Gmina Jabłoń - www.jablon.pl


Idź do treści

www.jablon.pl ::: AKTUALNOŚCI - WYDARZENIA - OGŁOSZENIA ::: www.jablon.pl

Młodzież z Jabłonia, stawiająca pierwsze kroki w zawodzie rolnika odbyła
staż zawodowy w Grecji!
__________________________________________________________________________

W kwietniu 2016 r. grupa uczniów z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Augusta Zamoyskiego w Jabłoniu, kształcących się na kierunku rolniczym, uczestniczyła w dwutygodniowym stażu zawodowym w Grecji. Praktyki odbyły się w ramach projektu "Nowoczesne i ekologiczne rolnictwo przyszłością Europy", o numerze 2015-1-PL01-KA102-015696, zrealizowanym przy wsparciu programu Unii Europejskiej Erasmus +.

czytaj więcej>>

DOFINANSOWANIE STACJI UZDATNIANIA WODY W JABŁONIU
__________________________________________________________________________

10 listopada 2016 roku Zarząd Województwa Lubelskiego podjął Uchwałę nr CXXXVII/2856/2016 w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPLU.06.04.00-IZ.00-06-001/15 w ramach Osi priorytetowej 6 Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, Działania 6.4 Gospodarka wodno-ściekowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

czytaj więcej>>

Uroczystości rocznicowe w Kolanie - 2016
__________________________________________________________________________

Dnia 20 listopada 2016 roku w Kolanie miała miejsce uroczystość upamiętniająca wydarzenia Powstania Styczniowego, a w szczególności Bitwę pod Kolanem I Holendernią z 18 listopada 1863 r. Uroczystość rozpoczęła msza święta w Kościele Parafialnym w Kolanie.

czytaj więcej>>

ZAPYTANIE OFERTOWE na „Odśnieżanie dróg gminnych w sezonie 2016/2017 - Gmina Jabłoń"
__________________________________________________________________________

Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówieo Publicznych (Dz. U. z 2015, poz. 2164 z późn. zm.) Gmina Jabłoń zaprasza do złożenia oferty na „Odśnieżanie dróg gminnych w sezonie 2016/2017 - Gmina Jabłoń"

czytaj więcej>>

BEZPŁATNE SZKOLENIA Z PODSTAW OBSŁUGI KOMPUTERA I INTERNETU
__________________________________________________________________________

Szanowni Państwo zapraszamy do udziału w bezpłatnych szkoleniach z podstaw obsługi komputera i Internetu.
Szkolenie ma za zadanie przełamać lęki i obawy związane z korzystaniem z komputera i z Internetu oraz zachęcić uczestników do wykorzystywania tych narzędzi w życiu codziennym - w pracy, w domu.

W szkoleniach mogą wziąć udział osoby spełniające następujące warunki:
• osoby powyżej 25 roku życia
• preferowane są osoby 50+ i niepełnosprawne
• wykształcenie co najwyżej średnie
• zamieszkanie na terenie województwa lubelskiego

czytaj więcej>>

Wernisaż wystawy artystów Stowarzyszenia Twórców Kultury Nadbużańskiej
im. Janusza Kalinowskiego we Włodawie
__________________________________________________________________________

18 listopada 2016r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Jabłoniu odbyło się otwarcie wernisażu wystawy artystów Stowarzyszenia Twórców Kultury Nadbużańskiej im. Janusza Kalinowskiego we Włodawie ...

czytaj więcej>>

98 rocznica Odzyskania Niepodległości
__________________________________________________________________________

98 rocznica Odzyskania Niepodległości przywołuje na myśl, wszystkich tych, którzy w walce o wolność i niepodległość stracili to, co najcenniejsze - życie. To oni bronili naszej polskości, naszych domów, naszej tradycji, kultury, ale przede wszystkim wolności.

czytaj więcej>>

Budowa dróg gminnych w miejscowościach Gęś i Jabłoń
__________________________________________________________________________

Budowa drogi gminnej nr KDG 103765L w miejscowości Gęś. Roboty wykonał: PRDM Parczew. Koszt inwestycji - 82 000 zł. Ze środków Województwa Lubelskiego Gmina Jabłoń otrzymała dotację celową na inwestycję drogową w wysokości 40 tys. zł.

czytaj więcej>>

Korowaj chleb weselny z Paszenek na Liście Produktów Tradycyjnych
__________________________________________________________________________

Na Liście Produktów Tradycyjnych figuruje od 14 października 2016 r. Produkt został zarejestrowany w kategorii wyroby piekarnicze i cukiernicze. To okrągły, ciemnozłoty placek o średnicy 26-28 cm i wysokości 6-8 cm, finezyjnie zdobiony ręcznie wykonanymi ozdobami z pieczonego ciasta: symetrycznie ułożonymi różyczkami, szyszkami, kaczuszkami oraz wieńcem z listków, a na środku "kielichem szczęścia" bądź różą. Charakteryzuje się smakiem i zapachem upieczonego świeżego chleba.

czytaj więcej>>

Wernisaż wystawy artystów ze Stowarzyszenia Twórców Kultury Nadbużańskiej
__________________________________________________________________________

Gminny Ośrodek Kultury w Jabłoniu serdecznie zaprasza na wernisaż wystawy artystów ze Stowarzyszenia Twórców Kultury Nadbużańskiej im. Janusza Kalinowskiego we Włodawie.

czytaj więcej>>

II Jarmark Pszczelarski
__________________________________________________________________________

Serdecznie zapraszamy na II Jarmark Pszczelarski, który odbędzie się 19 listopada 2016 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Parczewie. Wstep wolny. Degustacja produktów pochodzących z ula, degustacja regionalnych wyrobów z miodu, prezentacja sprzętu prszczelarskiego.

czytaj więcej>>

Zajęcia Fitness w GOK Jabłoń
__________________________________________________________________________

Gminny Ośrodek Kultury w Jabłoniu zaprasza na zajęcia fitness, zajęcia rozpoczynają się dnia 18 listopada 2016 r. (i kolejno w każdy piątek miesiąca), pierwsze zajęcia gratis, kolejne po 5 zł od osoby.

czytaj więcej>>

98 Rocznica Odzyskania Niepodległości
__________________________________________________________________________

Zapraszamy serdecznie na obchody 98 Rocznicy Odzyskania Niepodległości, które odbedą się dnia 11 listopada 2016 r. w Jabłoniu. Godz. 11.00 - Msza Święta w intencji Ojczyzny w kościele pw. św. Tomasza bpa z Willanowy w Jabłoniu.

czytaj więcej>>

XVIII Sesja Rady Gminy Jabłoń VII kadencji
__________________________________________________________________________

Zapraszamy do wzięcia udziału w XVIII Sesji Rady Gminy Jabłoń VII kadencji, która odbędzie się 14 listopada 2016 r. (poniedziałek) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Gminnej Biblioteki Publicznej w Jabłoniu.

czytaj więcej>>

Wnioski na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska pn. EKODOM
__________________________________________________________________________

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie przyjmuje wnioski od osób fizycznych na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska pn. EKODOM. Pomoc będzie udzielana w formie preferencyjnej pożyczki (oprocentowanie w wysokości 4 proc. w skali roku) z możliwością umorzenia 30 % kapitału w przypadku wymiany pieców lub kotłów węglowych na kotły c.o./c.w.u. zasilane paliwem ekologicznym
i 25 % na pozostałe przedsięwzięcia. Dofinansowanie może obejmować do 100% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. Nabór wniosków potrwa do 30 listopada 2016 r.

czytaj więcej>>

Czad i ogień – obudź czujność
__________________________________________________________________________

Co trzeci pożar powstaje w naszym mieszkaniu – tam, gdzie czujemy się najbezpieczniej i zbyt często zapominamy o potencjalnych zagrożeniach. W 2015 roku w Polsce odnotowano prawie 30 tys. pożarów mieszkań, 7414 osób trafiło do szpitala, 512 osób poniosło śmierć w pożarach, 50 osób zginęło od zatrucia tlenkiem węgla.

czytaj więcej>>

Afrykański pomór świń - zasady ochrony świń przed chorobą
__________________________________________________________________________

W ZWIĄZKU Z ODNOTOWANYMI W POLSCE PRZYPADKAMI WIRUSA AFRYKAŃSKIEGO POMORU ŚWIŃ, PAŃSTWOWY INSTYTUT WETERYNARYJNY PRZESYŁA FILM EDUKACYJNY DOTYCZĄCY ZASAD OCHRONY ŚWIŃ PRZED TĄ CHOROBĄ.

czytaj więcej>>

Konsultacje społeczne - I etap
__________________________________________________________________________

Zarząd Lokalnej Grupy Działania "Jagiellońska Przystań" informuje o przystąpieniu do aktualizacji dokumentów strategicznych stowarzyszenia i potrzebie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie dostosowania procedur oceny i wyboru operacji do nowych wytycznych Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi...

czytaj więcej>>

33 Ogólnopolski Sejmik Teatrów Wsi Polskiej w Tarnogrodzie
__________________________________________________________________________

W piątkowe popołudnie 14 pażdziernika rozpoczął się 33 Ogólnopolski Sejmik Teatrów Wsi Polskiej w Tarnogrodzie zakończył się w niedziele 16 pażdziernika. Wystąpiło 12 zespołów z całej Polski.Podziwialiśmy wspaniałe przedstawienia w oparciu o tradycje obrzędy i zwyczaje Polskiej wsi. Zespół Jarzębina z Paszenek zaprezentował teatr Spór o spadek scenariusz napisali Władysława Aleksandrowicz i Kazimierz Mackiewicz.

czytaj więcej>>

INFORMACJA O BEZPŁTANYCH KURSACH ZAWODOWYCH
__________________________________________________________________________

Młodzieżowe Centrum Kariery w Parczewie prowadzi nabór na bezpłatne szkolenia dla młodzieży w wieku 18 - 24 lata. Osoby zainteresowane powinny spełniać następujące kryteria: Wiek 18 - 24 lat (nieukończone 25 lat), nieuczące się, niepracujące, nieposiadające wykształcenia wyższego.

czytaj więcej>>

BADANIE WZROKUI POMIAR CIŚNIENIA ŚRÓDGAŁKOWEGO (PROFILAKTYKA JASKRY)
__________________________________________________________________________

W dniu: 25.10.2016r. w Ośrodku Zdrowia ul. Zamojskiego 15 w Jabłoniu w godzinach od 08:00 do 12:00 odbędą się komputerowe badania wzroku oraz pomiar ciśnienia śródgałkowego dla Mieszkańców gminy. Zapisy telefonicznie (83)356-00-24. Koszt badania ostrości wzroku - Koszt 5zł. Koszt pomiaru ciśnienia śródgałkowego - Koszt 10zł(Badanie Dodatkowe). Zapisy prowadzone będą do dnia 25.10.2016r.

czytaj więcej>>

XVII Sesja Rady Gminy Jabłoń VII kadencji
__________________________________________________________________________

Zapraszamy do wzięcia udziału w XVII Sesji Rady Gminy Jabłoń VII kadencji, która odbędzie się 10 października 2016 r. (poniedziałek) o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Gminnej Biblioteki Publicznej w Jabłoniu.

czytaj więcej>>

Ogłoszenie Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu "Rozwój przedsiębiorczości
- rozwój usług rolniczych"
__________________________________________________________________________

Warunki i tryb przyznawania pomocy, w tym szczegółowe informacje o prawach i obowiązkach beneficjentów, określa rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Rozwój przedsiębiorczości - rozwój usług rolniczych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, którego treść dostępna jest na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.minrol.gov.pl oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) www.arimr.gov.pl.

czytaj więcej>>

Rozwój usług rolniczych, zasady konkurencyjności wyboru wykonawców - ARiMR - Szkolenie
__________________________________________________________________________

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zaprasza 20 października 2016 r. na szkolenie organizowane przez Biuro Wsparcia Inwestycyjnego Lubelskiego OR i BP w Parczewie.

czytaj więcej>>

Ogłoszenie w sprawie konsultacji społecznych projektu rocznego programu współpracy Gminy Jabłoń z organizacjami pozarządowymi
__________________________________________________________________________

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239, z późn.zm.), Wójt Gminy Jabłoń zaprasza zainteresowane organizacje pozarządowe i
podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy do konsultacji projektu "Rocznego programu współpracy Gminy Jabłoń z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017".

czytaj więcej>>

Zaproszenie na IV Towarzyskie Zawody Spiningowe na zbiorniku wodnym w Paszenkach
__________________________________________________________________________

Miejsce i termin : Zbiornik Paszenki - 9 październik 2016 r. 2. Organizator : Koło Wędkarskie "Sazan" i Samorząd Gminy Jabłoń. 3 Uczestnicy : Wędkarze z kół Okręgu PZW w Białej Podlaskiej i porozumienia ściany wschodniej posiadający aktualne opłaty wędkarskie na 2016 r.

czytaj więcej>>

Spotkanie informacyjno - konsultacyjne - Lokalna Grupa Działania "Jagiellońska Przystań"
__________________________________________________________________________

Lokalna Grupa Działania "Jagiellońska Przystań" zaprasza na spotkanie informacyjno - konsultacyjne, które odbędzie się 23 września 2016 r. o godz. 9:00 w Gminnej Bibliotece Publicznej w Jabłoniu.

czytaj więcej>>

Jubileusz 90 lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Jabłoniu - 10.09.2016
__________________________________________________________________________

10 września 2016 roku odbył się Jubileusz 90- lecia OSP w Jabłoniu. Było to podniosłe wydarzenie nie tylko dla strażaków, ale również dla całej społeczności Jabłonia. Uroczystości jubileuszowe rozpoczęto uroczystą mszą św. odprawioną w kościele w Jabłoniu w intencji strażaków, którą koncelebrował proboszcz parafii Jabłoń ks. Robert Mączka. Oprawę uroczystej mszy św. stworzyła Orkiestra Dęta OSP z Ostrowa Lubelskiego.

czytaj więcej>>

Dożynki Powiatu Parczewskiego - Jabłoń 2016
__________________________________________________________________________

4 września 2016r. w Jabłoniu miały miejsce Dożynki Powiatu Parczewskiego. Organizatorem tegorocznego Święta Plonów był Samorząd Powiatu Parczewskiego i Gminy Jabłoń oraz jednostki wspomagające: Gminny Ośrodek Kultury w Jabłoniu i Gminna Biblioteka Publiczna - Centrum Kultury w Parczewie. Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą dziękczynną w kościele parafialnym pw. św. Tomasza Bpa z Willanowy w Jabłoniu, którą odprawił ks. proboszcz Robert Mączka. Podczas nabożeństwa pobłogosławił wieńce, chleby dożynkowe...

czytaj więcej>>

Europejski Tydzień Sportu w Zespole Placówek Oświatowychw Jabłoniu
__________________________________________________________________________

Od poniedziałku do piątku tj. 12-16 września 2016 r.w godzinach 17.00-21.00 w ramach Europejskiego Tygodnia Sportu zapraszamy na salę sportową przy Zespole Placówek Oświatowych w Jabłoniu.

 

Przydomowe oczyszczalnie ścieków - wstępne zapisy
__________________________________________________________________________

Urząd Gminy Jabłoń prowadzi wstępne zapisy dla właścicieli nieruchomości zainteresowanych budową przydomowych oczyszczalni ścieków z wykorzystaniem dofinansowania środków PROW 2014-2020. Średni koszt przydomowej oczyszczalni na podstawie analizy kosztów poprzedniego etapu to około 13.800 zł netto z tego wkład własny 30 % kosztów inwestycji.

czytaj więcej>>

AZBEST - Nabór uzupełniający
__________________________________________________________________________

Wójt Gminy Jabłoń informuje, iż w terminie od dnia 08-14.09.2016 r. w Urzędzie Gminy przyjmowane będą w ramach naboru uzupełniającego wnioski dotyczące realizacji zadania dofinansowania nowych pokryć dachowych w roku 2016, w ramach projektu "Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie Województwa Lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania".

czytaj więcej>>

Nabór wniosków przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
__________________________________________________________________________

Rolniku, jeżeli chcesz rozpocząć działalność w dziedzinie przetwórstwa to od 29.09 do 28.10.2016 r. ARiMR prowadzi nabór wniosków na małe przetwórstwo, czyli wsparcie inwestycji w przetwarzanie i obrót produktów rolnych. Max poziom dotacji to 300 tys. zł Umów się na indywidualne bezpłatne spotkanie informacyjne na temat możliwości pozyskania dotacji.

czytaj więcej>>

BEZPŁATNE szkolenia oraz płatny staż w ramach projektu "Kierunek - PRACA"
OSTATNIE WOLNE MIEJSCA
__________________________________________________________________________

Jeśli jesteś osobą młodą (do 29 roku życia), nie kształcisz się oraz zamieszkujesz na terenie powiatów: lubartowskiego, łęczyńskiego, parczewskiego, włodawskiego, bialskiego lub w mieście Biała Podlaska weź udział w bezpłatnych szkoleniach zawodowych organizowanych przez Lubelską Fundację Rozwoju.

czytaj więcej>>

Informacja o włączeniu syren alarmowych
__________________________________________________________________________

Informujemy, iż w dniu 1 września 2016 r. o godz. 12.00 zostaną włączone syreny alarmowe na 1 minutę - sygnał ciągły. Włączenie syren alarmowych będzie wyrazem pamięci o 77 rocznicy wybuchu II wojny światowej.

czytaj więcej>>

Ogłoszenie - I przetarg
__________________________________________________________________________

WÓJT GMINY JABŁOŃ, 21-205 Jabłoń ul. Augusta Zamoyskiego 27 woj. Lubelskie ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność GMINY JABŁOŃ

czytaj więcej>>

INFORMACJA - STYPENDIUM SZKOLNE 2016/2017
__________________________________________________________________________

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego w roku szkolnym 2016/2017 należy składać
od 1 do 15 września 2016 r. w Urzędzie Gminy Jabłoń - pok. nr 10, I piętro

 

Zakończenie wakacji na Orliku w Jabłoniu
__________________________________________________________________________

Zapraszamy serdecznie na zakończenie wakacji na Orliku w Jabłoniu. Odbędą się rozgrywki turniejowe w piłkę nożną w kat : dzieci z rocznika 2007 i młodsze, dzieci z roczników 2006-2004, mecz piłki nożnej pomiędzy rodzicami...

czytaj więcej>>

INSPEKCJA WETERYNARYJNA - GŁÓWNY LEKARZ WETERYNARII
__________________________________________________________________________

W związaku z aktualną sytuacją epizootyczną w zakresie występowania afrykańskiego pomoru świń na terytorium Polski, Główny Lekarz Weterynarii informuje co następuje. Ubój świń na użytek własny może być prowadzony przez hodowców wyłącznie pod warunkiem spełnienia wszystkich warunków wskazanych w odpowiednich przepisach prawa...

czytaj więcej>>

Apel Głównego Lekarza Weterynarii
__________________________________________________________________________

W polsce wystąpiły kolejne ogniska afrykańskiego pomoru świń (ASF) spowodowane nieodpowiedzialnym postępowaniem człowieka. Apeluje do rolników, których gospodarstwa znajdują się w strefach, gdzie wprowadzono restrykcje weterynaryjne, aby nie nabywali świń bez oznakowania i świadectw zdrowia oraz z niewiadomego źródła...

czytaj więcej>>

XVI Sesja Rady Gminy Jabłoń VII kadencji
__________________________________________________________________________

Zapraszamy do wzięcia udziału w XVI Sesji Rady Gminy Jabłoń VII kadencji, która odbędzie się 29 sierpnia 2016 r. (poniedziałek) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Gminnej Biblioteki Publicznej w Jabłoniu.

czytaj więcej>>

Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Jabłoń - 14.08.2016 r.
__________________________________________________________________________

W dniu 14.08.2016 r na Orliku w Gęsi rozegrany został kolejny turniej piłki nożnej o Puchar Wójta Gminy Jabłoń. Do rozgrywek przystąpiło 5 drużyn, które rozegrały turniej w systemie każdy z każdym. Były to: Dawidy, Królewscy (Milanów), Orlik Jabłoń, Podmuch Palestyna (Rossosz) oraz gospodarze zawodów z Gęsi. Mecze rozgrywano 2x7 minut.

czytaj więcej>>

INFORMACJA DLA HODOWCÓW TRZODY CHLEWNEJ DOTYCZĄCA AFRYKAŃSKIEGO POMORU ŚWIŃ
__________________________________________________________________________

W związku z kolejnymi ogniskami afrykańskiego pomoru świń (ASF) na terenie woj. podlaskiego informujemy iż odnotowano do tej pory 9 ognisk choroby w hodowlach trzody chlewnej. Za świnie zabite, poddane ubojowi oraz padłe w wyniku zastosowanych zabiegów nakazanych przez IW przy zwalczaniu afrykańskiego pomoru świń przysługuje odszkodowanie ze środków budżetu państwa.

czytaj więcej>>

POWIATOWE IGRZYSKA LZS PARCZEW 2016
__________________________________________________________________________

Po raz kolejny obroniliśmy tytuł najlepszej Gminy na IX Igrzyskach Sportowo-Rekreacyjnych Mieszkańców Ziemi Parczewskiej! Pomimo ciężkich warunków atmosferycznych nasza ekipa w każdej konkurencji radziła sobie świetnie dowodem na to jest fakt że na 14 konkurencji drużynowych aż 7x nasi zawodnicy stawali na najwyższym podium 6x byliśmy drudzy i tylko raz tuż za podium na miejscu czwartym.

czytaj więcej>>

Informacja Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Parczewie
__________________________________________________________________________

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Parczewie zaprasza na bezpłatne szkolenia. Szczegóły w załączeniu.

czytaj więcej>>

43 Sejmik Wiejskich Zespołów Teatralnych w Stoczku Łukowskim
__________________________________________________________________________

W dniu 19 czerwca 2016 roku zespół Jarzębina z Paszenek brał udział w eliminacjach międzywojewódzkich 43 Sejmiku Wiejskich Zespołów Teatralnych w Stoczku Łukowskim. Zaprezentował widowisko "Spór o spadek". Rada Programowa tegorocznej edycji zakwalifikowała nasz zespół do Ogólnopolskiego Sejmiku Teatrów Wsi Polskiej w Tarnogrodzie.

czytaj więcej>>

Zarządzenie nr 23/16 WÓJTA GMINY JABŁOŃ
__________________________________________________________________________

Zarządzenie nr 23/16 WÓJTA GMINY JABŁOŃ z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

czytaj więcej>>

EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU
__________________________________________________________________________

We wrześniu 2016 r. we wszystkich państwach Unii Europejskiej będzie obchodzony Europejski Tydzień Sportu (ETS) - inicjatywa Komisji Europejskiej zapoczątkowana w 2015 r. To ogólnoeuropejskie wydarzenie powstało z myślą o wszystkich obywatelach, bez względu na wiek, pochodzenie lub poziom sprawności i realizowane jest pod hasłem #BeActive (Bądź Aktywny)

czytaj więcej>>

List Prezesa KRUS skierowany do rolników
__________________________________________________________________________

Szanowni rolnicy, lato to dla Państwa czas intensywnej pracy. Związane z nią zmęczenie, pośpiech, chwilowa nieuwaga, nasilają ryzyko wypadku. Tragiczne w skutkach są zwłaszcza pochwycenia przez prasy i przyczepy do zbioru siana i słomy, przygniecenia przez przewrócone ciągniki czy maszyny rolnicze. Wielu wypadków można by uniknąć, przestrzegając zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym.

czytaj więcej>>

Zapraszamy do udziału w kursie języka angielskiego w ramach projekt "Kompetentni"
__________________________________________________________________________

Projekt skierowany jest do osób w wieku 25 lat i więcej, posiadających wykształcenie max. ponadgimnazjalne, zgłaszające z własnej inicjatywy chęć podniesienia umiejętności z języka angielskiego, zamieszkujących na terenie województwa lubelskiego.

czytaj więcej>>

AZBEST - OSTATNI NABÓR !
__________________________________________________________________________

Wójt Gminy informuje, iż w terminie od dnia 11 do 15 lipca 2016r. w Urzędzie Gminy Jabłoń, w ramach naboru uzupełniającego, przyjmowane będą wnioski dotyczące bezpłatnego zdjęcia i odbioru pokryć dachowych zawierających azbest (płyty eternitowe) na rok 2016 w ramach projektu "Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie Województwa Lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania".

czytaj więcej>>

Konkurs na wybór partnera do opracowania i realizacji projektu
__________________________________________________________________________

Wójt Gminy Jabłoń ogłasza otwarty konkurs na wybór partnera do opracowania i realizacji projektu pt. "Dostosowanie obiektu konserwatorskiego na potrzeby Muzeum Augusta Zamoyskiego w Jabłoniu" przewidzianego do złożenia w konkursie, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 7 Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne.

czytaj więcej>>

Lubelski piknik z okazji szczytu NATO
__________________________________________________________________________

Wojewoda lubelski profesor Przemysław Czarnek oraz szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Lublinie płk dypl. Piotr Chudzik zapraszają mieszkańców województwa lubelskiego na „Ogólnopolskie Dni NATO – Lublin razem z NATO”. Wydarzenie odbędzie się w dn. 8-9 lipca 2016 roku w Lublinie pod honorowym patronatem ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza.

czytaj więcej>>

Dożynki Powiatu Parczewskiego w Jabłoniu
__________________________________________________________________________

W związku z organizacją Dożynek Powiatu Parczewskiego w Jabłoniu, które odbędą się 4 września 2016r. w Jabłoniu na stadionie sportowym zapraszamy do składania ofert na: 1. Zapytanie ofertowe - "Dmuchańce" 2. Zapytanie ofertowe - Lody 3. Zapytanie ofertowe - "Ogródek Piwny"

czytaj więcej>>

Kolonie nad morzem
__________________________________________________________________________

Lubelska Izba Rolnicza wraz z Krajową Radą Izb Rolniczych organizują 14 dniowe kolonie dofinansowane ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników dla dzieci i młodzieży szkolnej do 16 roku życia ( najstarsze dzieci urodzone w roku 2000), których przynajmniej jedno z rodziców jest ubezpieczone w pełnym zakresie (jednocześnie na ubezpieczenie emerytalno – rentowe oraz chorobowe, wypadkowe i macierzyńskie) lub jedno z rodziców jest uprawnione do świadczeń z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – w okresie jakim jest organizowana kolonia.

czytaj więcej>>

"Otoczcie dzieci parasolem bezpieczeństwa, podarujcie im szczęśliwe dzieciństwo"
__________________________________________________________________________

Szanowni Rolnicy, Drogie Dzieci, za kilka dni koniec roku szkolnego i wyczekiwane przez dzieci letnie wakacje. Część z nich wyjedzie na obozy, kolonie, turnusy rehabilitacyjne. Jednak wiele dzieci z terenów wiejskich pozostanie w gospodarstwie swoich rodziców, mających w tym okresie szczególnie dużo pracy. Z jej sezonowym nasileniem wzrasta niestety ryzyko wypadków.

czytaj więcej>>

Uchwała w sprawie zatwierdzenia listy operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”
__________________________________________________________________________

W dniu 14 czerwca 2016 r. Zarząd Województwa Lubelskiego podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania 7.2 „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

czytaj więcej>>

Biała Niedziela w Gminie Jabłoń - 2016
__________________________________________________________________________

W dniu 5 czerwca 2016 r. w Zespole Placówek Oświatowych w Jabłoniu odbyła się „Biała Niedziela”, w której uczestniczyło 11 lekarzy specjalistów i 6 pielęgniarek z 1 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką w Lublinie. Pacjentom z terenu Gminy Jabłoń udzielono porad i świadczeń zdrowotnych: Liczba udzielonych konsultacji lekarzy specjalistów: kardiolog - 21 okulista (2 lekarzy) - 48 pulmonolog - 19 laryngolog - 24 ginekolog - 36 neurolog - 24 geriatra - 17 ortopeda - 29 dermatolog - 32 chirurg-urolog - 23 RAZEM KONSULTACJI - 273

czytaj więcej>>

Ankietowe Badania Rolne
__________________________________________________________________________

Od 1 czerwca do 31 lipca realizowane są przez GUS Ankietowe badania rolne : badanie struktury gospodarstw rolnych (R-SGR), Badanie pogłowia bydła, owiec i drobiu oraz produkcji zwierzęcej (R-ZW-B), Badanie pogłowia świń i produkcji żywca wieprzowego (R-ZW-S).

czytaj więcej>>

Powiatowe Zawody Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych CTIF
__________________________________________________________________________

W pierwszą sobotę czerwca w Parczewie odbyły się Powiatowe Zawody Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych wg. regulaminu CTIF. Otwarcia zawodów dokonał : Wiceprezes OP ZOSP RP w Parczewie Wiesław Nowak oraz
Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Parczewie st.bryg.mgr.inż. Bernard Lipko. Powitano wszystkie drużyny i przybyłych gości oraz widzów na trybunach i rozpoczęto zawody.

czytaj więcej>>

Podsumowanie Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego pt. "Zapobiegajmy pożarom"
__________________________________________________________________________

Z oceny prac plastycznych Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego " Zapobiegajmy pożarom" dokonanej przez komisję ds. Młodzieży OW ZOSP RP w Lublinie, 09 lutego 2016 r. w składzie: 1. Andrzej Biernat - przewodniczący 2. Andrzej Grzesiuk - członek 3. Krzysztof Karaś - członek 4. Zbigniew Narolski - członek 5. Dariusz Gawlik - członek Stwierdzono, że do oceny na szczeblu wojewódzkim przesłano 142 prace z terenu województwa, wykonane różną techniką, z czego do oceny na szczeblu centralnym wybrano prace w poszczególnych grupach w/w jn:.

czytaj więcej>>

Dofinansowanie nowych pokryć dachowych w roku 2016 - NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY
__________________________________________________________________________

Wójt Gminy Jabłoń informuje, iż w terminie od dnia 06.06-10.06.2016 r. w Urzędzie Gminy przyjmowane będą w ramach naboru uzupełniającego wnioski dotyczące realizacji zadania dofinansowania nowych pokryć dachowych w roku 2016, w ramach projektu "Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie Województwa Lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania".

czytaj więcej>>

XVII Ogólnopolski Festiwal w Krainie Pierogów na Kulinarnym Szlaku Wschodniej Polski Bychawa 28-29 maja 2016 r.
__________________________________________________________________________

Dnia 28 maja zespół Jarzębina z Paszenek promował produkty regionalne i tradycyjne z Gminy Jabłoń : takie jak korowaj - chleb weselny, parowańce z jagodami, pierogi zapiekane z soczewicą i mięsem oraz koladniki (pieczywo dla kolędników). Na scenie zespół przedstawił teatr obrzędowy - "Korowaj chleb weselny z Paszenek".

czytaj więcej>>

Dzień Rodziny w Szkole Podstawowej im. SGO "Polesie" w Jabłoniu
__________________________________________________________________________

Szkoła Podstawowa im. SGO "Polesie" w Jabłoniu zaprasza na DZIEŃ RODZINY, który odbędzie się 4 czerwca 2016 roku o godzinie 9.30 na kompleksie boisk Orlik 2012 w Jabłoniu.

czytaj więcej>>

Ogłoszenie o konkursie
__________________________________________________________________________

ZARZĄD STOWARZYSZENIA "SZKOŁA MARZEŃ" w DAWIDACH ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Dawidach

czytaj więcej>>

Nowe nakładki bitumiczne na trzech drogach powiatowych w Gminie Jabłoń
__________________________________________________________________________

Przy współpracy samorządów Gminy Jabłoń oraz Powiatu Parczewskiego zostały wyremontowane trzy odcinki nawierzchni na drogach powiatowych o łącznej długości : 2,540 km za kwotę 270 000 zł, przy równym udziale finansowym z obydwu stron.

czytaj więcej>>


Realizacja projektu "Razem możemy więcej" - Stowarzyszenie "SZKOŁA MARZEŃ"
__________________________________________________________________________

Szkoła Podstawowa w Dawidach - Stowarzyszenie " SZKOŁA MARZEŃ" uczestniczy w projekcie " Lubelskie Lokalnie- Mikrodotacje FIO" finansowanego ze środków Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

czytaj więcej>>

Biała Niedziela - 5 czerwca 2016 r.
__________________________________________________________________________

Dariusz Łobejko - Wójt Gminy Jabłoń, Jerzy Maśluch - Starosta Powiatu Parczewskiego, Marcin Sygut - Komendant 1 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ w Lublinie zapraszają Mieszkańców Gminy Jabłoń w dniu 5 czerwca 2016 roku w godzinach 10.00 - 15.00 do Zespołu Placówek Oświatowych, Gimnazjum im. W. Witosa w Jabłoniuna bezpłatne konsultacje lekarzy specjalistów...

czytaj więcej>>

Dzień poświęcony Jadwidze Tokarskiej - 22.05.2016
__________________________________________________________________________

Serdecznie zapraszamy na DZIEŃ POŚWIĘCONY JADWIDZE TOKARSKIEJ "Pod wspólnym dachem", który odbędzie się dnia 22 maja 2016 roku.

czytaj więcej>>

DZIEŃ INTEGRACJI - 19.05.2016
__________________________________________________________________________

Serdecznie zapraszamy na DZIEŃINTEGRACJI "Pod wspólnym dachem", który odbędzie się dnia 19 maja 2016 roku. W programie pokazy z fizyki i chemii, projekty edukacyjne uczniów gimnazjum...

czytaj więcej>>

Międzygminne zawody sportowo pożarnicze 2016
__________________________________________________________________________

Dnia 8.05.2016 w Jabłoniu, odbyły się międzygminne zawody sportowo pożarnicze. W zawodach udział wzięły jednostki OSP z terenu gmin : Sosnowica, Podedwórze, Jabłoń.

czytaj więcej>>

XIII Sesja Rady Gminy Jabłoń VII kadencji
__________________________________________________________________________

Zapraszamy do wzięcia udziału w XIII Sesji Rady Gminy Jabłoń VII kadencji, która odbędzie się 19 maja 2016 r. (czwartek) o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Gminnej Biblioteki Publicznej w Jabłoniu.

czytaj więcej>>

LGD „Jagiellońska Przystań” ogłasza nabór na stanowisko specjalisty ds. operacji
__________________________________________________________________________

Lokalna Grupa Działania „Jagiellońska Przystań” 21-200 Parczew, ul. Harcerska 8, tel. 83 354 37 34 ogłasza nabór na stanowisko specjalisty ds. operacji: Zakres obowiązków: 1. Organizacja naborów wniosków w ramach wsparcia realizacji operacji dot. Lokalnej Strategii Rozwoju (dalej LSR) zgodnie z harmonogramem naboru wniosków, w tym: przygotowywanie wniosku o uzgodnienie terminu naboru z Zarządem...

czytaj więcej>>

Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
__________________________________________________________________________

Wykładany do publicznego wglądu projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko obejmuje tereny zabudowy zagrodowej i zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w miejscowościach: Jabłoń, Dawidy, Kolano, Gęś i Kudry.

czytaj więcej>>

I Gminny Rajd Rowerowy - 2016
__________________________________________________________________________

19 czerwca 2016r. odbędzie się I Gminny Rajd Rowerowy, którego organizatorem jest Wójt Gminy Jabłoń, Gminny Ośrodek Kultury w Jabłoniu, Szkoła Podstawowa w Gęsi i Ochotnicza Straż Pożarna w Jabłoniu. Rajd ma na celu popularyzację turystyki rowerowej jako formy rekreacji i aktywnego wypoczynku na rowerach, promocję walorów turystyczno - krajoznawczych gminy Jabłoń...

czytaj więcej>>

OBWIESZCZENIE
__________________________________________________________________________

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłoń.

czytaj więcej>>

ZAPRASZAMY NA MIĘDZYGMINNE ZAWODY SPORTOWO POŻARNICZE 2016
__________________________________________________________________________

Zapraszamy na Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze, które odbędą się dnia 8 maja 2016 r. o godzinie 10.00 na stadionie sportowym w Jabłoniu. W zawodach wezmą udział jednostki OSP z terenu gmin : Sosnowica, Podedwórze, Jabłoń.

czytaj więcej>>

ZAPRASZAMY NA BADANIE WZROKU I POMIAR CIŚNIENIA ŚRÓDGAŁKOWEGO
(PROFILAKTYKA JASKRY I ZAĆMY)
__________________________________________________________________________

W dniu: 10.05.2016r. w Ośrodku Zdrowia ul. Zamojskiego 15 w Jabłoniu w godzinach od 8:00 do 12:00 odbędą się badania wzroku oraz pomiar ciśnienia śródgałkowego dla Mieszkańców gminy. Zapisy telefonicznie (83)356-00-24. Koszt badania ostrości wzroku - 5zł. Koszt pomiaru ciśnienia śródgałkowego - 10zł. Zapisy prowadzone będą do dnia 10.05.2016r.

czytaj więcej>>

Powiatowy Przegląd Kapel i Śpiewaków Ludowych - Dębowa Kłoda 2016
__________________________________________________________________________

Powiatowy Przegląd Kapel i Śpiewaków Ludowych "Śladami Pieśni i Tradycji" odbył się 24 kwietnia 2016r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Dębowej Kłodzie. W prezentacjach stanowiących eliminacje na Wojewódzki Przegląd Kapel i Śpiewaków Ludowych w Lublinie, który odbędzie się 29 maja 2016r. w Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie. Kolejnym etapem, a zarazem kończącym ten przegląd będzie 50. Ogólnopolski Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym, który odbędzie się w dniach 23 - 26 czerwca 2016r.

czytaj więcej>>

Informacja Zarządu Dróg Powiatowych w Parczewie
__________________________________________________________________________

W związku z powtarzającymi się w ostatnich latach gwałtownymi i intensywnymi opadami deszczu, mając na uwadze porządek i bezpieczeństwo wszystkich użytkowników naszych dróg oraz terenów przyległych do nich, Zarząd Dróg Powiatowych w Parczewie informuje...

czytaj więcej>>

KONKURS HISTORYCZNO-LITERACKI "Jadwiga Tokarska - spojrzenie mieszkańców Jabłonia"
__________________________________________________________________________

Proponujemy dorosłym mieszkańcom Gminy Jabłoń wzięcie udziału w konkursie, którego celem jest rozwijanie zainteresowań przeszłością Gminy Jabłoń oraz ludzi w niej mieszkających, którzy wpisali się na stałe w karty historii naszej gminy.

czytaj więcej>>

Powiatowy Przegląd Teatrów Wiejskich "Śladami Pieśni i Tradycji" w Paszenkach
__________________________________________________________________________

17 kwietnia 2016 r. w Wiejskim Domu Kultury w Paszenkach odbył się już po raz kolejny Powiatowy Przegląd Teatrów Wiejskich. Organizatorami przeglądu byli : Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie, Powiatowa Biblioteka Publiczna - Centrum Kultury w Parczewie, Wójt Gminy Jabłoń, Wiejski Dom Kultury w Paszenkach i Gminny Ośrodek Kultury w Jabłoniu.

czytaj więcej>>

Masz pytania o program rodzina 500+ ?
__________________________________________________________________________

Rodzina 500 plus. Bus rządowego programu odwiedza Gminę Jabłoń.

czytaj więcej>>

Informacja dotycząca usuwania wyrobów azbestowych - 2016
__________________________________________________________________________

Wójt Gminy informuje, iż w terminie od dnia 18 do 29 kwietnia 2016r. w Urzędzie Gminy Jabłoń, w ramach naboru uzupełniającego, przyjmowane będą wnioski dotyczące bezpłatnego zdjęcia i odbioru pokryć dachowych zawierających azbest (płyty eternitowe) na rok 2016 w ramach projektu "Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie Województwa Lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania".

czytaj więcej>>

Zgłoszenie zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni
ścieków do ewidencji gminnej
__________________________________________________________________________

W związku z obowiązkiem ewidencjonowania zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków wynikającym z art. 3 ust. 3 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250), uprzejmie proszę o wypełnienie poniższego zgłoszenia i przekazanie do Urzędu Gminy Jabłoń (pokój nr 7) osobiście, pocztą lub w formie elektronicznej na adres email: gzk@jablon.pl

czytaj więcej>>

Nestle buduje siłownie miejskie w całej Polsce
__________________________________________________________________________

Chcesz żeby jedna z nich znalazła się w naszej gminie? Wejdź na NestlePorusza.pl zagłosuj na Szkołę Podstawową w Gęsi i powalcz o zwycięstwo.

czytaj więcej>>

Oferta edukacyjna szkoły Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Parczewie
__________________________________________________________________________

Oferta edukacyjna szkoły Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Parczewie w roku szkolnym 2016/2017.

czytaj więcej>>

INFORMACJA
__________________________________________________________________________

Dyżur Dzielnicowego Komendy Powiatowej Policji w Parczewie mł. asp. Gabriel Juszczyński, tel. kom. 798-003-585, tel. (0-83) 355-32-50 Gminna Biblioteka Publiczna w Jabłoniu, ul. J. Tokarskiej 2/3 w każdą pierwszą i trzecią środę miesiąca od godz. 9:00 do 13:00

czytaj więcej>>

INFORMACJA
__________________________________________________________________________

Gmina Jabłoń informuje, że od 4 kwietnia 2016 r. rozpoczęto działania modernizacyjne, związane z wymianą złoż filtracyjnych w 4 filtrach ciśnieniowych na Stacji Ujęcia Wody w Jabłoniu. Planowana jest etapowa, jednostkowa wymiana złoż w poszczególnych filtrach, przy pracy pozostałych.

czytaj więcej>>

Zaproszenie na Powiatowy Przegląd Teatrów Wiejskich "Śladami pieśni i tradycji"
__________________________________________________________________________

Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie, Powiatowa Biblioteka Publiczna-Centrum Kultury w Parczewie, Wójt Gminy Jabłoń, Gminny Ośrodek Kultury w Jabłoniu, Wiejski Dom Kultury w Paszenkach zapraszają na Powiatowy Przegląd Teratrów Wiejskich "Śladami pieśni i tradycji" 17 kwietnia 2016 (niedziela) godz. 13.00 w Wiejskim Domu Kultury w Paszenkach.

czytaj więcej>>

Zapisy na kotły i ogniwa fotowoltaiczne w Gminie Jabłoń
__________________________________________________________________________

W związku ze zmianą przez Urząd Marszałkowski w Lublinie warunków konkursu związanego z Odnawialnymi Źródłami Energii, Urząd Gminy Jabłoń prowadzi dodatkowe zapisy osób zainteresowanych...

czytaj więcej>>

Turniej szachowy i warcabowy
__________________________________________________________________________

Gminny Ośrodek Kultury w Jabłoniu zaprasza dzieci, młodzież oraz dorosłych na turniej szachowy oraz turniej warcabowy, który odbędzie się dnia 17.04.2016 r. o godzinie 16.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Jabłoniu.

czytaj więcej>>

Konkurs Plastyczny pt. "Baranek Wielkanocny"
__________________________________________________________________________

Dnia 23.03.2016r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Jabłoniu odbyło się podsumowanie i wyłonienie zwycięzców konkursu. Po obejrzeniu 46 prac Komisja w składzie: 1. Zbigniew Smółko - redaktor tygodnika Wspólnota Parczewska 2. Katarzyna Matczuk - dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Jabłoniu 3. Magdalena Łukasiuk - animator kultury Gminnego Ośrodka Kultury w Jabłoniu Postanowiła przyznać następujące miejsca w poszczególnych kategoriach wiekowych...

czytaj więcej>>

I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Parczewie
__________________________________________________________________________

Propozycja klas pierwszych 2016/2017 - IA - klasa humanistyczna z rozszerzonym językiem polskim, historią i językiem angielskim, IC - klasa turystyczna z rozszerzoną geografią, wiedzą o społeczeństwie i językiem angielskim...

czytaj więcej>>

Lubelski Festiwal Produktów Regionalnych i Tradycyjnych
__________________________________________________________________________

W niedzielę Palmową w Muzeum Wsi Lubelskiej odbył się Lubelski Festiwal Produktów Regionalnych i Tradycyjnych. W festiwalu udział wzięło ponad 100 wystawców z całej lubelszczyzny. Z zaproszenia skorzystal też zespół Jarzębina z Paszenek. Zespół na swoim stoisku zaprezentował tradycyjne ciasta wielkanocne , stroiki i palmy wielkanocne wykonane przez Panie z zespołu.

czytaj więcej>>

INFORMACJA
__________________________________________________________________________

Gmina Jabłoń informuje, że w ramach prowadzonego monitoringu jakości wody, w dniu 18 marca 2016 r. pobrano do badań laboratoryjnych próbki wody w ramach monitoringu kontrolnego i przeglądowego. Po zapoznaniu się z wynikami badań informujemy, że woda odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia...

czytaj więcej>>

Ogłoszenie - taryfa za wodę i ścieki
__________________________________________________________________________

Gmina Jabłoń działając na podstawie art. 24 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 139), ogłasza „Taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków" obowiązującą od 1 kwietnia 2016 roku do 31 marca 2017 roku.

czytaj więcej>>

XII Sesja Rady Gminy Jabłoń VII kadencji
__________________________________________________________________________

Zapraszamy do wzięcia udziału w XII Sesji Rady Gminy Jabłoń VII kadencji, która odbędzie się 18 marca 2016 r. (piątek) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Gminnej Biblioteki Publicznej w Jabłoniu.

czytaj więcej>>

Program "Rodzina 500 plus"
__________________________________________________________________________

Uprzejmie informujemy, iż wnioski o przyznanie świadczenia wychowawczego można składać od 1 kwietnia 2016 r. Obsługę świadczeń rodzinnych, w tym również świadczenia wychowawczego realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłoniu.

czytaj więcej>>

XX Turniej o Puchar Wójta Gminy Jabłoń w tenisie stołowym
__________________________________________________________________________

W dniu 27.02.2016 r. w sali Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Jabłoniu odbył się XX Turniej o Puchar Wójta Gminy Jabłoń w tenisie stołowym.

czytaj więcej>>

Ferie w Wiejskim Domu Kultury w Kolanie
__________________________________________________________________________

Od dnia 15.02 do 26. 02. 2016r. w Wiejskim Domu Kultury w Kolanie podczas ferii odbywały się zajęcia dla dzieci. Prowadzone były przez pracownika kultury i biblioteki gminnej po dwie godziny dziennie.

czytaj więcej>>

Biuro Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Parczewie informuje :
__________________________________________________________________________

Biuro Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Parczewie informuje, iż w dniu 3 marca 2016 roku o godz. 11.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Jabłoń odbędzie się szkolenie...

czytaj więcej>>

Montaż kotłów centralnego ogrzewania - paliwo typu pellet [PRZEDŁUŻONE ZAPISY]
__________________________________________________________________________

Urząd Gminy Jabłoń prowadzi zapisy osób zainteresowanych montażem kotłów centralnego ogrzewania spalających paliwo typu pellet w jednorodzinnych budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Jabłoń.

czytaj więcej>>

XX Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Wójta Gminy Jabłoń
__________________________________________________________________________

Serdecznie zapraszamy na XX Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Wójta Gminy Jabłoń, który odbędzie się 27.02.2016 r.

czytaj więcej>>

Gminny Turniej Wiedzy Pożarniczej "Młodzież Zapobiega Pożarom" Jabłoń 2016
__________________________________________________________________________

W lutym 2016 r. odbyły się w gminie Jabłoń eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież zapobiega pożarom." Turniej miał na celu propagowanie wśród dzieci i młodzieży szkolnej, znajomości tradycji i historii straży pożarnej, przepisów z zakresu ochrony ludności, ekologii i ratownictwa, znajomości sprzętu ratowniczo- gaśniczego oraz zasad udzielania pierwszej pomocy.

czytaj więcej>>

"Zapusty na ludowo" w Paszenkach
__________________________________________________________________________

W Gminie Jabłoń podtrzymujemy i kultywujemy pieśni, obrzędy i tradycje ludowe organizując różnego rodzaju spotkania, przeglądy i uroczystości związane z kulturą naszego regionu.

czytaj więcej>>

Ferie zimowe w Gminnym Ośrodku Kultury w Jabłoniu
__________________________________________________________________________

Zapraszamy do wzięcia udziału w zajęciach organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Jabłoniu, które odbędą się podczas ferii zimowych w godzinach 13.00 - 15.00

czytaj więcej>>

KONKURS Starosty Parczewskiego „Lider Przedsiębiorczości Powiatu Parczewskiego 2015”
__________________________________________________________________________

Starosta Parczewski zaprasza do udziału w konkursie „Lider Przedsiębiorczości Powiatu Parczewskiego 2015”, którego celem jest nagrodzenie różnych form działalności gospodarczej za szczególne osiągnięcia na rzecz rozwoju i promocji Powiatu Parczewskiego. Konkurs skierowany jest do przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Powiatu Parczewskiego. Nagrodą w konkursie jest statuetka oraz dyplom stanowiący potwierdzenie przyznania nagrody.

czytaj więcej>>

POŻYCZKA NA ROZWÓJ
__________________________________________________________________________

Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego "OIC Poland" z siedzibą w Lublinie uprzejmie informuje o ofercie preferencyjnych pożyczek na finansowanie na terenie województwa lubelskiego przedsięwzięć związanych z rozszerzeniem prowadzonej działalności gospodarczej przez mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

czytaj więcej>>

Nabór na solary
__________________________________________________________________________

Gmina Jabłoń informuje, że planuje realizację inwestycji "Gmina z Energią" polegającej na zakupie i montażu instalacji solarnych produkujących ciepłą wodę użytkową z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii.

czytaj więcej>>

BEZPŁATNE BADANIA MAMMOGRAFICZNE
__________________________________________________________________________

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne badania mammograficzne dla Pań w wieku od 50 do 69 lat. Finansowane przez NFZ co 24 mc. Badania będą przeprowadzone w mammobusie.

czytaj więcej>>

Ankietowe Badania Rolne
__________________________________________________________________________

Urząd Statystyczny w Lublinie zwraca się do Państwa z prośbą o udział w badaniach statystyki publicznej z zakresu rolnictwa. Państwa przychylność wobec ankieterów statystycznych, czas im poświęcony, zapewnią wysoką jakość uzyskanych danych statystycznych.

czytaj więcej>>

Koncert Kolęd i Pastorałek w Gęsi
__________________________________________________________________________

17 stycznia 2016r.po mszy świętej po godz. 12.00 w Kościele pw. św. Jozafata w Gęsi odbył się Koncert Kolęd i Pastorałek, w którym wystąpiły dzieci ze Szkoły Podstawowej w Gęsi przygotowane przez Beatę Lipińską, dzieci ze Szkoły Podstawowej im. Amelii hr. Łubieńskiej w Kolanie przygotowane przez Renatę Iwaszko...

czytaj więcej>>

INFORMACJA DOTYCZĄCA ODŚNIEŻANIA
__________________________________________________________________________

Uwagi oraz problemy związane z odśnieżaniem dróg gminnych należy zgłaszać pod numerem tel. 502 283 230

 

ROLNICY
__________________________________________________________________________

Grupa Producentów Trzody "BEKON PLUS" zaprasza zainteresowanych rolników na spotkanie informacyjne w sprawie powołania gminnej grupy producentów rzepaku i zbóż. Spotkanie odbędzie się dnia 20.01.2016 (środa) o godz. 11.00 w GOK przy Gimnazjum w Jabłoniu.

Organizatorzy

OGŁOSZENIE
__________________________________________________________________________

Wójt Gminy Jabłoń informuje, iż w terminie od dnia 18.01.2016 do 29.01.2016r. w Urzędzie Gminy przyjmowane będą wnioski dotyczące realizacji zadania dofinansowania nowych pokryć dachowych w roku 2016, w ramach projektu „Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie Województwa Lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania”.

czytaj więcej>>

Zaproszenie
__________________________________________________________________________

Samorząd Gminy Jabłoń serdecznie zaprasza osoby samotne na spotkanie noworoczno - opłatkowe, które odbędzie się 28 stycznia (czwartek) 2016 r. w Szkole Podstawowej w Jabłoniu o godz.16.00.

Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie się u swoich sołtysów lub w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jabłoniu, w terminie do
22.01.2016r.
Organizatorzy zapewniają transport osobom zainteresowanym.

ORGANIZATORZY

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
__________________________________________________________________________

Zasady udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, a także zasady działania organów administracji publicznej w zakresie edukacji prawnej określa ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1255).

czytaj więcej>>

ZAPYTANIE OFERTOWE na „Odśnieżanie dróg gminnych w sezonie 2015/2016 - Gmina Jabłoń"
__________________________________________________________________________

Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015, poz. 2164) Gmina Jabłoń zaprasza do złożenia oferty na "Odśnieżanie dróg gminnych w sezonie 2015/2016 - Gmina Jabłoń"

czytaj więcej>>

Cztery nowe nawierzchnie asfaltowe
__________________________________________________________________________

Po rozliczeniu I etapu zadania Poprawa dostępności obszaru turystycznego "Dolina Zielawy" oraz gmin partnerskich na pograniczu Polski, Białorusi i Ukrainy realizowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina...

czytaj więcej>>

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY JABŁOŃ
__________________________________________________________________________

Plan gospodarki niskoemisyjnej jest dokumentem gminnym przyjmowanym przez Radę Gminy. Wymóg posiadania Planu gospodarki niskoemisyjnej zawarto także w uszczegółowieniu dla 5 Osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

czytaj więcej>>

XI Sesja Rady Gminy Jabłoń VII kadencji
__________________________________________________________________________

Zapraszamy do wzięcia udziału w XI Sesji Rady Gminy Jabłoń VII kadencji, która odbędzie się 30 grudnia 2015 r. (środa) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Gminnej Biblioteki Publicznej w Jabłoniu.

czytaj więcej>>

INFORMACJA
__________________________________________________________________________

W związku z Zarządzeniem Nr 51/15 Wójta Gminy Jabłoń z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy Jabłoń, uprzejmie informuję, że dzień 24 grudnia 2015r. (czwartek) jest dniem wolnym od pracy w zamian za święto przypadające w sobotę 26 grudnia 2015 r. tj. drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia.

URZĄD GMINY JABŁOŃ

Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej Mężczyzn
__________________________________________________________________________

W dniu 06.12.2015r o godz. 11.00 na Sali Gimnastycznej przy Gimnazjum w Jabłoniu odbył się Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej Mężczyzn. Turniej cieszył się dużym zainteresowaniem.

czytaj więcej>>

DO PRZEDSIĘBIORCÓW, STOWARZYSZEŃ ORAZ MIESZKAŃCÓW GMINY JABŁOŃ
__________________________________________________________________________

Wójt Gminy Jabłoń zwraca się z prośbą do przedsiębiorców, stowarzyszeń oraz aktywnych mieszkańców Gminy o podanie do Lokalnej Strategii Rozwoju LGD "Jagiellońska Przystań", która jest tworzona w ramach Wsparcia dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy "LEADER"

czytaj więcej>>

"Zapobiegajmy pożarom" - konkurs plastyczny, eliminacje gminne
_________________________________________________________________________

Dnia 30.11.2015 r. odbyło się posiedzenie komisji konkursowej powołanej w celu wyłonienia prac plastycznych zgłoszonych do eliminacji gminnych Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży na temat: "Zapobiegajmy pożarom".

czytaj więcej>>

Wieczór Andrzejkowy
__________________________________________________________________________

29.11.2015 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Jabłoniu odbył się Wieczór Andrzejkowy. Czarownice przygotowały wróżby, w których dzieci chętnie uczestniczyły, między innymi: magiczne kubeczki, wrzucanie grosików do miski czy popularne lanie wosku.

czytaj więcej>>

"Złote Gody" - Jubileusz 50 - lecia Pożycia Związku Małżeńskiego
__________________________________________________________________________

Uroczysta Msza Święta odprawiona dniu 24 listopada 2015r. o godz. 15:30 w kościele parafialnym pw. Św. Tomasz Bpa w Jabłoniu rozpoczęła uroczystość 50-lecia pożycia związku małżeńskiego mieszkańców gminy Jabłoń. W intencji przybyłych jubilatów mszę św. odprawił proboszcz parafii ks. Robert Mączka.

czytaj więcej>>

Rocznica bitwy pod Kolanem i Holedernią
__________________________________________________________________________


W dniu 18.XI.2015 w Kolanie z udziałem władz lokalnych Agnieszki Kuniszyk Przewodniczącej Rady Gminy w Jabłoniu, Zbigniewa Milaniuka dyrektora Szkoły Podstawowej im. Amelii hr. Łubieńskiej, pocztu sztandarowego tejże szkoły, pracowników instytucji kultury Ewy Abramczuk, Danuty Kliszczewskiej, przedstawicieli zespołu "Prządki", mieszkańców Kolana...

czytaj więcej>>

11 Listopada w Jabłoniu
__________________________________________________________________________

97 rocznica Odzyskania Niepodległości przywołuje na myśl, wszystkich tych, którzy w walce o wolność i niepodległość stracili to, co najcenniejsze - życie. To oni bronili naszej polskości, naszych domów, naszej tradycji, kultury, ale przede wszystkim wolności.

czytaj więcej>>

ZAWIADOMIENIE
__________________________________________________________________________

X sesja Rady Gminy Jabłoń VII kadencji odbędzie się 3 grudnia 2015 r. (czwartek) o godz 9.00 w sali konferencyjnej Gminnej Biblioteki Publicznej w Jabłoniu.

czytaj więcej>>

Ocena stanu zdrowia oraz określenie potrzeb zdrowotnych mieszkańców
__________________________________________________________________________

27 października 2015 r. Zarząd Województwa Lubelskiego podjął uchwałę w sprawie konsultacji dotyczących programów polityki zdrowotnej, rozeznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców województwa lubelskiego zawartych w opracowaniu...

czytaj więcej>>

OGŁOSZENIE
__________________________________________________________________________

W dniach 20-22 listopada 2015 r. przeprowadzone zostaną prace związane z poprawą jakości wody, poprzez chlorowanie wody w sieci wodociągowej na terenie Gminy Jabłoń.

czytaj więcej>>

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłoń
__________________________________________________________________________

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zm.) oraz art. 39 ust 1, art. 40 i art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Jabłoń uchwały Nr IX/51/15 z dnia 10 listopada zmieniającej uchwałę Nr V/26/14 Rady Gminy Jabłoń z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłoń.

czytaj więcej>>

KOMPUTEROWE BADANIE WZROKU I POMIAR CIŚNIENIA ŚRÓDGAŁKOWEGO
__________________________________________________________________________

W dniu: 25.11.2015 w Ośrodku Zdrowia ul. Zamojskiego 15 w Jabłoniu w godzinach od 08:00 do 10:00 odbędą się Komputerowe Badania wzroku oraz Pomiar Ciśnienia Śródgałkowego dla Mieszkańców gminy.

czytaj więcej>>

Informacja
__________________________________________________________________________

URZĄD GMINY JABŁOŃ INFORMUJE, ŻE PROTOKOŁY ODNOŚNIE WYSTĄPIENIA SUSZY W KTÓRYCH STRATY NIE PRZEKROCZYŁY 30% POWIERZCHNII UPRAW ROLNYCH SĄ DO ODBIORU ...

czytaj więcej>>

Strategia Rozwoju Gmin Partnerskich Doliny Zielawy na lata 2015 - 2023
__________________________________________________________________________

Niniejsza strategia rozwoju gmin partnerskich „Doliny Zielawy” jest wynikiem wspólnych ustaleń 6 samorządów gmin: Rossosz, Wisznice, Sosnówka, Podedwórze, Jabłoń, Milanów, których współpraca została zapoczątkowana w 2007 r.

czytaj więcej>>

Eliminacje powiatowe Jesiennego Konkursy Recytatorskiego
__________________________________________________________________________

23 października 2015r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Sosnowicy odbyły się eliminacje powiatowe 19 Jesiennego Konkursu Recytatorskiego, odbywającego się pod hasłem "Świat jest teatrem". W przesłuchaniach wzięło udział 27 recytatorów z całego powiatu parczewskiego.

czytaj więcej>>

Biesiada Jabłońska 2015
__________________________________________________________________________

18 października 2015r. w Świetlicy Wiejskiej przy OSP w Jabłoniu odbyła się "Biesiada Jabłońska". Była to już ósma z kolei tego typu impreza, której organizatorem były zespoły: ludowy "Kalina" i śpiewaczy "Seniorzy" z Jabłonia. Gospodarze gościli również zaprzyjaźnione zespoły z poza jak i z terenu naszej gminy...

czytaj więcej>>

IX Sesja Rady Gminy Jabłoń VII kadencji
__________________________________________________________________________

Zapraszamy do wzięcia udziału w IX Sesji Rady Gminy Jabłoń VII kadencji, która odbędzie się 10 listopada 2015 r. (wtorek) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Gminnej Biblioteki Publicznej w Jabłoniu.

czytaj więcej>>

Warsztaty kulinarne pn. "Jabłońskie Kobiety - Przyszłość w naszych rękach …"
__________________________________________________________________________

Warsztaty kulinarne w ramach projektu pn. "Jabłońskie Kobiety - Przyszłość w naszych rękach …" dofinansowane ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich zbliżają się ku końcowi. Uczestniczki projektu nie tylko poszerzyły swoje umiejętności kulinarne, ale również komunikacyjne.

czytaj więcej>>

Ogłoszenie w sprawie konsultacji społecznych projektu rocznego programu współpracy
__________________________________________________________________________

Ogłoszenie w sprawie konsultacji społecznych projektu rocznego programu współpracy Gminy Jabłoń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 r.

czytaj więcej>>

Bezpłatne zdjęcie i odbiór pokryć dachowych zawierających azbest
__________________________________________________________________________

Wójt Gminy informuje, iż w terminie od dnia 2 do 27 listopada 2015 r. w Urzędzie Gminy Jabłoń przyjmowane będą wnioski dotyczące bezpłatnego zdjęcia i odbioru pokryć dachowych zawierających azbest (płyty eternitowe) w ramach projektu „Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie Województwa Lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania".

czytaj więcej>>

Weź udział w Narodowej Loterii Paragonowej
__________________________________________________________________________

1 października 2015 r. ruszyła w Polsce pierwsza loteria paragonowa. Na uczestników czekają do wygrania samochody Opel Insignia i Astra oraz nowoczesne laptopy i ipady. Aby wziąć udział w loterii, wystarczy mieć ukończone 18 lat i paragon fiskalny na minimum 10 zł oraz zarejestrować go na stronie www.loteriaparagonowa.gov.pl .

czytaj więcej>>

Piknik Edukacyjny Szkół Rolniczych w Jabłoniu
__________________________________________________________________________

Dnia 3 października 2015r. na stadionie sportowym w Jabłoniu odbył się już po raz czwarty z kolei Piknik Edukacyjny Szkół Rolniczych pn. " Rolnictwo ekologiczne i produkty rolne wysokiej jakości przyszłością polskiej wsi - PROW 2014 - 2020". Piknik zorganizowało Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi i Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Rolniczego w Jabłoniu i Korolówce Osadzie. ZSCKR w Jabłoniu było również gospodarzem tego wydarzenia.

czytaj więcej>>

Eliminacje Gminne Jesiennego Konkursu Recytatorskiego
__________________________________________________________________________

Gminny Ośrodek Kultury w Jabłoniu 12 października zorganizował eliminacje gminne 19 Jesiennego Konkursu Recytatorskiego pt.: "Świat jest teatrem". Udział w nim wzięło 16 recytatorów reprezentujących: Zespół Placówek Oświatowych Szkołę Podstawową im. SGO "Polesie" w Jabłoniu, Szkołę Podstawową w Gęsi, Szkołę Podstawową Stowarzyszenia "Szkoła i Wieś" w Paszenkach oraz Zespół Placówek Oświatowych Gimnazjum im. W. Witosa w Jabłoniu.

czytaj więcej>>

Konsultacje społeczne Strategii Rozwoju Gmin Partnerskich Doliny Zielawy na lata 2015-2023
__________________________________________________________________________

Publikujemy finalną wersję "Strategii Rozwoju Gmin Partnerskich Doliny Zielawy na lata 2015-2023" wraz załącznikiem dotyczącym indykatywnego wykazu zadań. Informujemy, że w terminie do dnia 27 października br. można składać uwagi do projektu strategii.

czytaj więcej>>

OGŁOSZENIE KRUS
__________________________________________________________________________

PLACÓWKA TERENOWA KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO W PARCZEWIE informuje o realizacji w miesiącu październiku 2015r. „Programu badań przesiewowych dla mieszkańców obszarów wiejskich”. Udział w badaniach jest bezpłatny i skierowany jest do ubezpieczonych oraz świadczeniobiorców KRUS.

czytaj więcej>>

Bartłomiej Trubaj w reprezentacji Polski : Futbol amerykański
__________________________________________________________________________

W sobotę 26 września 2015 r. w Lubinie, Polska reprezentacja w futbolu amerykańskim pokonała Rosje 7:0. W kadrze znalazł się Bartłomiej Trubaj - Zawodnik lubelskich Tytanów, mieszkaniec naszej Gminy i były zawodnik GLKS-u Jabłoń w piłce nożnej.

czytaj więcej>>

Zaproszenie na konsultacje społeczne dot. dokumentu pn. Strategii Rozwoju
Gmin Partnerskich Doliny Zielawy na lata 2015-2023
___________________________________________________________________________

Zapraszamy Mieszkańców Gminy Jabłoń na konsultacje społeczne dot. dokumentu pn. Strategii Rozwoju Gmin Partnerskich Doliny Zielawy na lata 2015-2023 Strategia Rozwoju to dokument wyznaczający kierunki rozwoju, najważniejsze cele i sposoby ich osiągania.

czytaj więcej>>

III Towarzyskie Zawody Spinningowe na zbiorniku wodnym w Paszenkach
___________________________________________________________________________

Koło Wędkarskie w Jabłoniu zaprasza wszystkich miłośników połowu ryb na III Towarzyskie Zawody Spinningowe na zbiorniku wodnym w Paszenkach, które odbędą się 25 października 2015.

czytaj więcej>>

Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Kalinka
___________________________________________________________________________

W dniu 25 września przy Świetlicy Wiejskiej w Kalince został rozbudowany plac zabaw. Powiększony został o nowe elementy poprzez zakup ze środków funduszu sołeckiego : dużego zestawu zabawowego, ławki i zestawu grillowego.

czytaj więcej>>

Inwestycje drogowe na terenie Gminy Jabłoń realizowane wspólnie z Powiatem Parczewskim
___________________________________________________________________________

W 2015 roku Gmina Jabłoń realizowała wspólnie z Powiatem Parczewskim następujące inwestycje drogowe...

czytaj więcej>>

Budowa drogi gminnej w miejscowości Dawidy
___________________________________________________________________________

Zakończono I etap budowy drogi gminnej (terytorialne w miejscowości Dawidy). Wykonano stabilizację na odcinku: droga nr 103778L długość 539 mb, szerokość 3,5 m.

czytaj więcej>>

Zapraszamy do współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Jabłoniu
___________________________________________________________________________

Gminny Ośrodek Kultury w Jabłoniu zaprasza do współpracy osoby, które chciałyby podzielić się swoimi umiejętnościami ze społecznością naszej gminy.

czytaj więcej>>

Dożynki Powiatowe w Siemieniu
___________________________________________________________________________

30 sierpnia 2015r. w Siemieniu odbyły się Dożynki Powiatu Parczewskiego. Gmina Jabłoń również wzięła w nim czynny udział, a reprezentowali ją: Agnieszka Kuniszyk i Paweł Bakanacz, którzy podczas mszy świętej nieśli dary ołtarza, zespół ludowy "Kalina" z Jabłonia i śpiewaczy "Prządki" z Kolana. Trzy wieńce dożynkowe reprezentujące sołectwo Dawidy, Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego ...

czytaj więcej>>

Cykl zajęć oraz warsztatów dla dzieci i młodzieży zamieszkującej gminę Jabłoń
___________________________________________________________________________

Od 16 września 2015 roku Gminny Ośrodek Kultury w Jabłoniu rozpoczyna cykl zajęć oraz warsztatów dla dzieci i młodzieży zamieszkującej gminę Jabłoń. Zwracam się z prośbą o przekazanie informacji dzieciom i młodzieży odnośnie powyższych zajęć według planu.

czytaj więcej>>

Gminne Święto Plonów - Kolano 2015
___________________________________________________________________________

Dnia 23 sierpnia 2015r. roku w Kolanie odbyło się Gminne Święto Plonów. Organizatorem święta był: Samorząd Gminy Jabłoń, Wiejski Dom Kultury w Kolanie, Gminny Ośrodek Kultury w Jabłoniu, Gminna Biblioteka Publiczna filia w Kolanie, Sołectwo Kolano, Kolano-Kolonia i Holendernia, Szkoła Podstawowa im. Amelii hr. Łubieńskiej w Kolanie, Ochotnicza Straż Pożarna w Kolanie.

czytaj więcej>>

I Lubelskie Święto Ziół "Na zielarskim szlaku"
___________________________________________________________________________

Dnia 15 sierpnia 2015r. w Fajsławicach powiat krasnostawski miało miejsce I Lubelskie Święto Ziół "Na zielarskim szlaku", które zostało zorganizowane przez Gminę Fajsławice, Polską Izbę Produktu Regionalnego i Lokalnego, Centrum Edukacji Zielarskiej "Tymiankowy Smak Fajsławic".

czytaj więcej>>

INFORMACJA W SPRAWIE DOFINANSOWANIA WYPRAWKI SZKOLNEJ
___________________________________________________________________________

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników przysługuje uczniom pobierającym naukę w roku szkolnym 2015/2016 w klasie III oraz uczniów słabo widzących, niesłyszących z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

czytaj więcej>>

"Projekt czas zacząć..."
___________________________________________________________________________

Projekt pod nazwą Jabłońskie Kobiety-"Przyszłość w naszych rękach…" realizowany przez Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Jabłońskiej dofinansowany z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich rozpoczął się (zgodnie z harmonogramem) w dniu 7 sierpnia...

czytaj więcej>>

VII Sesja Rady Gminy Jabłoń VII kadencji
___________________________________________________________________________

Zapraszamy do wzięcia udziału w VII Sesji Rady Gminy Jabłoń VII kadencji, która odbędzie się 28 sierpnia 2015 r. (piątek) o godz. 8.30 w sali konferencyjnej Gminnej Biblioteki Publicznej w Jabłoniu.

czytaj więcej>>

I N F O R M A C J A
__________________________________________________________________________

Urząd Gminy Jabłoń informuje, że do dnia 31 sierpnia 2015 r. przyjmowane będą oświadczenia rolników o wielkości poniesionych strat w uprawach rolnych spowodowanych przez niekorzystne warunki atmosferyczne (suszę).

czytaj więcej>>

Stowarzyszenie LGD "Jagiellońska Przystań"zaprasza na otwarte spotkania konsultacyjne
dotyczące opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju
__________________________________________________________________________

Lokalna Grupa Działania "Jagiellońska Przystań" przystępuje do opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Nowy dokument będzie tworzony z udziałem władz publicznych, lokalnych partnerów społecznych, lokalnych partnerów gospodarczych oraz mieszkańców.

czytaj więcej>>

Dotacja UMWL do budowy drogi gminnej w miejscowości Dawidy
(droga na granicy sołectwa Jabłoń i Dawidy)
__________________________________________________________________________

W dniu 07.08.2015r. Gmina Jabłoń podpisała umowę dotacji na Budowę drogi gminnej nr KDG 103778L (na działce nr 693) w miejscowości Dawidy od km 0+000,00 do km 0+539,00.

czytaj więcej>>

I Lubelskie Święto Ziół
__________________________________________________________________________

Serdecznie zapraszamy do Gminy Fajsławice na I Lubelskie Święto Ziół "Na Zielarskim Szlaku", współorganizatorem imprezy jest gmina Jabłoń oraz pozostałe gminy Doliny Zielawy. 15 sierpnia - Fajsławice.

czytaj więcej>>

Dni Kultury Gminy Jabłoń - "Cudze chwalicie - swego nie znacie..." - 2015
__________________________________________________________________________

2 sierpnia zakończył się XIV Ogólnopolski Plener Rzeźbiarski im. Augusta Zamoyskiego, zorganizowany w ramach realizacji projektu "Cudze chwalicie - Swego nie znacie" finansowanego przez Narodowe Centrum Kultury. Przez 10 dni na terenie przy Zespole Centrum Kształcenia Rolniczego im. Augusta Zamoyskiego w Jabłoniu pracowało 15 rzeźbiarzy.

czytaj więcej>>

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Jabłoń
__________________________________________________________________________

W związku z przystąpieniem Gminy Jabłoń do opracowania "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Jabłoń", uprzejmie proszę o wypełnienie załączonej ankiety i dostarczenie jej do Urzędu Gminy Jabłoń, pok. nr 4 (sekretariat) w terminie do 15 sierpnia 2015 r.

czytaj więcej>>

OBWIESZCZENIE
__________________________________________________________________________

Obieszczenie o przystąpnieniu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłoń...

czytaj więcej>>

Projekt pn. "Jabłońskie Kobiety - Przyszłość w naszych rękach..."
__________________________________________________________________________

Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Jabłońskiej zaprasza kobiety z terenu gminy do udziału w projekcie. Do pobrania formularz zgłoszeniowy, deklaracja uczestnictwa w projekcie oraz regulamin rekrutacji.

czytaj więcej>>

"Cudze chwalicie - swego nie znacie..." Dni Kultury Gminy Jabłoń 2015
__________________________________________________________________________

Serdecznie zapraszamy na Dni Kultury Gminy Jabłoń które odbędą się w dniach 22 lipca - 2 sierpnia 2015 r.

czytaj więcej>>

Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konkursów na stanowisko Dyrektorów
__________________________________________________________________________

Zarządzenie Wójta Gminy Jabłoń z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie przeprowadzenia konkursów na stanowisko Dyrektorów : Szkoły Podstawowej w Dawidach i Szkoły Podstawowej w Gęsi.

czytaj więcej>>

LGD "Jagielońska Przystań" - Ogłoszenie
__________________________________________________________________________

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Jagiellońska Przystań” 21-200 Parczew, ul. Harcerska 8, tel. 501 376 009 ogłasza nabór na stanowisko specjalisty ds. operacji...

czytaj więcej>>

Towarzyskie Zawody Wędkarskie o Puchar Prezesa Koła Wędkarskiego
__________________________________________________________________________

28 czerwca 2015r., już po raz trzeci na zalewie w Jabłoniu odbyły się Towarzyskie Zawody Wędkarskie o Puchar Prezesa Koła Wędkarskiego. Zawody trwały od godziny 16.00 do 21.00. Przed rozpoczęciem zawodów odbyło się losowanie stanowisk.

czytaj więcej>>

Dofinansowanie nowych pokryć dachowych w roku 2015
__________________________________________________________________________

Wójt Gminy Jabłoń informuje, iż w terminie od dnia 29.06-10.07.2015 r. w Urzędzie Gminy przyjmowane będą wnioski dotyczące realizacji zadania dofinansowania nowych pokryć dachowych w roku 2015, w ramach projektu "Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie Województwa Lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania".

czytaj więcej>>

Bezpłatne zdjęcie i odbiór pokryć dachowych zawierających azbest
__________________________________________________________________________

Wójt Gminy informuje, iż w terminie od dnia 22 do 26 czerwca 2015r. w Urzędzie Gminy Jabłoń, w ramach naboru uzupełniającego, przyjmowane będą wnioski dotyczące bezpłatnego zdjęcia i odbioru pokryć dachowych zawierających azbest (płyty eternitowe)

czytaj więcej>>

Konkurs Wójta Gminy na napiękniej zagospodarowaną posesję w Gminie Jabłoń
__________________________________________________________________________

O nagrodę Wójta Gminy mogę się ubiegać wszyscy mieszkańcy Gminy Jabłoń, którzy w sposób szczególny starają się upiększyć miejsce zamieszkania - swoją posesję zagospodarowując przestrzeń zgodnie z zasadami harmonii, ekologii oraz estetyki.

czytaj więcej>>

Ogłoszenie - III przetarg
__________________________________________________________________________

WÓJT GMINY JABŁOŃ, 21-205 Jabłoń ul. Augusta Zamoyskiego 27 woj. Lubelskie ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność GMINY JABŁOŃ

czytaj więcej>>

Ogłoszenie - I przetarg
__________________________________________________________________________

WÓJT GMINY JABŁOŃ, 21-205 Jabłoń ul. Augusta Zamoyskiego 27 woj. Lubelskie ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność GMINY JABŁOŃ

czytaj więcej>>

,,Biała Niedziela" 14 czerwca 2015 r.
___________________________________________________________________________

Wychodząc naprzeciw trudnościom w dostępie do konsultacji u lekarzy specjalistów mieszkańców wsi i małych miasteczek Województwa Lubelskiego, Komendant 1 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ w Lublinie wspólnie z Wójtem Gminy Jabłoń i Starostą Powiatu Parczewskiego w dniu 14 czerwca 2015 r. w Gimnazjum im. Wincentego Witosa w Jabłoniu organizują ,,Białą Niedzielę".

czytaj więcej>>

VI sesja Rady Gminy Jabłoń VII kadencji
___________________________________________________________________________

Serdecznie zapraszamy na VI Sesję Rady Gminy Jabłoń VII kadencji, która odbędzie się 25 czerwca 2015 r. (czwartek) o godz. 08.30 w sali konferencyjnej Gminnej Biblioteki Publicznej w Jabłoniu.

czytaj więcej>>

"Zakup sadzonek drzewek i krzewów wieloletnich do nasadzenia na terenie Gminy Jabłoń"
___________________________________________________________________________

Gmina Jabłoń informuje, że realizacja zadania pn."Zakup sadzonek drzewek i krzewów wieloletnich do nasadzenia na terenie Gminy Jabłoń" jest dotowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie na podstawie umowy nr 370/2014/D/OP z dnia 06.10.2014 r.

czytaj więcej>>

"Spotkania z Augustem Zamoyskim" - 2015
___________________________________________________________________________

Od kilkunastu już lat, miesiąc maj w Jabłoniu jest czasem spotkań ludzi interesujących się życiem i twórczością światowej sławy rzeźbiarza - Augusta Zamoyskiego.

czytaj więcej>>

Gminne zawody sportowo - pożarnicze w Jabłoniu - 2015
___________________________________________________________________________

Dnia 24.05.2015 r. na stadionie sportowym w Jabłoniu odbyły się gminne zawody sportowo - pożarnicze. W zawodach wzięły udział trzy gminy: Jabłoń, Podedwórze i Milanów.

czytaj więcej>>

Uchwała NR V/24/15 Rady Gminy Jabłoń z dnia 29 maja 2015 r.
___________________________________________________________________________

W sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Jabłoń. Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013 r., poz. 594, z późn. zm.)

czytaj więcej>>

Konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Jabłoniu
___________________________________________________________________________

Na podstawie art. 36a ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.), oraz art. 26 ust. 1 i art. 30 ust 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)zarządza się, co następuje:

czytaj więcej>>

Kolonie letnie 2015
___________________________________________________________________________

Społeczne Stowarzyszeniem "DIALOG" wspólnie z Funduszem Składkowym Ubezpieczenia Społecznego Rolników oferuje atrakcyjną ofertę 14-dniowego wypoczynku letniego dla dzieci w przedziale wiekowym do lat 16, będących dziećmi rolników, których przynajmniej jedno z rodziców jest płatnikiem pełnej składki KRUS, pobiera rentę bądź emeryturę z KRUS.

czytaj więcej>>

Bezpłatne szkolenia z obsługi komputera i Internetu dla mieszkańców
___________________________________________________________________________

Projekt ma na celu rozbudzenie wśród mieszkańców województwa potrzeb korzystania z Internetu oraz rozwinięcie umiejętności obsługi komputera i Internetu w celu pełnego ich uczestnictwa w życiu publicznym, społecznym i gospodarczym. Szkolenia, które realizujemy na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego z Lublina są zupełnie bezpłatne i skierowane do osób powyżej 45 roku życia.

czytaj więcej>>

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Jagiellońska Przystań” - Ogłoszenie
___________________________________________________________________________

Nabór na stanowisko specjalisty ds. operacji: Pracownikiem Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Jagiellońska Przystań” może być osoba, która: 1. jest obywatelem polskim, 2. posiada niezbędne kwalifikacje do pracy na określonym stanowisku, 3. nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie...

czytaj więcej>>

Informacja dotycząca wyboru ławników sądowych na kadencję 2016 - 2019
___________________________________________________________________________

W związku z pismem Prezesa Sądu Okręgowego w Lublinie ogłasza się nabór kandydatów na ławników na kadencję 2016 - 2019 do Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej.

czytaj więcej>>

V sesja Rady Gminy Jabłoń VII kadencji
___________________________________________________________________________

Serdecznie zapraszamy na V Sesję Rady Gminy Jabłoń VII kadencji, która odbędzie się 29 maja 2015 r. (piątek ) o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Gminnej Biblioteki Publicznej w Jabłoniu.

czytaj więcej>>

Gminne zawody Sportowo-Pożarnicze w Jabłoniu 2015
___________________________________________________________________________

Serdecznie zapraszamy na Gminne zawody Sportowo-Pożarnicze które odędą się dnia 24 maja 2015 roku o godz 10.00 na stadionie sportowym w Jabłoniu. W zawodach wezmą udział jednostki z gmin Jabłoń, Podedwórze i Milanów.

czytaj więcej>>

Obwieszczenie
___________________________________________________________________________

Dnia 31 maja 2015 r. w godz. 8.00 - 18.00 odbędą się wybory do Rady Powiatowej Lubelskiej Izby Rolniczej w Powiecie Parczew w lokalu wyborczym w Szkole Podstawowej w Jabłoniu.

czytaj więcej>>

Spotkania z Augustem Zamoyskim - 2015
___________________________________________________________________________

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców Gminy Jabłoń na spotkania z Augustem Zamoyskim z okazji 45 rocznicy śmierci artysty, które odbędą się dnia 31.05.2015 r.

czytaj więcej>>

Eliminacje powiatowe XXXIV Małego Konkursu Recytatorskiego
___________________________________________________________________________

Dnia 29 kwietnia 2015r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Jabłoniu odbyły się eliminacje powiatowe XXXIV Małego Konkursu Recytatorskiego. W konkursie wzięło udział 32 recytatorów ze szkół podstawowych powiatu parczewskiego.

czytaj więcej>>

Jabłońskie Kobiety - Przyszłość w naszych rękach...
___________________________________________________________________________

Dnia 30 kwietnia Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej opublikowało listy rankingowe ofert na najlepsze projekty dofinansowywane w 2015 r. ze środków krajowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w ramach Priorytet 2. Aktywne społeczeństwo dla tzw. projektów "jednorocznych".

czytaj więcej>>

Kurs komputerowy "Komputer bez tajemnic"
___________________________________________________________________________

W dniach 25 - 26 marca 2015r. zakończył się kurs komputerowy pt. "Komputer bez tajemnic". Ze względu na duże zainteresowanie zostały stworzone 2 grupy kursantów po 10 osób. Kurs trwał przez 12 spotkań po 4 godziny.

czytaj więcej>>

Konkurs plastyczny, pt.: "Zajączek wielkanocny"
___________________________________________________________________________

Dnia 24.03.2015r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Jabłoniu odbyło się posiedzenie komisji w celu wyłonienia prac plastycznych zgłoszonych do konkursu plastycznego pt. "Zajączek wielkanocny".

czytaj więcej>>

Eliminacje gminne XXXIV Małego Konkursu Recytatorskiego
___________________________________________________________________________

Dnia 22 kwietnia 2015 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Jabłoniu odbyły się eliminacje gminne XXXIV Małego Konkursu Recytatorskiego, w którym uczestniczyło łącznie 21 recytatorów ze Szkoły Podstawowej im. SGO "Polesie" w Jabłoniu, Szkoły Podstawowej w Gęsi, Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia "Szkoła i Wieś" w Paszenkach i Szkoły Podstawowej w Dawidach.

czytaj więcej>>

Powiatowy Przegląd Teatrów Wiejskich
___________________________________________________________________________

19 kwietnia 2015 r. w Wiejskim Domu Kultury w Paszenkach odbył się już po raz kolejny Powiatowy Przegląd Teatrów Wiejskich.

czytaj więcej>>

Powiatowy Przegląd Kapel i Śpiewaków Ludowych
___________________________________________________________________________

Powiatowy Przegląd Kapel i Śpiewaków Ludowych "Śladami Pieśni i Tradycji" odbył się 12 kwietnia 2015r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Dębowej Kłodzie. W prezentacjach stanowiących eliminacje na Wojewódzki Przegląd Kapel i Śpiewaków Ludowych w Lublinie, który odbędzie się 31 maja 2015r.

czytaj więcej>>

Zapisy na mikroinstalacje prosumenckie
___________________________________________________________________________

Wójt Gminy Jabłoń informuje że do dnia 17.04.2015 r. przyjmowane są zapisy na montaż mikroinstalacji prosumenckich w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Wymaganym dokumentem jest wypełniona w załączeniu ankieta. Zapisy w pokoju nr 11 w Urzędzie Gminy Jabłoń.

czytaj więcej>>

Spotkanie promujące Sieć Szerokopasmową Polski Wschodniej
___________________________________________________________________________

Chcesz korzystać z Internetu, ale nie wiesz od czego zacząć? Przyjdź na bezpłatne spotkanie informacyjne o zaletach internetu oraz poznać projekt sieci szerokopasmowej, która powstaje na Lubelszczyźnie.

czytaj więcej>>

Bezpłatna mamografia
___________________________________________________________________________

Zapraszamy na badania mamograficznej kobiety w wieku 50-69 lat, które w ciągu ostatnich 2 lat (24 miesięcy) nie wykonywały bezpłatnego badania.

czytaj więcej>>

Drużyna PMN Agro Gęś wygrywa ligę !
___________________________________________________________________________

Drużyna z Gęsi odniosła wielki sukces wygrywając XV Jubileuszową Edycję Miejsko-Powiatowej Ligi Futsalu w Parczewie w sezonie 2014/2015. Po zeszłorocznym trzecim miejscu oraz drugim z przed dwóch lat, przyszedł czas na zwycięstwo w rozgrywkach.

czytaj więcej>>

Zwrot nadpłaty na udział własny montażu kolektorów "Czysta energia w Dolinie Zielawy"
___________________________________________________________________________

Gmina Jabłoń w latach 2010 -2012 realizowała projekt "Czysta energia w Dolinie Zielawy" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013.

czytaj więcej>>

Zaproszenie na spotkanie - montaż instalacji fotowoltaicznych
___________________________________________________________________________

Wójt Gminy Jabłoń zaprasza mieszkańców na spotkanie informacyjne dotyczące propozycji realizacji na terenie gminy inwestycji proekologicznej z programu Prosument polegającej na montażu instalacji fotowoltaicznych w gospodarstwach domowych.

czytaj więcej>>

Głosujmy na nasze lokalizacje placów zabaw !
___________________________________________________________________________

Urząd Gminy w Jabłoniu informuje, iż Gmina Jabłoń zgłosiła swój udział w konkursie pn. „Podwórko NIVEA” którego organizatorem jest GPD Agency Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą przy ul. Okrężnej 36, 02-916 Warszawa.

czytaj więcej>>

Droga krzyżowa ulicami Jabłonia
___________________________________________________________________________

30 marca 2015 r. ulicami Jabłonia przeszła droga krzyżowa. Zapraszamy do galerii.

czytaj więcej>>

OGŁOSZENIE
___________________________________________________________________________

Urząd Gminy w Jabłoniu uprzejmie przypomina mieszkańcom Gminy Jabłoń, że 31 marca 2015r. mija termin obowiązku dokonywania wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

czytaj więcej>>

IV sesja Rady Gminy Jabłoń VII kadencji
___________________________________________________________________________

Serdecznie zapraszamy na IV sesję Rady Gminy Jabłoń VII kadencji, która odbędzie się w dniu 24 marca 2015 r. (wtorek) o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Gminnej Biblioteki Publicznej w Jabłoniu.

czytaj więcej>>

Gminny Turniej Wiedzy Pożarniczej Młodzież Zapobiega Pożarom - Jabłoń 2015
___________________________________________________________________________

W lutym 2015 r. odbyły się w gminie Jabłoń eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej Młodzież zapobiega pożarom. Turniej miał na celu propagowanie wśród dzieci i młodzieży szkolnej, znajomości tradycji i historii straży pożarnej, przepisów z zakresu ochrony ludności, ekologii i ratownictwa, znajomości sprzętu ratowniczo- gaśniczego oraz zasad udzielania pierwszej pomocy.

czytaj więcej>>

Wędrowna wystawa Augusta Zamoyskiego w Puławach
___________________________________________________________________________

W dniach od 17 lutego do 4 marca w puławskim "Domu Chemika" prezentowana była biograficzna, wędrowna wystawa Augusta Zamoyskiego.

czytaj więcej>>

Doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Dawidy
___________________________________________________________________________

Informujemy, że w dniu 24.02.2015 roku została podpisana umowa przyznania pomocy na operację z zakresu tzw. małych projektów tj. działania 413 wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013, Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europa Inwestująca w obszary wiejskie.

czytaj więcej>>

 

Powrót do treści | Wróć do menu głównego