnej Biblioteki Publicznej oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Jabłoniu

czytaj więcej>>

"Czysta Energia w Dolinie Zielawy" Top Inwestycją Komunalną Polski Wschodniej!
____________________________________________________________________________

Projekt "Czysta Energia w Dolinie Zielawy" został nominowany w konkursie Top Inwestycje Komunalne Polski Wschodniej, w konkursie bierze udział 20 najlepszych inwestycji zrealizowanych na terenie pięciu województw : podlaskiego, lubelskiego, warmińsko-mazurskiego, podkarpackiego.

czytaj więcej>>

"ZATRZYMAJ SIĘ W JABŁONIU" - 3.08.2014 r.
____________________________________________________________________________

Pod taką nazwą zorganizowano w Jabłoniu cały szereg imprez kulturalnych i sportowych. O godz.10.00 odbyło się uroczyste zakończenie Pleneru Rzeźbiarskiego trwającego od 23 lipca do 3 sierpnia br. mieszkańcy gminy Jabłoń i goście mogli podziwiać dzieła artystów na wystawie poplenerowej zorganizowanej wzdłuż ulicy Augusta Zamoyskiego.

czytaj więcej>>

Budowa drogi w miejscowości Gęś
____________________________________________________________________________

W miesiącu wrześniu 2014 r. rozpocznie się I etap budowy drugiego odcinka drogi gminnej Nr 103765L w miejscowości Gęś na długości 540,86 m stanowiącej drogę dojazdową do gruntów rolnych i leśnych. Ze środków Województwa Lubelskiego Gmina Jabłoń otrzymała dotację celową na ww. inwestycję w wysokości 80 tys. zł.

czytaj więcej>>

INFORMACJA W SPRAWIE DOFINANSOWANIA WYPRAWKI SZKOLNEJ
____________________________________________________________________________

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników przysługuje uczniom pobierającym naukę w roku szkolnym 2014/2015 w klasach II, III, oraz klasy VI szkoły podstawowej oraz uczniów słabo widzących, niesłyszących z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim

czytaj więcej>>

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ
____________________________________________________________________________

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT. W terminie od 1 do 31 sierpnia 2014 r. należy złożyć odpowiedni wniosek w Urzędzie Gminy Jabłoń (pok. nr 5) wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2014 r. do 31 lipca 2014 r.

czytaj więcej>>

Gminna Spółdzielnia "SCh" w Jabłoniu - OGŁOSZENIE
____________________________________________________________________________

Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" w Jabłoniu, ul. Krótka 7, 21-205 Jabłoń, pow. Parczewski, oferuje do sprzedaży : budynki oraz samochód.

czytaj więcej>>

Rekrutacja do projektu "50 plus biznes"
____________________________________________________________________________

Celem projektu jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo w wieku powyżej 50 roku życia z terenu powiatów: bialskiego, chełmskiego, janowskiego, kraśnickiego, lubartowskiego, opolskiego, parczewskiego, radzyńskiego, świdnickiego, włodawskiego oraz miast Biała Podlaska i Chełm, poprzez udzielenie 60 osobom wsparcia doradczo-szkoleniowego, z czego minimum 42 osoby otrzymają wsparcie finansowe w postaci bezzwrotnej dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

czytaj więcej>>

Wakacyjna akcja "Weź paragon"
____________________________________________________________________________

Od pierwszych dni wakacji w całym kraju trwa akcja "Weź paragon" mająca na celu podniesienie poziomu świadomości społeczeństwa o korzyściach płynących z wydawania jaki i posiadania paragonu. Każda osoba kupująca towary lub usługi powinna otrzymać dokument potwierdzający dokonanie zakupu. Jeżeli sprzedawca posiada kasę fiskalną będzie to paragon, jako wydruk z kasy rejestrującej.

czytaj więcej>>

"Przyszłość zaczyna się dzisiaj"
____________________________________________________________________________

W dniu 10 lipca 2014 roku Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło wyniki konkursu w ramach Programu Osłonowego pn. "Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie", edycja 2014.

czytaj więcej>>

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłoniu ZAWIADAMIA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
____________________________________________________________________________

W związku z przeprowadzonym zapytaniem z dnia 08.07.2014 r. na wykonaniezadania Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłoniu zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawyPrawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907)

czytaj więcej>>

Mobilne punkty informacyjne
____________________________________________________________________________

W ramach Mobilnych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich konsultanci z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego odwiedzają poszczególne gminy regionu.

czytaj więcej>>

ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 08.07.2014 R.
____________________________________________________________________________

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłoniu zwraca się z prośbą o przesłanie oferty szkoleniowej w celu przeprowadzenie dla 8 osób (3 kobiety i 5 mężczyzn) szkolenia, w ramach projektu „Bądź aktywny a zyskasz” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu społecznego w ramach POKL.

czytaj więcej>>

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu gmin partnerskich północnej Lubelszczyzny - podpisanie umowy
____________________________________________________________________________

Od dnia 10 lipca 2014 r. zapraszamy uczestników projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu gmin partnerskich północnej Lubelszczyzny" na podpisanie umowy uczestnictwa w projekcie.

czytaj więcej>>

Informacja dla rolników
____________________________________________________________________________

Informujemy, iż Gmina Jabłoń organizuje zbiórkę odpadów poprodukcyjnych z tworzyw sztucznych powstających w gospodarstwach rolnych.

czytaj więcej>>

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/2014/9.1.1 POKL z dnia 07.07.2014 r.
___________________________________________________________________________

Dostosowanie toalet do potrzeb dzieci oraz modernizacji toalet dla personelu poprzez zakup i montaż w ramach projektu „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych”. Modernizacja oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej Stowarzyszenia „Szkoła i Wieś”

czytaj więcej>>

OGŁOSZENIE
____________________________________________________________________________

Urząd Gminy Jabłoń informuje, że prowadzi sprzedaż pojemników na odpady komunalne (240 l) w cenie 50 zł za sztukę. Oferta skierowana jest do gospodarstw indywidualnych.

czytaj więcej>>

Biała niedziela - 13.07.2014
____________________________________________________________________________

Gmina Jabłoń przystąpiła do realizacji zadania pn. Zagospodarowanie terenu oraz budowa kompleksu sportowo-rekreacyjno-wypoczynkowego w m. Kolano-Kolonia, dofinansowanego ze środków Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z działania Odnowa i rozwój wsi.

czytaj więcej>>

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/2014/9.1.1 POKL z dnia 09.07.2014 r.
____________________________________________________________________________

Dotyczy wyposażenia i montażu placu zabaw w ramach projektu „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych”. Modernizacja oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej Stowarzyszenia „Szkoła i Wieś”

czytaj więcej>>

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7 /2014/9.1.1 POKL z dnia 08.07.2014 r.
____________________________________________________________________________

Dotyczy zakupu i montażu rolet okiennych w ramach projektu „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych”. Modernizacja oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej Stowarzyszenia „Szkoła i Wieś”

czytaj więcej>>

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2014/9.1.1 POKL z dnia 02.07.2014 r.
____________________________________________________________________________

Wyposażenie oddziału przedszkolnego w zabawki i pomoce dydaktyczne w ramach projektu „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych”. Modernizacja oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej Stowarzyszenia „Szkoła i Wieś”

czytaj więcej>>

Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
____________________________________________________________________________

W dniu 18 czerwca została podpisana z firmą PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "APIS" J. Oziębło z Jarosławia umowa na dostawę i montaż wyposażenia placów zabaw przy szkołach podstawowych w miejscowościach: Jabłoń, Dawidy, Gęś i Kolano.

czytaj więcej>>

Umowa na dostawę lekkich samochodów ratowniczo-gaśniczych w ramach projektu
"Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego w Dolinie Zielawy" podpisana
____________________________________________________________________________

W dniu 16 czerwca została podpisana z firmą Frank-Cars Sp. z o.o. umowa na dostawę dwóch lekkich samochodów ratowniczo - gaśniczych z wyposażeniem. Sprzęt zostanie zakupiony za kwotę 309420,00 zł, z czego 85 % kosztów kwalifikowalnych zostanie pokrytych z dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

czytaj więcej>>

Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy 1,4MW w Dolinie Zielawy
____________________________________________________________________________

Kolejny, duży krok wykonała spółka Energia Dolina Zielawy w realizacji przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy 1,4MW w Dolinie Zielawy". Właśnie została podpisana umowa z wyłonionym
w przetargu wykonawcą, który wybuduje w Bordziłówce elektrownię słoneczną.

czytaj więcej>>

Odbiór techniczny 4 średnich samochodów strażackich w ramach projektu "Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego w Dolinie Zielawy"
____________________________________________________________________________

W dniu 17 czerwca w miejscowości Gęś zostały przekazane cztery średnie samochody ratowniczo - gaśnicze z wyposażeniem od firmy Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe MOTO-TRUCK Leszek Chmiel.

czytaj więcej>>

Karta dużej rodziny
____________________________________________________________________________

Rodziny z minimum trójką dzieci mogą składać wnioski o przyznanie Karty dużej rodziny.O Kartę Dużej Rodziny starać może się rodzina z minimum trójką dzieci bez względu na dochód. Wniosek o wydanie karty można pobrać ze strony internetowej Gminy Jabłoń.

czytaj więcej>>

Zapisy do szkoły myzycznej MUSIC FUN o profilu muzyki rozrywkowej
____________________________________________________________________________

Serdecznie zapraszamy na zapisy na nowy rok szkolny 2014/2015 do szkoły muzycznej MUSIC FUN o profilu muzyki rozrywkowej. Zapraszamy dzieci od 4 lat, młodzież i osoby dorosłe.

czytaj więcej>>

Konkurs Wójta Gminy na najpiękniej zagospodarowaną posesję w Gminie Jabłoń
____________________________________________________________________________

W konkursie na najpiękniej zagospodarowaną posesję w Gminie Jabłoń oceniane będą: estetyka budynku mieszkalnego, ład i prządek w obejściu, wyposażenie posesji w pojemnik na odpady a także wygląd części rekreacyjnej, ozdobnej i gospodarczej siedliska m in. wyposażenie, ukwiecenie tarasów (balkonów).

czytaj więcej>>

"Spotkania z Augustem Zamoyskim" - 8.06.2014
____________________________________________________________________________

8 czerwca b.r. odbyły się w Jabłoniu uroczystości związane z 44 rocznicą śmierci naszego Wielkiego Rodaka, światowej sławy artysty rzeźbiarza - AUGUSTA ZAMOYSKIEGO. Po mszy św. odprawionej w kaplicy pałacowej przez ks. Roberta Mączkę w koncelebrze z ks. Krzysztofem Sobczukiem.

czytaj więcej>>

Dzień Dziecka w Kalince
____________________________________________________________________________

Na terenie Świetlicy Wiejskiej w Kalince 8 czerwca 2014 r. odbył się Dzień Dziecka. Impreza rozpoczęła się o godz. 13.00 Gminnym Turniejem Plażówki Siatkowej, a o godz. 15.00 gry i zabawy dla dzieci takie jak: Bieg po buty, Kto ma więcej piegów, Skoki kangurów, Bieg w workach.

czytaj więcej>>

Dolina Zielawy - budowa dróg gminnych w ramach międzynarodowego projektu PL-BY-UA
____________________________________________________________________________

Projekt pn. "Poprawa dostępności obszaru turystycznego "Dolina Zielawy" oraz gmin partnerskich na pograniczu Polski, Białorusi i Ukrainy" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007-2013, zakłada budowę i przebudowę odcinków dróg oraz opracowanie strategii współpracy transgranicznej na terenie gmin: Rossosz, Wisznice, Jabłoń, Podedwórze, Sosnówka, Znamienka, Zabrody.

czytaj więcej>>

Promocja Tomiku Poezji pani Heleny Potapczuk z Jabłonia
____________________________________________________________________________

W dniu 8 czerwca 2014r., w godzinach popołudniowych, w lokalu stołówki przy ZSCKR, odbyła się promocja i prezentacja wydawnictwa Gminnej Biblioteki Publicznej w Jabłoniu - Tomik Poezji Heleny Potapczuk pt. " Utwory zebrane Heleny Potapczuk, a zatem …'

czytaj więcej>>

XXXIII sesja Rady Gminy Jabłoń VI kadencji
____________________________________________________________________________

Zapraszamy do wzięcia udziału w XXXIII sesji Rady Gminy Jabłoń VI kadencji, która odbędzie się 26 czerwca (czwartek) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Jabłoń.

czytaj więcej>>

Zawody wędkarskie z okazji dnia dziecka
____________________________________________________________________________

W dniu 1.06.2014 r. na zbiorniku w Jabłoniu zorganizowane zostały zawody z okazji Dnia dziecka dla najmłodszych adeptów sztuki wędkarskiej. Pogoda nie zachwycała, wiał duży wiatr z przelotnymi opadami deszczu, ale dzieci dzielnie stawiały czoła przeciwnościom aury i próbowały wyciągać z wody płotki, uklejki a niektórzy małe leszczyki.

czytaj więcej>>

XIX zawody wędkarskie o mistrzostwo koła
____________________________________________________________________________

Dnia 25.05.2014 r. odbyły się XIX zawody o mistrzostwo koła w wędkarstwie spławikowym. W zmaganiach udział wzięło 14 uczestników.

czytaj więcej>>

Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych
____________________________________________________________________________

Starostwo Powiatowe w Parczewie oraz Europejskie Centrum Integracji i Współpracy Samorządowej "Dom Europy", realizator projektu "Wsparcie konsultacji społecznych w powiatach bialskim i parczewskim", zapraszają mieszkańców powiatu na spotkanie dotyczące aktualizacji "Strategii Rozwoju Powiatu Parczewskiego na lata 2014 - 2020"

czytaj więcej>>

Uczciliśmy Święto Matki
____________________________________________________________________________

W dniu 1.06.2014r. (niedziela) w WPK w Kolanie, miała miejsce skromna, ale jakże ważna oraz potrzebna uroczystość. Uroczystość o wdzięcznej nazwie "Święto Matki", zorganizowały WPK w Kolanie i Filia Biblioteki w Kolanie.

czytaj więcej>>

Wójt Gminy Jabłoń ogłasza konkursy na stanowisko dyrektorów szkół
____________________________________________________________________________

Do konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej może przystąpić osoba, spełniająca łącznie wymagania wynikające z § 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze...

czytaj więcej>>

XXXII sesja Rady Gminy Jabłoń VI kadencji
____________________________________________________________________________

Zapraszamy do wzięcia udziału w XXXII sesji Rady Gminy Jabłoń VI kadencji, która odbędzie się 22 maja 2014r. (czwartek), o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Jabłoń.

czytaj więcej>>

Ogłoszenie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jabłoniu
____________________________________________________________________________

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłoniu informuje, że w 2014 roku realizuje projekt w ramach programu POKL, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Projekt nosi tytuł "Bądź aktywny a zyskasz".

czytaj więcej>>

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2014/9.1.1 POKL z dnia 06.06.2014 r.
____________________________________________________________________________

Wyposażenie oddziału przedszkolnego w sprzęt ICT oraz audiowizualny w ramach projektu „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych”. Modernizacja oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej Stowarzyszenia „Szkoła i Wieś” w Paszenkach

czytaj więcej>>

Gminne zawody sportowo - pożarnicze - 2014
____________________________________________________________________________

W dniu 11 maja 2014r. na stadionie MOSiR w Parczewie odbyły się zawody sportowo - pożarniczo jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych gmin ; Parczew, Milanów, Jabłoń, Siemień.

czytaj więcej>>

Zapytanie ofertowe nr 1/2014/9.1.1 POKL z dnia 09.05.2014 r.
____________________________________________________________________________

Wyposażenie oddziału przedszkolnego w artykuły plastyczne w ramach projektu "Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych"/ Modernizacja oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej Stowarzyszenia "Szkoła i Wieś"

czytaj więcej>>

Umowa na dostawę samochodów strażackich podpisana w ramach projektu "Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego w Dolinie Zielawy"
____________________________________________________________________________

W dniu 30 kwietnia została podpisana z firmą Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe MOTO-TRUCK Leszek Chmiel umowa na dostawę czterech sztuk średnich samochodów ratowniczo - gaśniczych z wyposażeniem.

czytaj więcej>>

Budowa dróg gminnych w obszarze turystycznym "Dolina Zielawy" w ramach programu
PL-BY-UA 2007-2013
____________________________________________________________________________

W dniu 2 maja br. został ogłoszony przetarg na Wykonanie robót budowlanych w ramach przedsięwzięcia pod nazwą "Poprawa dostępności obszaru turystycznego "Dolina Zielawy" oraz gmin partnerskich na pograniczu Polski, Białorusi i Ukrainy" z 89 % dofinansowaniem Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina na lata 2007-2013. Inwestycja prowadzona jest przez Gminę Rossosz, która jest Liderem projektu.

czytaj więcej>>

Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjno-wypoczynkowego w miejscowości Kolano - Kolonia
____________________________________________________________________________

Gmina Jabłoń przystępuję do realizacji zadania pn. Zagospodarowanie terenu oraz budowa kompleksu sportowo-rekreacyjno-wypoczynkowego w m. Kolano-Kolonia, dofinansowanego ze środków Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z działania Odnowa i rozwój wsi, wsparcie na poziomie 60%.

czytaj więcej>>

Wybieramy Rolnika Lubelszczyzny
____________________________________________________________________________

Ruszyła trzecia edycja konkursu "Rolnik Lubelszczyzny". Ta wspólna inicjatywa Departamentu Rolnictwa i Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego i Targów Lublin SA, ma za zadanie wyróżnić najlepszych agrogospodarzy z naszego regionu. Więcej pod adresem www.lubelskie.pl

czytaj więcej>>

Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego
____________________________________________________________________________

1. Organizacja tzw. Białej Niedzieli. 2. Organizacja konkursu wiedzy o Unii Europejskiej i samorządzie.

czytaj więcej>>

Powiatowy Przegląd Kapel i Śpiewaków Ludowych "Śladami Pieśni i Tradycji"
____________________________________________________________________________

Powiatowy Przegląd Kapel i Śpiewaków Ludowych "Śladami Pieśni i Tradycji" odbył się 13 kwietnia 2014r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Dębowej Kłodzie.

czytaj więcej>>

Konkurs plastyczny pt. "Pisanka wielkanocna"
____________________________________________________________________________

Dnia 7.04.2014r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Jabłoniu odbyło się posiedzenie komisji w celu wyłonienia prac plastycznych zgłoszonych do konkursu plastycznego pt. " Pisanka Wielkanocna".

czytaj więcej>>

Powiatowy Przegląd Teatrów Wiejskich w Paszenkach - 2014
____________________________________________________________________________

6 kwietnia 2014r. w Wiejskim Domu Kultury w Paszenkach odbył się Powiatowy Przegląd Teatrów Wiejskich, który stanowi eliminację na Międzywojewódzki Sejmik Wiejskich Zespołów Teatralnych, który odbędzie się pod koniec czerwca br. w Stoczku Łukowskim.

czytaj więcej>>

Kiermasz Wielkanocny
____________________________________________________________________________

6 kwietnia 2014r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Jabłoniu już po raz kolejny odbył się Kiermasz Wielkanocny. Celem kiermaszu było kultywowanie tradycji związanych ze Świętami Wielkiej Nocy, integracja mieszkańców gminy, przybliżenie regionalnej twórczości, obyczajów i kultury regionu.

czytaj więcej>>

Delegacja z Ukrainy - "Study Tours of Poland"
____________________________________________________________________________

W dniu 28.03.2014 w naszej Gminie gościliśmy uczestników projektu realizowanego przez Fundację Inicjatyw Menadżerskich z Lublina. Skład delegacji to przedstawiciele administracji samorządowej i organizacji pozarządowej z obwodu charkowskiego na Ukrainie.

czytaj więcej>>

Lista rankingowa ostatecznych uczestników projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu gmin partnerskich północnej Lubelszczyzny”
____________________________________________________________________________

W dniu 28.02.2014 r., zakończyła się rekrutacja uczestników do projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu gmin partnerskich północnej Lubelszczyzny”. Wszystkie formularze zgłoszeniowe, które wpłynęły do Urzędu Gminy w Jabłoniu zostały zweryfikowane przez Komisję Rekrutacyjną.

czytaj więcej>>

XXXI sesja Rady Gminy Jabłoń VI kadencji
____________________________________________________________________________

Zapraszamy do wzięcia udziału w XXXI sesji Rady Gminy Jabłoń VI kadencji, która odbędzie się 26 marca 2014 r. (środa), o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Jabłoń.

czytaj więcej>>

Przypadki podszywania się pod osoby związane z projektami
____________________________________________________________________________

W związku z realizacją dużych projektów "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu gmin partnerskich północnej Lubelszczyzny", polegającego na instalacji zestawów komputerowych wraz z Internetem i projektu "Czysta energia w Dolinie Piwonii i Zielawy", polegającego na montażu instalacji solarnych na terenie Gminy Jabłoń, informujemy, iż gmina partnerska współrealizująca oba projekty odnotowała przypadki podszywania się pod osoby związane z w/w projektami

czytaj więcej>>

Solary II etap – umowa z wykonawcą podpisana
____________________________________________________________________________

Umowę partnerską o realizacji wspólnej inwestycji, polegającej na zakupie i montażu kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej oraz modernizacji instalacji centralnego ogrzewania w budynkach użyteczności publicznej na terenie gmin : Parczew, Jabłoń, Podedwórze, Rossosz, Sosnówka i Wisznice, podpisano w maju 2012 r.

czytaj więcej>>

Gminny Turniej Wiedzy Pożarniczej "Młodzież Zapobiega Pożarom" Jabłoń 2014
____________________________________________________________________________

W lutym 2014 r. odbyły się w gminie Jabłoń eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież zapobiega pożarom." Turniej miał na celu propagowanie wśród dzieci i młodzieży szkolnej, znajomości tradycji i historii straży pożarnej, przepisów z zakresu ochrony ludności, ekologii i ratownictwa, znajomości sprzętu ratowniczo- gaśniczego oraz zasad udzielania pierwszej pomocy.

czytaj więcej>>

XVIII Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Wójta Gminy Jabłoń
____________________________________________________________________________

Już po raz XVIII odbył się coroczny Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Wójta Gminy Jabłoń. Rywalizacja przy stołach zgromadziła w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego 25 osób. Uczestnicy walczyli w czterech kategoriach.

czytaj więcej>>

Zapusty na ludowo w Paszenkach
____________________________________________________________________________

W naszej Gminie Jabłoń staramy się podtrzymywać i kultywować pieśni, obrzędy i tradycje ludowe organizując różnego rodzaju spotkania, przeglądy i uroczystości związane z kulturą ludową naszego regionu.

czytaj więcej>>

XXX sesja Rady Gminy Jabłoń VI kadencji
____________________________________________________________________________

Zapraszamy do wzięcia udziału w XXX sesji Rady Gminy Jabłoń VI kadencji, która odbędzie się 21 lutego 2014r. (piątek), o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Jabłoń.

czytaj więcej>>

Odzyskanie części pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej
____________________________________________________________________________

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT. Wterminie od 1 lutego 2014 r. do 28 lutego 2014 r. należy złożyć odpowiedni wniosek.

czytaj więcej>>

Karnawał u ,,Prządek"
____________________________________________________________________________

W niedzielę 26.01.2014r. w Wiejskim Domu Kultury w Kolanie odbyło się ,,Spotkanie Karnawałowe" organizowane przez zespół ,,Prządki".

czytaj więcej>>

Rozpoczęcie rekrutacji do projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu gmin partnerskich północnej Lubelszczyzny"
____________________________________________________________________________

Gmina Jabłoń rozpoczyna rekrutację do udziału w projekcie "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu gmin partnerskich północnej Lubelszczyzny". Do udziału w projekcie uprawnione są osoby (gospodarstwa domowe) spełniające kryteria i warunki opisane w regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

czytaj więcej>>

Jubileusz 10 lecia Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Jabłońskiej
____________________________________________________________________________

18 stycznia 2014r. z okazji 10-lecia istnienia Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Jabłońskiej odbyło się uroczyste spotkanie członków, sympatyków i przyjaciół tej organizacji. W spotkaniu uczestniczyli również zaproszeni goście.

czytaj więcej>>

22 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Gminie Jabłoń
____________________________________________________________________________

Dnia 12 stycznia 2014 r. podczas 22 Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w kraju i za granicą odbyła się publiczna zbiórka pieniędzy na: Zakup specjalistycznego sprzętu dla dziecięcej medycyny ratunkowej i godnej opieki medycznej seniorów.

czytaj więcej>>

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu gmin partnerskich północnej Lubelszczyzny
____________________________________________________________________________

Z dniem 1 stycznia 2014 r. Gmina Jabłoń rozpoczęła realizację projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu gmin partnerskich północnej Lubelszczyzny". Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka "Dotacje na Innowacje" "Inwestujemy w Waszą przyszłość".

czytaj więcej>>

Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę 2013
____________________________________________________________________________

Na terenie Gminy Jabłoń po raz czwarty przeprowadzona została akcja "Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę". Zbiórka darów trwała od 2.12.2013 r. do 16.12.2013 r. we wszystkich szkołach podstawowych, gimnazjum, sklepach na terenie Gminy Jabłoń.

czytaj więcej>>

Budowa GBP w Jabłoniu zgodna z harmonogramem
____________________________________________________________________________

W dniu 13 grudnia został przeprowadzony zgodny z harmonogramem częściowy odbiór inwestycji realizowanej przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Jabłoniu, pt. "Przebudowy budynku oświatowego na Gminną Bibliotekę Publiczną w Jabłoniu". Wykonawcą jest ZAKŁAD USŁUGOWO-PRODUKCYJNO-HANDLOWY Świeca Mariusz.

czytaj więcej>>

Budowa drogi gminnej nr 103771L w Koloni Kolano
____________________________________________________________________________

Zakończono I etap budowy drogi gminnej Nr 103771L w Koloni Kolano stanowiącej drogę dojazdową do gruntów rolnych i leśnych (wykonanie stabilizacji na odcinku 750 m., szer. 3,0 m.) Inwestycję po rozstrzygniętym postępowaniu przetargowym wykonało Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Mostowych Spółka Akcyjna Parczew.

czytaj więcej>>

Kiermasz Bożonarodzeniowy
____________________________________________________________________________

Dnia 15 grudnia 2013 r.(niedziela) w godz. 9.30 - 15.00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Jabłoń odbył się już po raz kolejny Kiermasz Bożonarodzeniowy, którego celem było kultywowanie tradycji związanych z okresem bożonarodzeniowym i popularyzacja regionalnej twórczości.

czytaj więcej>>

 

Powrót do treści | Wróć do menu głównego